Jména úvalských občanů v názvech ulic

Ulice jsou pojmenovávány místními názvy nebo podle významných osobností.  Kromě básníků, malířů a všeobecně známých osobností je několik ulic v Úvalech pojmenováno i podle obyvatel v minulosti zde žijících.

V Úvalech tak máme ulici „Kožíškova“, která je pojmenována podle významného spisovatele žijícího přímo v této ulici. Ulice byla přejmenována po jeho smrti, původní název ulice byl „J. B. Foerstra“.

Od roku 1948 do roku 1992 jsme měli náměstí pojmenované „Náměstí Marie Majerové“, slavné spisovatelce narozené v Úvalech, jejíž názory vadily Konrádu Henleinovi i předválečným komunistům. Dnes pojmenované  Arnošta z Pardubic, jehož narození se dříve mylně uvádělo na tvrzi Hostín v Úvalech.

Po českém římskokatolickém knězi, spisovateli a autorovi první knihy o historii města Úvaly je pojmenována ulice Aloise Dostála.

Další z ulic je pojmenována podle úvalského učitele Bohumila Trnky. Ten na úvalské škole učil od roku 1929. V listopadu 1942, v době 2. světové války, byl ve škole zatčen gestapem a dva a půl roku vězněn v Říši. Po návratu domů v květnu 1945 byl zvolen prvním předsedou úvalského revolučního národního výboru. V roce 1954 byl zatčen a v inscenovaném politickém procesu byl odsouzen na 10 let vězení.

Ulice „Doktora Strusky“ připomíná PhDr. Vladimíra Strusku filosofa, bojovníka za lidská práva a politického vězně mj. spoluzakladatele Konfederace politických vězňů.

Glücksmannova ulice je pojmenovaná podle úvalského občana Jaroslava Glücksmanna umučeného v koncentračním táboře 18.3.1945.

Název ulice Šámalova je pojmenována na počest účastníka protifašistického odboje Otakara Šámala. Tento úvalský občan byl jako spolupracovník komunistů nacisty zatčen a 8. září 1942 popraven.

Nábř. J. Krejcárka na břehu rybníka Fabrák bylo pojmenováno po zasloužilém úvalském občanovi,  který byl po založení organizace rybářů v Úvalech roce 1948 mj. ustanoven prvním přísežným strážcem (dnes rybářská stráž).

Ulice Václava Rytíře je pojmenována podle grafika, který žil dlouho let v Úvalech a je zde také pochován. Václav Rytíř se specializoval se na tvorbu „ex libris“, také na krajinomalbu a grafiku. V roce 1935 byl zvolen viceprezidentem Společnosti sběratelů ex-libris v Los Angeles. Československo zastupoval v předsednictvu The American Society of  Booplate Collectors and Designers.

Ulice Vladimíra Vondráčka je pojmenována podle malíře, výtvarníka a sochaře, který žil od roku 1955 v Úvalech.

Vydrova ulice je pojmenována podle herce a režiséra Václava Vydry, který měl v Úvalech letní byt, spolupracoval s úvalskými ochotníky a hrál zde i divadlo. Václav Vydra byl český divadelní herec, režisér, autor memoárové literatury a také ředitel Národního divadla.

Platné názvy ulic v Úvalech najdete na webu Uvaly.cz s vysvětlením původu pojmenování ulice.

/u části textů v tomto článku je jako zdroj použita Wikipedia/

Nádražní ulice, dnes Jiráskova /ze sbírky pohlednic pana Klicpery, Škvorec/

Written by