Život Úval 2/2019

Vyšlo nové číslo měsíčníku Život Úval. Přehled článků

Slovo starosty
O čem jednali úvalští zastupitelé dne 13. 12. 2018
Rekonstrukce koupaliště
Programové dotace pro úvalské sportovní, kulturní a zájmové S organizace a spolky vyhlášeny
Zastupitelstvo podruhé
Dopravní omezení v Běchovicích od 18. 2. 2019
Projekt Informační systém Technické služby města Úvaly realizovaný v IROP výzva č. 28
Zpráva srážkoměrné stanice v Úvalech za rok 2018
Neshody mezi TJ Sokol Úvaly a vedením Města Úvaly
Neshody mezi TJ Sokol Úvaly a vedením města Úvaly – jiný úhel pohledu
Postřehy k článkům pana starosty a místostarosty z lednového čísla ŽÚ
Odpověď na článek pana Hrubého
Pánové, jak to vlastně je?
Městské zastupitelstvo hlasující a rozhodující
Výbor pro výstavbu nebo komise?
Víte, že můžete do svého čtenářského konta nahlédnout pěkně z pohodlí domova?
Lístky z kulturně společenského kalendáře ještě z prosince 2018/ ledna 2019
PAMATUJ!
Statistika výjezdů úvalských hasičů za rok 2018
Zimní schůzky mladých hasičů
Výprava do Kolína a okolí
Pozvánka na výroční schůzi klubu – nábor nových členů
Občanská aktivita ZK pomáhá
Zamyšlení nad smyslem života
Zamyšlení nad literárním textem
Když přijde dopis
Klub mladých diváků v předvánoční Praze
Rozpis jarní části soutěže 2018/2019
Aikidó
Vánoční turnaj Sport Úvaly
100 let fotbalového klubu SK Úvaly
Rozpis zápasů – jaro 2019 – fotbal
Tenisové turnaje
Kroniky a kronikáři v Úvalech
Poznáte, kde to je?
Společenská kronika

 

… vydává město Úvaly www.mestouvaly.cz

… kompletní archiv Život Úval od roku 2001

Written by