O úvalském okolí – 12. díl

V roce 1919 pronajala naše obec pole ve výměře asi 5 korců tehdy právě vzniklému Sportovnímu klubu Ouvaly na zřízení hřiště pro kopanou.

Záplava Nové Slovany 2014

V červnu 2013 byly úvalští zastupitelé upozorněni na neutěšený stav obnaženého pole nad Novými Slovany. Po roce (v květnu 2014) došlo při přívalových deštích opakovaně k záplavě nových bytových domů. V povodňové knize města je jako hlavní důvod záplavy označeno ucpání košů kanalizačních vpustí mulčovací kůrou z okrasných záhonů kolem bytových domů.