Koalice uzavřená po volbách se v Úvalech rozpadla

Ve středu minulý týden 22. března 2017 ČSSD opustila vládnoucí koalici v Úvalech…

Předseda úvalské ČSSD Petr Petržílek o tom své partnery informoval otevřeným dopisem. K dohadovacímu řízení podle článku V. koaliční smlouvy nedošlo. Dopis ČSSD byl zveřejněn 27.3.2017 na facebookovém profilu MěÚ s vyjádřením Otevřených Úval s tím, že koaliční smlouvu i nadále bude podporovat stávající místostarosta Vítězslav Pokorný (člen ČSSD).

Plné znění otevřeného dopisu předsedy úvalské ČSSD

Do doby zveřejnění reakcí ostatních politických uskupení si zrekapitulujme výsledky voleb v Úvalech z roku 2014 a vytvoření koalice s převahou 8 hlasů z 15 členného zastupitelstva. (K rozhodování zastupitelů stačí v drtivé většině případů nadpoloviční počet přítomných, tzn. 8 hlasů zastupitelů.)

Pořadí kandidátů podle výsledků voleb:
tučně zastupitelé, kteří uzavřeli povolební koaliční smlouvu

Otevřené Úvaly – Borecký Petr Mgr., věk 41, bez politické příslušnosti, místostarosta … 751 hlas
/starosta města/

Otevřené Úvaly –  Milerová Ludmila Ing., věk 57, bez politické příslušnosti, soukromá podnikatelka … 686 hlasů

Otevřené Úvaly – Poláková Dana Mgr., věk 59, bez politické příslušnosti, učitelka … 661 hlas

PRO Úvaly – Gloc Jaromír Mgr., věk 33, bez politické příslušnosti, produktový manažer … 649 hlasů

PRO Úvaly – Dvořáček Vojtěch Mgr., věk 35, bez politické příslušnosti, advokát … 630 hlasů

PRO Úvaly – Kouklová Naděžda Bc., věk 58, bez politické příslušnosti, mediátor … 604 hlasů

PRO Úvaly – Hrubý Peter Ing., věk 58, bez politické příslušnosti, obchodní ředitel … 609 hlasů / mandát přenechán dalšímu kandidátovi v pořadí:
PRO Úvaly – Černý Jan Ing., věk 32, bez politické příslušnosti, specialista mobilní sítě … 600 hlasů

Otevřené Úvaly – Polák Josef, věk 61, bez politické příslušnosti, soukromý podnikatel … 597 hlasů

ODS – Krutský Josef, věk 43, bez politické příslušnosti, podnikatel … 460 hlasů

ODS – Martiňák Roman, věk 38, bez politické příslušnosti, podnikatel… 430 hlasů

ODS – Březina Michael, věk 43, bez politické příslušnosti, manažer… 476 hlasů / mandát přenechán dalšímu kandidátovi v pořadí:
ODS – Kimbembe Alexis, věk 51, ODS, ekonom … 403 hlasů
/místostarosta města/

ČSSD – Pokorný Vítězslav Dr., věk 63, ČSSD, kronikář, zastupitel … 409 hlasů
/místostarosta města/

TOP 09 –   Kolařík Miloslav, věk 65, bez politické příslušnosti, podnikatel … 396 hlasů

ČSSD – Petržílek Petr JUDr. Ing. Ph.D., věk 43, ČSSD, advokát, poradce premiéra … 386 hlasů

TOP 09 –   Helena Ing., věk 53, bez politické příslušnosti, IT manažer … 363 hlasy

 

Volební program sdružení  Otevřené Úvaly
www.otevreneuvaly.cz

Volební program ODS Úvaly
www.volebni-program-ods-uvaly.cz
… V roce 2014 bylo na volebním lístku z 15 kandidátů pouze 6 členů ODS. Ani jeden ze tří zvolených nebyl členem ODS. Odmítnutý mandát pana Březiny získal člen ODS pan Alexis Kimbembe. Pan Krutský se stal členem v průběhu volebního období

Volební program ČSSD Úvaly
(dokument PDF)
… V roce 2014 bylo na volebním lístku z 15 kandidátů pouze 8 členy ČSSD. Oba zvolení byli členy ČSSD.
V průběhu volebního období se členkou ČSSD také stala Helena Váňová, která byla zvolena z kandidátky TOP 09. Její podpis tak na koaliční smlouvě chybí a také její hlasování byť jako členky ČSSD nebyl dosud vždy v koaliční shodě.

O vzniku povolební koalice Otevřené Úvaly + ODS + ČSSD
www.uvaly.cz
Plné znění koaliční smlouvy … www.otevreneuvaly.cz )

 

Written by