Synagoga před městem

Po velké povodni byla v Úvalech v roce 1850 zřízena  synagoga.

Mýto se u nás vybíralo nepřetržitě od r. 1489. V josefinském katastru z r. 1782 se udává, že v domě č. 40 je vrchnostenská mýtovna.

A právě z nevyužívané sýpky byla v roce 1850 u domu zřízena synagoga a zřízena i židovská škola. K použití budov pro synagogu zřejmě pomohla i velká povodeň v roce 1845, která postihla celý Malechov a voda strhla i silniční most na Škvoreckém potoce. Jak byla postižena mýtovna není známo, ale uvádí se její přesunutí níže k vjezdu do města k domu č. 65 a 71. Dům byl tak volný a sýpka prý nevyužívána.

Známy jsou jen dvě fotografie synagogy v Úvalech publikované v knize Úvaly jindy a nyní a obě jsou pořízené po stavebním vylepšení synagogy. Roh ulic a hlavní příjezdové silnice od Českého Brodu (zleva) a od Škvorce (zprava) byly v noci osvíceny pouliční petrolejovou lampou na nároží synagogy. Z dochované fotografie v městském archivu si představíme synagogu v počítačově lehce upravené fotografii kolorováním.


Synagoga, Úvaly,
zdroj: archiv města Úvaly
Vlevo podél synagogy dnes vede ulice 5. května (ke hřbitovu) a vpravo ulice Dvořákova (od náměstí k Penny)

Synagoga sloužila svému účelu 75 let, poté byla zbourána a na jejím místě byl postaven rodinný dům.

další informace o synagoze

 

Written by