Výroba drůbežnických potřeb Rudolf Haupt

Na nedávném srazu spolužáků úvalské Základní školy našeho ročníku 1959 jsme vzpomínali, jak část z nás nastoupila do první třídy do školy na Úvaláku a část do malého baráčku na dvoře tehdejšího Národního výboru. Ptal jsem se vrstevníků, zda věděli, jaká byla nedávná historie této nemovitosti. Nikdo nevěděl.

Viktor Šulc a rodina Šulcova

Viktor Šulc se narodil 4. března 1897 v Úvalech do české rodiny Aloise Šulce a Hedviky rozené Lövové. Jeho otec v Úvalech působil jako obchodník, ale v rodině se dbalo na vzdělání a lásku k literatuře. Dědeček jako člen delegace Matice české požadoval v Říšském sněmu založení českých měšťanských škol. Šulcovi byli známí jako čeští vlastenci.