Tuklatka – limonády a sodovky

Výrobna Tuklatka vznikla na začátku třicátých let 20. století jako sodovkárna a vyráběla se zde limonáda „Tuklatka“.

Synagoga, Úvaly

1850 zřízení synagogy Mýto se u nás vybíralo nepřetržitě od r. 1489. V josefinském katastru z r. 1782 se udává, že v domě č. 40 je vrchnostenská mýtovna. Nejstarším mýtným je znám Jakub Gerson, z jehož odkazu měla být mýtovna se sýpkou přestavěna na synagogu a židovskou školu roku 1850. Zřejmě se však nejdříve využíval dům pro výuku židovského náboženství. V roce 1854 se zmiňuje, že zde vyučuje rabín Benjamin Synek. Další rabíni jsou uváděni Isák Roubíček a Herman Brod. Synagoga byla zřízena zřejmě později z nevyužívané sýpky u domu. K použití budov pro synagogu možná pomohla i velká povodeň v roce 1845, která postihla celý Malechov a voda strhla i silniční most na škvoreckém potoce. číst dál

O úvalském okolí – 8. díl

Dnešní článek bude pro většinu čtenářů trochu nudným čtením, protože v zájmu dalšího vyprávění je třeba uvést zde trochu statistiky a jiných suchých údajů. A s ohledem na některé čtenáře, kterým nejsou běžně známy určité časové souvislosti a události posledních let, nelze se vyhnout ani opakování věcí velmi známých, i když třeba polozapomenutých.