Pražský okruh

Kudy povede dálnice od Říčan? Nedávno se na ministerstvu dopravy objevil nový plán pražského okruhu, který by měl vést těsně kolem Úval. Místním by přinesl hluk a znečištění ovzduší a dost možná by zvýšil dopravní zátěž i v Úvalech samotných (např. při dopravních nehodách, opravách apod.).

Historie pražského silničního okruhu sahá do 30. let minulého století, kdy se objevily první úvahy o jeho vybudování. Výstavba však po válce na velmi dlouhou dobu utichla, a téma bylo znovu otevřeno až v 70. letech minulého století. První úseky byly vybudovány v 80. letech, nejprve ze Satalic do Počernic a na západě Slivenec-Třebonice. V následujících letech vznikaly postupně další úseky, nejnovější v roce 2010, takže k dnešnímu dni lze po okruhu dojet z Ruzyně až k Říčanům. a okruh tak spojuje dálnice R7, R6, D5, R4 a D1. Zatím chybí úseky z Říčan do Běchovic, který umožní kratší a rychlejší spojení z dálnice D1 na Štěrboholskou spojku a dále k Černému mostu a hradecké dálnici D11, a dále pak celá severní část.

plán přeložka dálnice
mapku zobrazíte kliknutím

S pražským okruhem úzce souvisí ještě další dvě plánované stavby. Přeložení výpadovky I/12, která má nahradit přetíženou “starou Kolínskou” (po úvalskou „Státovku“) z Běchovic přes Újezd nad Lesy do Úval (má se vyhnout zastavěným oblastem, obejít Úvaly z jihu a napojit se na starou Kolínskou u Tuklat). Druhou plánovanou stavbou je přestavba silnice II/101 z Říčan přes Úvaly a Jirny do Brandýsa nad Labem – ta by měla sloužit jako obchvat zmíněných obcí a zlepšení napojení na dálnice D1 a D11). Zejména přeložka Kolínské by velmi zrychlila spojení Úval a Prahy. Všechny tyto záměry jsou zakotveny v územních plánech již delší dobu, část okruhu u Běchovic dokonce již od 70. Let minulého století. Na mapce jsou plánované trasy označeny modrou barvou. Celý plán však byl v r. 2010 napaden několika občanskými sdruženími (zejména v Běchovicích a v Suchdole), kterým se podařilo zastavit územní řízení o stavbě. Sdružení současně představila nápad, který by pražský okruh posunul o hodně východněji, mimo území Prahy (na mapce vyznačeno červeně) – čímž by se sice Praha zbavila části provozu, ale celá dopravní zátěž by se přesunula na bedra obcí ve středočeském kraji. A nejedná se o zátěž malou – do těsné blízkosti Úval by odhadem přibylo 25.000 vozidel denně, a to hlavně tranzitní kamionová doprava! Dopady na životní prostředí by byly negativní (neustálý hluk, exhalace). Podle studie by současně nedošlo (!) k poklesu provozu na Kolínské výpadovce, takže přímé spojení Úval a Prahy by se nezlepšilo. V srpnu 2014 Rada hl. města Prahy rozhodla o navrácení původního plánu (okruh přes Běchovice) do zásad územního rozvoje Prahy (což je nutná podmínka pro pokračování územního řízení). Na podzim proběhne jednání pražských zastupitelů a je téměř jisté, že navrácení trasy Běchovice – D1 schválí. Bohužel je také nadmíru pravděpodobné, že občanská sdružení nesouhlasící s touto trasou Zásady územního rozvoje napadnou u soudu. Právě na rozhodnutí soudu tak nakonec bude záviset, zda a kdy se okruh bude stavět…

Jiří Vomáčka, Pro Úvaly

 

Written by