Úřad proti úřadu za občany a dopravce

Praha se brání proti kamionům, v těsném závěsu za Říčany, které vyhráli první etapu závodu. Po první etapě se probudili středočeští úředníci…

V prosincovém ohlédnutí jsme uváděli, že po několikaměsíčních přípravách vstoupil v platnost zákaz tranzitu kamionů přes Říčany a okolní obce. Opatření omezilo hluk, kolony a zvýšila se bezpečnost nejen v samotných Říčanech, ale i v okolních obcích. Kamion, jehož cílem není místo v rozsáhlém „zakázaném území“ z dálnice D1 přes Říčany neprojede. A nákladní doprava klesla o polovinu, v Říčanech se jedná o úbytek 1000 kamionů denně! Pokles dopravy se netýká samozřejmě jen Říčan, ale například i Úval, kde Škvorecká ulice je součástí spojky mezi dálnicemi D1 – D11 – D10 – D8 a přilehlých logistických parků. A okrsky přes vesnice kolem Prahy se mohly stát hlavní trasou, pokud Praha opravdu zakáže vjezd kamionů (nad 12 m délky) do Prahy.

Dnes Praha /pod vedením ANO/ potvrdila, že tento záměr opravdu myslí vážně. Padlo další rozhodnutí Rady hlavního města Prahy, dnes ohledně nutných dopravních opatření pro zavedení tohoto zákazu. S rozhodnutím jak dnes uvedl nesouhlasí středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl /ANO/. Jak uvádí: „docházelo by k neúměrnému poškozování již tak přetížených silnic a mostů, a to je pro nás zcela nepřijatelné“.

Těžko by se v tomto kontextu plánovaného přesunu dopravy z Prahy do sousedních obcí našel na říčansku někdo, kdo by včasnému opatření města Říčany nezatleskal. A přece. Aby zpráv z dopravy nebylo málo, tak úředníci Odboru dopravy Středočeského kraje zrušili opatření, které eliminovalo průjezd kamionů na Říčansku. Starosta Říčan Vladimír Kořen /Klidné město/ k tomu uvádí: „Jednoho dne si kraj vyžádal spis a bez toho, abychom mohli cokoli vysvětlit, rozhodl.“ Při přípravě zákazu se nikdo nikdy na projektovou dokumentaci podívat nepřišel a námitky nepodal. S omezením tranzitu po zapracování připomínek souhlasila i Policie ČR. Státní úředníci zaúřadovali až teď. Nyní pomohli speditérům na úkor obyvatel, Říčan, Škvorce, ale i Úval…

mapka oblasti, kde byl vyhlášen zákaz průjezdu kamionů

 

Written by