Od Panenství k Divokému západu

Nová kniha Od Panenství k Divokému západu s podtitulem Marie Majerová vychází 20. října 2019. Kniha psaná více než dva roky dozrála a byla rozšířena o další fakta a dobové fotografie.

Křest knihy Lenky Mandové proběhne v Úvalech 20. října 2019 v 17 hodin domě „65“ za účasti hosta MUDr. Jana Cimického CSc. Besedu s mnoha zajímavými fotografiemi úvalské rodačky a spisovatelky Marii Majerové připravila autorka knihy Lenka Mandová. Mezi tématy zazní vztah spisovatelky k postavení žen a dětí ve společnosti, k legionářům, vládnoucím představitelům i městu Úvaly. V průběhu večera bude možné si knihu zakoupit a nechat podepsat autorkou.

Představení knihy najdete v článku První dáma 1. republiky
…Dozvíme se, že názory Marie Majerové vadily Konrádu Henleinovi i předválečným komunistům pod novým bolševickým vedením. Nastíněna je doba poválečných čistek a likvidace české kultury, kdy po zestátnění hospodářství bylo nutné ještě zkorumpovat umělce pro propagandu komunismu.
Bez hodnocení díla spisovatelky, které bylo po válce přepracováváno, je zřejmé, že trvale a nekompromisně řešila postavení žen a dětí. Byla nadčasovou Evropankou, svou pílí se dostala na Sorbonnu a také procestovala svět. Zastávala komunistické ideály, ale se svým dělnickým původem se stále chovala a oblékala jako prvorepubliková dáma a byla populární reprezentantkou naší země. Dostala nálepku „první dámy“ republiky. I to je důvod, proč by čtenář neměl tuto publikaci o úvalské rodačce vynechat, byť její levicové názory nesdílí. …

 

Běžný prodej zajišťuje nakladatelství H+H ve své prodejně v Praze poblíž Karlova náměstí a v síti spřátelených knihkupectví. Kniha vychází nákladem 350 kusů.

V Úvalech je kniha k dostání v domácích potřebách paní Jedličkové na náměstí Arnošta z Pardubic.

 

Written by