Odjezdy – vlak, bus

Odjezdy – vlak, bus

Veřejná doprava ve městě je součástí Pražské integrované dopravy. V následujícím seznamu autobusových zastávek si kdykoli zjistíte aktuální nejbližší spoj. Zobrazí ... číst příspěvek »

Práce

Práce

Inzerce práce na titulní stránce Uvaly.cz Nabídky volných pracovních pozic nebo brigády zobrazíme přímo v novinkách na Uvaly.cz Kontaktujte redakci s textem nabídky. Aktuální ... číst příspěvek »

Odpady

Odpady

Sběrný dvůr Úvaly (od 1.6.2020) Od června 2020 je v provozu nově vybudovaný sběrný dvůr města Úvaly na Hostíně (za stavebninami ... číst příspěvek »

Příroda, památky

Příroda, památky

Město Úvaly díky svému umístění v údolí potoka Výmoly má stále ještě místa, kde je příroda nedotčená výstavbou. Stále zde můžete ... číst příspěvek »

Rozhledna Vinice

Rozhledna Vinice

Snad již v roce 2007 vznikl nápad na stavbu dřevěné rozhledny na vršku nad městem – na Vinici. K realizaci stavby rozhledny ... číst příspěvek »

Nové bydlení v Úvalech

Nové bydlení v Úvalech

Lavina rozrůstání čtyřtisícového města na více než 12,5 tisíc obyvatel (a ve hře jsou další stovky obyvatel k tomu navíc) spouští schvalování ... číst příspěvek »

 

Výzva nově zvoleným zastupitelům

Výzva nově zvoleným zastupitelům v Úvalech … 

Vážení zastupitelé,
dostali jste od voličů důvěru zlepšit naše město, posunout jej o kus dál. Nepochybuji o touze každého z vás zlepšit v Úvalech prostředí, občanskou vybavenost a celkové společenské klima.

Nejsem člen žádné politické strany ani hnutí. Jako občan Úval navrhnu na jednom z prvních jednání nového zastupitelstva následující opatření. Věřím, že zavedení a dodržování následujících sedmi bodů by mohlo přispět ke zmírnění společenského napětí, rostoucí politické apatie obyvatel města a klíčící nedůvěry v politický systém. Nikoho ze zastupitelů nevystavuji poměřování, zda hlasuje s někým, proti někomu nebo pomáhá plnit program někoho jiného. Všichni zastupitelé budete pouze rozhodovat, zda jste PRO nebo PROTI zavedení následujících opatření.

1.     Z jednání zastupitelstva města Úvaly bude pořizován video záznam, který bude veřejně dostupný na internetových stránkách města.
Bez prodlevy budou zveřejňovány na internetových stránkách města zápisy z jednání rady města a zápisy z jednání všech komisí.
I nadále bude zveřejňován program jednání zastupitelstva vč. všech podkladů s dostatečným předstihem před jednáním zastupitelstva.

2.     Město Úvaly bude svůj rozpočet zveřejňovat co nejsrozumitelnější formou na internetu do detailu jednotlivých výdajů.

3.     Město Úvaly bude na internetu zveřejňovat veškeré faktury svých dodavatelů.

4.     Všechny smlouvy a smluvní závazky města Úvaly budou dostupné na internetu.

5.     Zadání projektu vždy projde veřejným připomínkovým řízením, než bude podána žádost o dotaci.

6.     Výběrová řízení budou prováděna transparentně. Vyhodnocení bude vždy na základě jasných parametrů, kritérií a jejich váhy.

7.     Představitelé města sestaví plán investic. Zařazení a dodatečné zařazení projektů bude vždy podrobně představeno se zdůvodněním veřejnosti.

Všechna tato opatření jsou již dodržována v desítkách českých měst. Příklady realizace, vysvětlení jednotlivých bodů a uvedení osobností i nestátních organizací podporující realizaci uvedených opatření u nás, v Úvalech, najdete na www.Uvaly.cz (podrobnosti a komentář).

Náklady za zvýšení transparentnosti veřejné správy se nám všem vrátí zvýšenou důvěrou a uznáním za práci vás, zastupitelů. Děkuji vám za podporu a naplnění „Výzvy“.

12. 10. 2014 Ing. Lukáš Rubeš, Uvaly.cz

 

Rozbor a předložení návrhu ke schválení, 11/2014:
Rozbor dopadů naplnění 1. bodu výzvy.
Rozbor dopadů naplnění 2. a 3. bodu výzvy.
Rozbor dopadů naplnění 4. až 7. bodu výzvy.