Do voleb už nikdy

Petr Borecký ve svém předvolebním rozhovoru 9. 10. 2014 na webu sdružení Otevřené Úvaly uvedl, že jej trápí z minulosti dvě věci: „…Ta první se vztahuje k úplným počátkům našeho sdružení v komunální politice, kdy jsme se ostře opřeli do tehdejší místostarostky Jany Horové. S odstupem let a zkušeností z města musím přiznat, že má a naše kritika na její osobu nebyla ve všem úplně spravedlivá a že ona tehdy řešila obrovské problémy (městu hrozily exekuce atd.), které ani nezavinila. …/www.otevreneuvaly.cz/

Obrátili jsme se přímo na paní Horovou s několika dotazy.

V roce 2002 jste se objevila jako nováček na kandidátce nezávislých (se starostou p. Ivanem Černým). Vyhráli jste volby a vy jste ze čtvrtého místa získala nejvíce hlasů … 1 111, resp. 28 % voličů vám dalo hlas (pro srovnání, vítěz letošních voleb Petr Borecký získal 751 hlasů, hlas mu dalo 16 % voličů). Jaký jste měla z výsledku voleb tehdy pocit?
Pro mne to byl tenkrát docela šok. Počítala jsem s možností, že se dostanu do zastupitelstva, ale s vítězstvím opravdu ne. Nicméně jsem to vzala jako fakt a řekla jsem si, že když mi ti lidé dali hlas, tak bych se na to neměla vykašlat. Takže jsem si zařídila vše potřebné v zaměstnání a šla jsem do Úval na úřad (finančně dolů, stresem nahoru, ale byla to úžasná zkušenost). Já totiž hrubě nesouhlasím s chováním některých kandidátů, kteří slouží na volebním lístku jenom jako „maskoti“ nebo „návnady na voliče“ pro získání více hlasů díky jejich oblíbenosti či činnosti pro město, a strany/sdružení (a dokonce i oni sami) předem počítají s tím, že po volbách odstoupí a do zastupitelstva stejně půjdou ti, kteří byli původně na vedoucích pozicích kandidátky, ale nezískali potřebný počet hlasů od voličů. Je to v podstatě na voliče podvod. Abych to shrnula, pocity jsem měla velmi smíšené.

Jestli se dobře pamatuji, tak jste při svém odchodu z politiky mluvila o několika trestních oznámeních. Jak to dopadlo?
Ono to bylo tak, že jsem kandidovala i na další volební období (2006 – 2010). Opět za nezávislé, s bezvadnými lidmi. Tenkrát byly 3 kandidátky nezávislých – ta naše, pak tehdejšího starosty p. Černého a Otevřené Úvaly. Byla jsem opět zvolena do zastupitelstva, ale celkovým vítězem voleb byly Otevřené Úvaly. Přiznám se na rovinu, že psychicky jsem tenkrát vydržela tuším jedno nebo dvě zastupitelstva. Vysvětlením budiž ono výše uvedené vyjádření Petra Boreckého, ale nebylo to jenom o tehdejší předvolební a povolební kampani Otevřených Úval. Policii ČR (Hospodářské kriminálce) na mě přišlo cca 6 anonymních udání. Dotyční upozorňovali, že jsem zmanipulovala některé veřejné zakázky města, některé pozemky města se měly prodat protiprávně, brala jsem úplatky, atd. Opakovaně jsem chodila k výslechům (moji kolegové z tehdejší rady města byli, myslím, pozváni také) než se vše vysvětlilo. K ničemu protizákonnému samozřejmě nedošlo, žádné hromady nakradených peněz jsem v garáži neměla, ale člověka to dokáže skutečně otrávit. A tak jsem si řekla, že tohle opravdu nemám zapotřebí. Pro mne to tedy dopadlo dobře v tom smyslu, že jsem byla shledána ve všech bodech nevinnou. Ale ze zastupitelstva jsem odešla a odnesla jsem si z tohoto období velké ponaučení, že i v komunální politice člověk musí počítat skutečně se vším a věřit se nedá skoro nikomu. To neříkám nijak zhrzeně, to je prosté konstatování faktu.

Zařekla jste se, že do úvalské politiky se již nevrátíte. Platí to stále? Nabídl vám letos někdo místo na kandidátce?
Zatím to platí. Nabídka byla. V období před volbami se mne dost lidí ptalo, jestli bych se nechtěla na úřad vrátit a přemlouvali mne, abych kandidovala. Ale já si v současné situaci opravdu neumím představit, že bych zasedla v zastupitelstvu. Ani samozřejmě vůbec nevím, jestli by mne lidé volili – třeba bych skončila hluboko v propadlišti dějin. To není myšleno proti nikomu ze zastupitelů osobně, ale já bytostně nesnáším pojmy jako „koalice“, „opozice“ a podobně. Za doby mého působení jsme opravdu všichni byli „nezávislí“ a každý z nás vždycky hlasoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Teď se hlasuje tak, že se „koalice“ předem domluví a pak se jenom zvedá ruka.
Momentálně jsem spokojenou předsedkyní kulturní komise města, kde jsou moc fajn lidé, dobře se spolupracuje a připravujeme spoustu besed, koncertů, městský ples, atd. Navíc náš spolek Jonatán každoročně organizuje Čarodějnický běh a Jabkobraní. To mi jako činnost pro město bohatě postačuje. 🙂

Z předvolebních rozhovorů s lídry na Uvaly.cz vyplynulo, že většina z nich vidí finanční situaci města jako složitou díky potřebě výdajů na řešení akutních potřeb města. V jaké situaci bylo město za vás a v jaké situaci je dnes?
Do funkce místostarostky jsem šla s tím, že budu mít na starosti finance. Situace byla jasná – město stálo před exekucemi a nikdo nám nechtěl poskytnout další půjčku. Dluhy vznikly masivním budováním inženýrských sítí v předchozích letech (to se dá pochopit), ale dorazila to stavba DPS. Nakonec se podařilo „ukecat“ Komerční banku – ta jediná byla ochotna do toho rizika nakonec jít, ale do zástavy se musel dát majetek, který notně převyšoval hodnotu půjčky.
Dneska už s úsměvem vzpomínám na to, jak jsem denně počítala, na co bude a na co nebude. Přehled jsem měla o každém „desetitisíci“, protože to jinak nešlo. Taky si dobře pamatuji, že v březnu a dubnu 2003 málem nebylo na výplaty zaměstnancům MěÚ. Při mém odchodu byl účet města v plusu – pokud si dobře pamatuji, tak to bylo okolo 20 mil. Kč. Pravdou je, že jsme si nemohli dovolit tolik velkých investičních akcí, kolik by si Úvaly zasloužily – prostě na to nebylo. Často jsme měli s tehdejším starostou ing. Černým rozdílné náhledy na výdaje města (přece jenom je to stavař), ale férově musím uznat, že můj názor a argumenty vždycky respektoval.
Domnívám se, že by na tom Úvaly mohly být o něco lépe než jsou, protože některé věci se daly udělat jinak. Ale to je můj soukromý názor. A celkem drze si dovolím prohlásit, že žádnému vedení města by se nemělo stát, že „zapomene“ na 30 mil. Kč (přičemž je úplně jedno, jestli jde o příjem, výdaj, dluh, či cokoliv jiného), a dokonce to pak ještě bagatelizovat.

Z pozice místostarostky jste realizovala řadu změn. Na které záležitosti dodnes vzpomínáte?
Dost vzpomínám na vše, co se strhlo ohledně koupě budovy Multitecu. S tím nápadem přišel tehdy ing. Krutský. Objekt byl v dražbě a cena byla velmi výhodná. Tuhle myšlenku jsem jednoznačně podporovala, i když v zastupitelstvu na to nebyl jednoznačný názor. Na dražbu jsem jela a po dohodě s tehdejšími majiteli Multitecu objekt město koupilo. Vize byla taková, že by tam časem mohla být policie, knihovna, VPS, či jiná část MěÚ a areál by mohl být přes lávku ze zahrady propojen s náměstím. V tu chvíli jsem se stala téměř vyvrhelem, a to jenom proto, že jsem jednala s Multitecem. Ale vidíte ….. dneska je tam Policie ČR (zásluha ing. Černého) i část MěÚ. Takže už chybí jen ta lávka…. 🙂
Absolvolali jsme mnoho jednání ohledně budoucí rekonstrukce železnice v Úvalech. Vyjednala se cesta pro pěší směrem do Setých, vyústění podchodu do čtvrti Pod tratí, apod. Rekonstrukce se pak o několik let oddálila díky aktivitě některých místních občanů. No a pak jsem se ke svému údivu dočítala, že toto všechno jsou zásluhy vedení, které přišlo po nás. A stejně tomu bylo třeba s Penny. Tak to je pak pro mne zábavné čtení.
Třetí věc, kterou bych chtěla zmínit, je koupaliště. Jsem překvapená, jak někteří lidé rychle zapomněli, v jakém stavu bylo koupaliště před předáním současnému nájemci. Tak já osvěžím paměť. Když jsem ho předávala, bylo bez funkční elektřiny, bez vodovodu, bez 2 čerpadel ze 3 nutných, bez odpovídajících WC, bez jakýchkoliv sportovišť, jediné občerstvení mělo propadlou střechu díky sesuvu hlíny ze svahu. O věcech jako je odchlórovací jímka a podobně ani nemluvě. Neznám podrobnosti ohledně všech současných závazků (splněných či nesplněných) mezi městem a nájemcem. Faktem ale zůstává, že z totální ruiny, kterou bylo koupaliště v době počátku nájmu se nájemci podařilo vybudovat areál, který je známý v širokém okolí, velmi oblíbený a vyhlášený čistotou vody. A dost mně štve, když se tohle znevažuje.Jana Horová

Na co byste se zaměřila dnes, jako místostarostka zvolená ve volbách 2014?
No to je jasné – zase hlavně na peníze! A také na školství, kulturu.

Těsně po výsledcích voleb, v den redakční uzávěrky prvního povolebního Života Úval (13. 10. 2014) jsem oslovil úspěšné kandidáty z letošních voleb s návrhy sedmi opatření ke zlepšení informovanosti občanů. Oslovila „výzva“ i vás?
Já v podstatě se vším, co je v té výzvě uvedeno, naprosto souhlasím. Když jsem v září 2005 zaváděla webové stránky města (na nichž jste se, mimochodem, podílel i vy) byla to taková první elektronická informační vlaštovka. Dneska už jsou možnosti mnohem širší a dokonalejší a bylo by ke škodě nás všech je nevyužít.

Děkuji za rozhovor.
Lukáš Rubeš, Uvaly.cz

Written by