O čem sní ředitelství českobrodského gymnázia ve školním roce 2015 – 2016

Na podzim loňského roku jsme si začali hlídat výzvy, které byly v rámci operačních programů vypisovány a zkusili jsme velice rychle zareagovat směrem k našemu zřizovateli. Rada kraje pak vybrala naše českobrodské gymnázium k realizaci projektu na snížení energetické náročnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

 

Díky tomuto programu máme šanci získat skutečně nemalé finanční prostředky. Mohli bychom tak začít napravovat léta podfinancovaný stavebně-technický stav historické budovy v městské památkové zóně a splnit i nové přísné energetické požadavky. Je zapotřebí mít nápady co vše by mělo a mohlo být uděláno, hodily by se i peníze a pak ještě schází doporučující stanoviska dalších orgánů, institucí. Vyjadřovat se budou například i ornitologové a památkáři. Zatím nemáme nic jistého. O čem tedy sníme, že stojí za to o tom napsat článek?

a) Rádi bychom vyměnili střešní krytinu z nynějšího (nepůvodního) alukrytu, který je ve špatném stavu, opět na střešní tašku pálenou.

b) V souvislosti s tím je také nutné opravit všechny nadstřešní části – komíny a vyústění větracích šachet.

c) Soustředíme se na myšlenku zateplení střechy. Půdní prostory jsou obrovské a představa specializovaných učeben v zatepleném stylovém podkroví je lákavá. Ve hře je ale také zateplení pouze půdní podlahy, které by budoucí sny o využití podkroví úplně vymazalo. Nové učebny budeme potřebovat.

d) Zkřížená a netěsnící špaletová okna musí být nahrazena okny novými, pokud možno bezúdržbovými.

e) Nutně potřebujeme i výměnu výplní dalších stavebních otvorů (místy jsou jednoduchá prosklení – viz. okna přízemí a suterén budovy), kde jsou také pouze jednoduché dveře do venkovního prostoru.

f) V rámci projektu bychom také rádi řešili počítačem řízený systém větrání a rekuperace tepla. V budově je důmyslný systém původních větracích šachet, který bychom rádi rozvinuli a využili.

Gymnázium Český BrodCo z našich snů budeme schopni prosadit a splnit se postupně řeší již od loňského podzimu. Celé roky nebylo možné rozhodovat o prostředcích na údržbu a rozvoj budovy na základě připravené koncepce.   Budova našeho gymnázia je proto dlouhodobě „podfinancovaná“. Peníze se vždy našly jen na řešení havarijních stavů. S péčí řádného hospodáře bychom rádi bez problému dokončili přípravu této investiční akce, a co nejdříve zahájili její realizaci. V těchto dnech probíhají důležitá jednání a přípravné práce, abychom mohli svůj projekt předložit. Držte nám, prosíme, palce. Budova našeho českobrodského gymnázia tuto akci opravdu nutně potřebuje. Všichni podvědomě tušíme, že celý článek není jenom o stavebních úpravách krásné budovy v památkové zóně města Český Brod. Jde o investici do vzdělání obecně pojatou. Pokud se vše povede, dopřejeme našim studentům učební prostředí odpovídající 21. století.

Výsledky našich studentů v předmětových soutěžích a olympiádách i v soutěžích mezinárodních jsou v posledních letech špičkové… /Redakční pozn.: více informací k výsledkům zveřejníme  v některém z dalších příspěvků./

Mgr.Ivo Kocum, ředitel gymnázia

www.gcbrod.cz
facebook.com/gcbrod.cz
Gymnázium Český Brod

Written by