Původ názvů úvalských ulic

Podle koho je v Úvalech pojmenována ulice Čermákova? Ani pojmenování dalších ulic v Úvalech nemusí mít jasného favorita. Nahlédněte do rejstříku názvu úvalských ulic.

V encyklopediích najdeme hned šest Čermáků, od architekta, odbojáře až po malíře. Pojmenování ulic v Úvalech ctí určitá pravidla podle čtvrtí. Husitská pojmenování najdeme v části Radlická, jména českých malířů mají ulice v části V Setých, slovanské názvy jsou v části Na Slovanech,… Malíře Jaroslava Čermáka tedy asi jako vzor pro pojmenování dané ulice odhadnete, ale bez znalosti historie města a jeho obyvatel už můžete tápat u jmen rodáků.

Platné názvy ulic v Úvalech najdete na webu Uvaly.cz s vysvětlením původu pojmenování ulice. Za vznikem rejstříku ulic města Úvaly je kronikářka a archivářka města Alena Janurová.

foto: pohlednice města Úvaly ze sbírky p. Klicpery

Written by