Odjezdy – vlak, bus

Odjezdy – vlak, bus

Veřejná doprava ve městě je součástí Pražské integrované dopravy. V následujícím seznamu autobusových zastávek si kdykoli zjistíte aktuální nejbližší spoj. Zobrazí ... číst příspěvek »

Práce

Práce

Inzerce práce na titulní stránce Uvaly.cz Nabídky volných pracovních pozic nebo brigády zobrazíme přímo v novinkách na Uvaly.cz Kontaktujte redakci s textem nabídky. Aktuální ... číst příspěvek »

Odpady

Odpady

Sběrný dvůr Úvaly (od 1.6.2020) Od června 2020 je v provozu nově vybudovaný sběrný dvůr města Úvaly na Hostíně (za stavebninami ... číst příspěvek »

Příroda, památky

Příroda, památky

Město Úvaly díky svému umístění v údolí potoka Výmoly má stále ještě místa, kde je příroda nedotčená výstavbou. Stále zde můžete ... číst příspěvek »

Rozhledna Vinice

Rozhledna Vinice

Snad již v roce 2007 vznikl nápad na stavbu dřevěné rozhledny na vršku nad městem – na Vinici. K realizaci stavby rozhledny ... číst příspěvek »

Nové bydlení v Úvalech

Nové bydlení v Úvalech

Lavina rozrůstání čtyřtisícového města na více než 12,5 tisíc obyvatel (a ve hře jsou další stovky obyvatel k tomu navíc) spouští schvalování ... číst příspěvek »

 

Úvaly začnou rozdávat pokuty 50 000 Kč

Město Úvaly dlouho nemělo splaškovou kanalizaci a centrální čistírnu odpadních vod. Staré praktiky napojování odpadů do dešťové kanalizace se s nedávnou masivní výstavbou splaškové kanalizace v Úvalech změnily…

Město Úvaly totiž dostalo dotace na splaškovou kanalizaci, ale na dešťovou již nezbyly peníze. Někteří majitelé nemovitostí tak nelegálně odvedli dešťovou vodu z okapů a zpevněných ploch do kanalizace splaškové. Každý silnější déšť tak způsobuje vyplavení čistírny odpadních vod a často dochází k přetékání kanalizace ven na ulici. „Nikdo nám před deseti lety neporadil, že máme dát na potrubí při napojení na kanalizaci zpětnou klapku“ postěžovala si jedna obyvatelka Úval. „Nyní nám po dešti vytéká voda z úvalské kanalizace zpět do bytu. Jsme zoufalí, nikdo nám nepomůže.“

Sami obyvatelé Úval na neúnosnou situaci upozorňují. Na webových stránkách městského úřadu Úvaly se jeden z čtenářů starosty ptal:
… bylo by možné v souvislosti s avizovanou kontrolou nedovoleného zaústění kanalizace od domů zorganizovat preventivní kontrolní zkoušku? Jde o to, že o tom majitelé, pokud domy koupili v dobré víře že je vše správně, ani nemusí vědět.
Odpověď starosty Petra Boreckého s jednoduchou pomůckou… „nejjednodušší test, který si může provést každý majitel sám, je obarvit vodu potravinářským barvivem, tuto barevnou vodu nalít do okapu a do odpadu a v šachtě sledovat, kde to vyteče.“

Přetékání splaškové kanalizace v Úvalech se věnoval článek současného starosty p. Boreckého vydaný v září 2014
kanalizace Úvaly

V dnešním středočeském tisku město Úvaly své obyvatele vyzývá, aby si zajistili kontrolu zaústění svodů dešťové vody a případné špatné zaústění napravili. Na nápravu město dává lhůtu do konce září 2015. Od září budou ve vybraných lokalitách namátkově prováděny kouřové zkoušky. Zdravotně nezávadná umělá mlha je pomocí silného ventilátoru vháněná do stoky splaškové kanalizace a domovních kanalizačních přípojek. Pokud je do přípojky splaškové kanalizace odvedena i voda z okapů, objeví se mlha tam kde nemá. Ze zákona je v tomto případě možné uložit pokutu ve výši 50 tisíc korun.

Tento výsledek kouřové zkoušky bude pro majitele nemovitosti znamenat pokutu 50 tis. Kč a povinnost uvést do odpovídajícího stavu kanalizační přípojku. /ilustrační obrázek/
kouřová zkouška

Čistírně odpadních vod, původně postavené pro 6000 obyvatel, se možná trochu uleví. Brzo však čistírnu čeká zátěž dalších 7000 obyvatel, kteří podle územního plánu městu situaci opět ztíží. Další problémem pro Úvaly bude jak naložit s dešťovou vodou. A další dešťová voda ze zpevněných ploch nové výstavby ani nebude mít kudy městem protéci. Již nyní totiž silnější deště způsobují stále častější povodně. Ještě než se jeden problém stačí vyřešit, vznikne městu problém další.

dešťová kanalizace Na Spojce
Průměr roury dešťové kanalizace v ulici Na spojce budovaná SŽDC v souvislosti se stavbou železničního koridoru je pro obyvatele Úval překvapující. Roura stávající splaškové kanalizace má totiž v těchto místech průměr jen 30 cm. Podobně ohromné roury dešťové kanalizace by bylo nutné položit přes celé město z Hostína a Radlické čtvrti, kde město developerům otevřelo možnost postavit bydlení pro dalších 6-7 tis. obyvatel.