Co se děje za humny 2019/3

Co se děje za humny 2019/3

Pošta před krachem s konkurencí v zádech, další zlato do Úval, Jan Psota provětrá listinu s druhou nejstarší zmínkou o existenci Úval … a další události ... číst příspěvek »

Jan Tesař halovým mistrem republiky

Jan Tesař halovým mistrem republiky

Je držitel historicky druhého nejlepšího času na 400 m v ČR 45,73. Běhá za „Atletiku Stará Boleslav“, ale vyrostl v Úvalech, prošel například ... číst příspěvek »

Poznejte své zastupitele z voleb 2018

Poznejte své zastupitele z voleb 2018

Známe své zastupitele? Je to trochu překvapující, ale následující seriál představující zvolené představitele města Úvaly je od roku 1989 vůbec ... číst příspěvek »

Úvalské přikázání – nezaparkuješ

Úvalské přikázání – nezaparkuješ

Starosta města Úval Petr Borecký a doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. z ČVUT prezentovali projekt regulace parkování v Úvalech kolem nádraží.   K ... číst příspěvek »

Úvalské přikázání  – nepostavíš

Úvalské přikázání  – nepostavíš

V Úvalech platí od 1.2.2019 stavební uzávěra. ... číst příspěvek »

Rok 2019 bude pro Úvaly nejtěžší

Rok 2019 bude pro Úvaly nejtěžší

Městu chybí 5 mil. Kč a finanční situace může být ještě horší. Lékem může být prodej majetku, developerské sídliště na polích ... číst příspěvek »

 

Úvaly začnou rozdávat pokuty 50 000 Kč

Město Úvaly dlouho nemělo splaškovou kanalizaci a centrální čistírnu odpadních vod. Staré praktiky napojování odpadů do dešťové kanalizace se s nedávnou masivní výstavbou splaškové kanalizace v Úvalech změnily…

Město Úvaly totiž dostalo dotace na splaškovou kanalizaci, ale na dešťovou již nezbyly peníze. Někteří majitelé nemovitostí tak nelegálně odvedli dešťovou vodu z okapů a zpevněných ploch do kanalizace splaškové. Každý silnější déšť tak způsobuje vyplavení čistírny odpadních vod a často dochází k přetékání kanalizace ven na ulici. „Nikdo nám před deseti lety neporadil, že máme dát na potrubí při napojení na kanalizaci zpětnou klapku“ postěžovala si jedna obyvatelka Úval. „Nyní nám po dešti vytéká voda z úvalské kanalizace zpět do bytu. Jsme zoufalí, nikdo nám nepomůže.“

Sami obyvatelé Úval na neúnosnou situaci upozorňují. Na webových stránkách městského úřadu Úvaly se jeden z čtenářů starosty ptal:
… bylo by možné v souvislosti s avizovanou kontrolou nedovoleného zaústění kanalizace od domů zorganizovat preventivní kontrolní zkoušku? Jde o to, že o tom majitelé, pokud domy koupili v dobré víře že je vše správně, ani nemusí vědět.
Odpověď starosty Petra Boreckého s jednoduchou pomůckou… „nejjednodušší test, který si může provést každý majitel sám, je obarvit vodu potravinářským barvivem, tuto barevnou vodu nalít do okapu a do odpadu a v šachtě sledovat, kde to vyteče.“

Přetékání splaškové kanalizace v Úvalech se věnoval článek současného starosty p. Boreckého vydaný v září 2014
kanalizace Úvaly

V dnešním středočeském tisku město Úvaly své obyvatele vyzývá, aby si zajistili kontrolu zaústění svodů dešťové vody a případné špatné zaústění napravili. Na nápravu město dává lhůtu do konce září 2015. Od září budou ve vybraných lokalitách namátkově prováděny kouřové zkoušky. Zdravotně nezávadná umělá mlha je pomocí silného ventilátoru vháněná do stoky splaškové kanalizace a domovních kanalizačních přípojek. Pokud je do přípojky splaškové kanalizace odvedena i voda z okapů, objeví se mlha tam kde nemá. Ze zákona je v tomto případě možné uložit pokutu ve výši 50 tisíc korun.

Tento výsledek kouřové zkoušky bude pro majitele nemovitosti znamenat pokutu 50 tis. Kč a povinnost uvést do odpovídajícího stavu kanalizační přípojku. /ilustrační obrázek/
kouřová zkouška

Čistírně odpadních vod, původně postavené pro 6000 obyvatel, se možná trochu uleví. Brzo však čistírnu čeká zátěž dalších 7000 obyvatel, kteří podle územního plánu městu situaci opět ztíží. Další problémem pro Úvaly bude jak naložit s dešťovou vodou. A další dešťová voda ze zpevněných ploch nové výstavby ani nebude mít kudy městem protéci. Již nyní totiž silnější deště způsobují stále častější povodně. Ještě než se jeden problém stačí vyřešit, vznikne městu problém další.

dešťová kanalizace Na Spojce
Průměr roury dešťové kanalizace v ulici Na spojce budovaná SŽDC v souvislosti se stavbou železničního koridoru je pro obyvatele Úval překvapující. Roura stávající splaškové kanalizace má totiž v těchto místech průměr jen 30 cm. Podobně ohromné roury dešťové kanalizace by bylo nutné položit přes celé město z Hostína a Radlické čtvrti, kde město developerům otevřelo možnost postavit bydlení pro dalších 6-7 tis. obyvatel.