Život Úval 3/2016

Vyšlo nové číslo měsíčníku Život Úval. Přehled článků …

Slovo starosty
Rozhovor s Miloslavem Kolaříkem – správcem úvalské čistírny odpadních vod
Občané promarnili příležitost
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vysaje mělnická spalovna odpadů vaše peněženky? Budou (nejen) úvalské rodiny platit za odpady ročně téměř 10 000 Kč?
Jak dál s úvalským koupalištěm?
Setkání se zastupiteli napomáhá dobrým vztahům, říká velitel kbelské letecké základny
Sbírá celá rodina – rok odpadu zdarma
Svoz bioodpadu v roce 2016
PAMATUJ!
Rozhovor – odchod České spořitelny z Úval
Jak zatočit s odpady aneb Pojďme hledat cesty k ekologicky odpovědnému chování – Díl II. Doba plastová?
Údržba města
Železniční koridor
Divadelní spolek OUDIV
Senioři z Danceportu nezahálí
Nejen barokní fl étny Jiřího Stivína
Autorské čtení s Irenou Douskovou
„Country bál, country bál, dnes je u nás country bál“….. jak zpívají Fešáci
Karel IV. v Újezdě nad Lesy
Galerie MDDM patří po tři měsíce úvalským fotografům……
MDDM gratuluje účastníkům soutěže Stodůlecká růže 2016
Jarní prázdniny v MDDM
Zimní hrátky v mateřské školce
Matematická olympiáda
Klub mladých diváků v Národním divadle
Ve 3. A už známe svého „tygra“
Školní časopis
Lyžařský výcvik 2016
Ledová Praha podruhé
Oslavy Dne Země na ZŠ Úvaly
Dějepisná olympiáda
95. výročí založení náboženské obce Církve československé husitské v Úvalech
Turnaj Honzy Černého v házené

… ke stažení na www.mestouvaly.cz

Written by