Stojí tu za řeč jen pár domů a pomníků

Do soutěže Stavba roku Středočeského kraje se letos přihlásilo 20 staveb. Mezi letošními přihlášenými stavbami bojuje o ocenění i úvalské náměstí.

Stavby mají představovat významné investiční počiny jak veřejného sektoru, tak i soukromých investic. Soutěž je organizovaná za účelem seznámit veřejnost s architekturou na území Středočeského kraje a ocenit práci investorů, architektů, projektantů i dodavatelů za přínos staveb.

„…Opravená náměstí historických měst bývají obvykle korunou, která zjeví krásu prostoru a okolní architektury. Na náměstí Arnošta z Pardubic to je naopak. Stojí tu za řeč jen pár domů a pomníků. Nová úprava odhalila tento nelad, a stala se tak vlastně tím, čím veřejné investice mají být: iniciátorem rozvoje a zlepšování míst k žití. Jsme rádi, že to na náměstí žít začíná a že vlastníci okolních domů začínají přemýšlet i o jejich rozvoji, protože už nestojí na návsi nebo parkovišti, ale na náměstí. …“
Zdroj: přihláška úvalského náměstí do soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2019 http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=1818&coid=89

Mezi porotci najdeme zástupce organizátorů a podporovatelů soutěže: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků – oblast Praha a Středočeský kraj, Český svaz stavebních inženýrů – oblast Praha a Středočeský kraj, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Obec architektů a Krajská hospodářská komora Střední Čechy.

Podle průběžného stavu hlasování veřejnosti je úvalské náměstí na 18. místě mezi 20 přihlášenými stavbami. Podpořit naše náměstí můžete (do neděle 10.11.2019) na webu …. www.stavbaroku.cz

 

 

Written by