Co se děje za humny 2017/3

Nejvyšší čas se ohlédnout za děním v Úvalech…

Krátce před vyhlášením dotační výzvy MŽP na udržení vody v krajině se na jednání zastupitelstva Úval dostala výstavba suchého poldru v Králičině. Záměr vychází ze studie, kterou si nechalo město vypracovat za statisíce Kč v minulém roce ( Je Výmola důležitá? ). Pro stavbu ohromné hráze napříč údolím z navezených tisíců m3 zeminy však překvapivě koalice nehlasovala /předzvěst koaliční krize?/ a stavba je tak zatím u ledu.
V závěru března se však rozhýbala velká rekonstrukce rybníků na Slovanech (Škvorecký potok), kde probíhá územní řízení.

Úvaly se dostaly do hledáčku „Toulavé kamery“. Sněhové kulisy na Vinici a v Králičině doplnily záběry mlýna, kde se na rybníku po letech opět bruslilo.

Hlavním průvodcem reportáže z Úval, byl největší znalec regionální historie z Hradešína … ceskatelevize.cz
O reportáži na stránkách autorů z webu „Cesty a památky

S rozpočtem města se řešily i dlouhodobý zdroj financování města. Úvalská koalice hladce odhlasovala jak rozpočet, tak i navýšení zadlužení města. Tento způsob fungování města je zajímavý k kontextu právě schváleného nového zákona o rozpočtové odpovědnosti, který může postihnout právě zadlužené Úvaly.

Větší pozornost než finance města však budilo kácení stromů na náměstí. Již jednou stěhovaný Arnošt, který se v Úvalech (ani na úvalské Skaře) nenarodil, zůstal stát opuštěný. Nyní se zdá, že překáží silnici, která mohla být při rekonstrukci náměstí posunutá do stínu a uvolnit prostor pro osluněné zahrádky cukráren, restaurací, široký chodník do školy, dlážděnou zónu pro kulturní akce…

V lednu mladí komunisté svolali do Úval setkání k připomínce 50 let od úmrtí spisovatelky Marie Majerové. Zatímco starosta Petr Borecký v médiích objasňoval, že rodný dům Marie Majerové na úvalském náměstí již dávno nestojí, místostarosta a bývalý kronikář pan Pokorný se zamotal do (ne)existence horního mlýna. Na úvalském náměstí však žádný dav komunistů na neohlášenou akci „Komunistického svazu mládeže“ nedorazil. Vzpomínku na Majerovou si tak připomněli převážně úvalští. Zajímavá fakta o životě Majerové slibuje představit publikace, na které pracuje PhDr. Lenka Mandová. A výsledkem mohou být nejvíc překvapeni asi právě komunisté.

Novou publikaci o životě Marie Majerové připravuje PhDr. Lenka Mandová … kolinsky.denik.cz
Manipulace mladých komunistů, kteří netuší, že rodný dům v Úvalech již dávno nestojí … www.ksm.cz

Začátek roku byl na dopady vysoké politiky opravdu bohatý. Zatím co město bude řešit rozpočtovou odpovědnost, tak živnostníci a podnikatelé již řeší elektronickou online evidenci tržeb. Prvním viditelným odpadlíkem jsou potraviny vietnamského obchodníka na náměstí vedle drogerie. Úpadek obchodu však prohlubuje uzavírka ulic z náměstí k semaforům, která měsíce rozděluje město. Středočeský kraj jako investor není schopen uhlídat stavbu a ta se protahuje o další měsíce navíc. Následovat mají další úseky – náměstí a celé ulice Pražská. Po dvou letech objížděk kvůli stavbě na železnici mají nekonečné měsíce trvat další dopravní komplikace. V diskuzi na webu se někteří Úvaláci pozastavují na smysluplností investic Středočeského kraje do komunikací, které v Úvalech patří k těm méně problematickým s bezprašným povrchem.

Další akcí Středočeského kraje je rekonstrukce českobrodské silnice, tzv. obchvatu Úval. Více v příspěvku „Dopravní kolaps na kolínské v Úvalech„.

Mezi politické priority se dostala „stavba dálničního okruhu 511 Běchovice – D1 a navazující stavby přeložky I/12 Běchovice – Úvaly“. Stavba má letos získat základní povolení a stavět by se mohlo začít možná i za dva roky.

Vizualizace komunikace, která zásadně ovlivní dopravní situaci Úval, nakopne další výstavbu a snad (?) nezatíží hlukem a vodou Úvaly na Uvaly.cz.

Přestože se na koupališti, které chtějí podle referenda úvalští opravit a zprovoznit, se nic zásadního neděje, informace o dalším vývoji z pera aktivistů se do Života Úval ani nevejdou… „Nové informace o koupališti 28. 11. 2016 podala aktivita Zachraňme koupaliště podnět Zastupitelstvu města Úvaly a  dostala v  řádném termínu jejich odpověď. Text podnětu i odpověď vedení města nemohly být z  kapacitních důvodů v tomto čísle Života Úval vytištěny. Naleznete je na  webových stránkách města a stránkách aktivity Zachraňme koupaliště. Redakce ŽÚ“
Oprava prý nabírá zpoždění… „Lhůta na předložení návrhů 3 řešení firmou Bazény a Wellness. Návrhy zatím nebyly předloženy. Termín dodání 15. 2. 2017 nebyl dodržen. Na dotaz proč? Prý kvůli mrazům zatím nemohly proběhnout sondy do bazénu.“ Za pročtení však stojí postupu rekonstrukce koupaliště v „kalendáriu“ psaném po měsíci.

V opravené budově nádraží byla po dlouhých se jednáních díky spolku ProÚvaly instalována knihovnička na cestu. Lze si zdarma půjčit beletrii, krimi,…  Život Úval v ní (zatím) nenajdete.

Lesní školky se množí po celé republice a leckde vytrhly trn z paty obci. Nyní jim svitla naděje stát se školkou také papírově a získat dotaci na provoz.

O úvalské lesní školce jsme psali také na Uvaly.cz

Středočeský kraj opět vypsal kotlíkové dotace. Podpora plynových kotlů ale bude prý až v další výzvě na podzim. V loňské výzvě, o které jsme na Uvaly.cz včas přinesli informaci, se (konečně) přihlásilo asi deset majitelů domů z Úval. Bude se nám dýchat lépe.

Středočeský kraj v únoru zorganizoval setkání starostů. Na setkání, kterého se zúčastnilo přes 600 z 1145 starostů je smutné jen to, že šlo o historicky vůbec první setkání starostů našeho regionu s vedením Středočeského kraje.

O záměrech Středočeského kraje je rozhovor „Čtyřletý plán Středočeského kraje

Dlouholetý šéf firmy, která spravuje investice vlastníků pozemků na Hostíně a staví zde sídliště, odešel do jiné firmy.
A sídliště na Hostíně je také v pohybu. Projekt českých miliardářů má další změny. Nová základní škola, která měla být nad dálnicí na Přišimasy a byla přemístěná nad rybníky, je nyní na Přišimasy, u potoka…

Úvaly se opět dostaly na stránky bulváru. Strážníci městské policie totiž v Úvalech naháněli klokana. Toho nakonec chytla sama majitelka, které utekl ze zahrady. Tak alespoň se strážníci nenudí. Z invazních druhů po Úvalech běhají ještě nutrie a z mlýnského rybníka na rybáře vykukují jihoamerické želvy.

Poslední z nevyřešených vražd v Úvalech je podle informací médií uzavřena…. „Policie po 21 letech vyřešila vraždu šéfa podsvětí“ a www.rozhlas.cz.

Úval se bezprostředně týká také odvysílaný díl „Kolínský gang“ z cyklu Legendy kriminalistiky.

Z velké politiky lze ještě zmínit návrh na omezení kompetencí městské policie. Ze silnic tak mohou zmizet kamery. Městská policie Úvaly zajišťuje i úsekové měření rychlosti v Úvalech a okolních obcích. Není pochyb, že umístění úsekového měření má preventivní vliv na chování řidičů v daném úseku. Kamery mohou pomáhat i při objasňování jiné kriminality ve městě.

OUDIV, úvalský divadelní spolek se zúčastnil divadelní Třísky, která se konala v divadle v Celetné. Vystoupení si úvalští užili i s hodnocením poroty. Zdá se, že má město další úspěšné reprezentanty.


Sněhu jsme si letos užili dost. Sněhová čepice v Krkonoších je však patrná z Úval ještě i nyní na konci března.
foto Jan Čapek, 9. 3. 2017, foceno od Výpustku, z pole mezi Jirenskou a Pražskou silnicí

Written by