Gymnázium 12 min. daleko

Českobrodské gymnázium ve školním roce 2014 – 2015 slaví tři výročí: 95. výročí založení školy, 90 let od slavnostního otevření školní budovy a 70 let od podpisu smlouvy, kterou ve školní budově přijali zástupci České národní rady kapitulaci posledních zbytků nacistických vojsk ve Středních Čechách.
Gymnáziem prošlo velké množství Úvaláků a významný počet studentů gymnázia dojíždí z Úval i dnes. Na otázky nám odpoví ředitel Mgr. Ivo Kocum.

Gymnázium Český BrodCo gymnázium studentům nabízí, a jak si stojí v porovnání s jinými školami?
Ano, naše škola je tady a rozhodně stojí za to si ji připomenout. Soustředěně pracujeme na tom, abychom dokazovali, že může existovat gymnázium v krásné budově se zahradou, které nabízí téměř rodinné prostředí v klidném malém městě nedaleko od Prahy a k tomu poskytuje výuku v kvalitě, která snese srovnání s pražskými renomovanými školami. To, co by jedni mohli považovat za hendikep  naopak využíváme jako velkou příležitost. Můžeme tak dopřát našim žákům ve všech oblastech velkou přidanou hodnotu. Mám tím na mysli především citlivý individuální přístup k našim studentům a také např. velké množství doplňkových aktivit, ve kterých jsou naši žáci nepostradatelnými organizátory a spolutvůrci.
Jsme školou, kterou zřídil Středočeský kraj. V současné době vedle sebe fungují dva všeobecně zaměřené studijní obory zakončené maturitní zkouškou. V prvním z nich nabízíme zájemcům čtyřletý a v druhém osmiletý studijní program.  Ve škole je proto celkem 12 tříd a v nich studuje v tomto školním roce 2014 – 2015 292 žáků. To vše se děje podle našeho Školního vzdělávacího plánu (ŠVP). V něm jsou rozpracovány nároky, které plynou z tzv. Rámcového vzdělávacího plánu pro gymnaziální vzdělávání (RVP GV) a z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). U osmiletého studia jsou žáci primy až kvarty ve věku povinné školní docházky, takže je logické, že máme rozpracován RVP základního vzdělávání do podmínek naší školy.

Mezi 54 nominovanými pedagogy v soutěži Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele Česka se objevila mj. Markéta Špoková z Gymnázia Český Brod a Aleš Crha ze Základní školy Škvorec. Markéta Špoková, která byla nominací od studentů na nejoblíbenějšího pedagoga zaskočena, nakonec do finále nepostoupila…
V pořadu „S ČT sport na vrchol 5“ 19. 1. 2015 se prosadili také studenti gymnázia na lyžáku v Krkonoších …

Gymnázium plní letos média. Čím to je?
Gymnázium Český BrodNa tuto otázku lze s úsměvem a popravdě reagovat tak, že někdy se taková věc povede „samospádem“ – prostě proto, že jste byl ve správnou dobu na správném místě. Proto jste např. mohli žáky našich tříd 5A8 a 2A4 vidět ve vysílání ČT SPORT. Lyžařský výcvikový zájezd probíhal na Lyžařské boudě v Krkonoších a …“ televizní štáb byl v plné práci“. Nesnižuje to ale úroveň vystoupení a vůbec chování našich dětí před kamerou. Byli všichni bezvadní a bezprostřední.
Za většinou úspěchů, tedy i těch mediálních je vždycky dřina, prvků nahodilosti a samospádu právě v této oblasti moc nenacházíme. Práce kolegů v profesorském sboru je cílená, soustředěná a dlouhodobá. Proto jsme si např. mohli dovolit ve spolupráci s takovými institucemi jako YAD VASHEM, dále Židovské muzeum v Praze, USC Shoah Foundation a Památník Terezín uspořádat pro pedagogy z okolních škol vysoce hodnocený seminář k tématu Holocaust & regionální historie.
V lednu proběhla také třetí filmová noc. Tentokrát s romskou tématikou anázvem „Večer romské hudby“. Akce měla skutečně skvělou atmosféru. Upoutala pozornost návštěvníků svou tematikou, promítanými filmy, vlastními i pozvanými účinkujícími, hudbou, přednesem uměleckých textů, besedou s hosty.  Průběžné zpravodajství o tomto kulturním počinu Filmového klubu při gymnáziu předávali naši sextáni prakticky online na facebookové stránky. V lednu t.r. jsme také spolu s našimi žáky drželi palce naše mladičké kolegyni paní prof. Špokové. O soutěži Zlatý Ámos, kam byla nominována, jste nejspíš již četli v internetové podobě Kolínského deníku.
V našem povídání jsme vlastně zmínili jenom události z letošního ledna. Plán práce máme ale plný dalších akcí ve všech obdobích školního roku. Velké množství z nich bude jistě zajímat i širší veřejnost. Gymnázium dá o sobě zcela určitě vědět i médiím. Momentálně jenom naznačím, že plánujeme i větší akci v areálu školy. Měla by se konat přesně 1. května. Zatím necháme zahaleno rouškou tajemství. Studenti připravují pokračování úspěšné filmové noci a v plánu je také studentský bazar.

Jak vidíte, nejenom studiem jsou živi naši žáci. Snažíme se, aby si vytvořili osobitý vztah ke škole. Pomáháme jej formovat i dalšími aktivitami, které je v průběhu studia provázejí. Adaptačním kurzem žák budoucího prvního ročníku na půdu školy vstupuje, uvítacím ceremoniálem, kterému říkáme Beánie, jej maturanti přijmou na slavnostním večeru do stavu studentského. Následují lyžařské výcvikové zájezdy, výlety se třídou, sportovní soutěže, kurzy, zábavy, plesy atd. Snažíme se, aby život našich studentů byl co nejvíce spjat se školou, aby to pro ně bylo sepjetí příjemné a užitečné, které je navíc bude těšit. Ve škole celé třídy dětí přespávají, společně sledují význačné sportovní přenosy. Děti pracují v kroužku mediální tvorby a skupina šikovných studentů vydává svůj studentský časopis ERROR, který se dění ve škole poctivě věnuje.

Na gymnázium do Českého Brodu dojíždí spousta žáků z Úval. Nejsou za „vesničany“ ti co dojíždí odjinud?
V době, kdy naše gymnázium vzniklo, se do školy sjížděli žáci z celého českobrodského okresu. Jižní cíp okresu byl tehdy až u Ondřejova. I dnes více než polovina našich studentů do školy dojíždí. Již to není jako v dobách počátku školy na bicyklech. Podstatná většina z nich přijíždí vlakem buď ze směru od Prahy nebo od Kolína a hodně žáků přivážejí autobusy PID. Za dlouhá léta jsme našli optimální způsob začátků a konců výuky tak, aby byly ztrátové časy při čekání na dopravní spoj co nejmenší pro všechny progresivní směry. Proto u nás zvoní na první hodinu již v 7.45 hod. Ukazuje se, že je docela přirozené když děti do školy dojíždí. S tím problémy nejsou. Je to vlastně z hlediska získávání životních zkušeností velký přínos rozvoji osobnosti a pro všechny žáky, bez rozdílu, i určitá příležitost. Děti si během studia vytvářejí přirozené vazby, navzájem se navštěvují.Gymnázium Český Brod

Jaké mají studenti výsledky v porovnání se stejně starými studenty z jiných škol?
Již na začátku tohoto rozhovoru jsem zmiňoval, že se věnujeme tomu, abychom dokázali, že poskytujeme kvalitní vzdělání. Proto věnujeme velkou péči evaluaci. Výsledky, kterých naši žáci dosahují v renomovaných srovnávacích testováních, nás dlouhodobě řadí mezi 10% nejlepších škol.  Konkurence mezi středními školami je veliká. Zlatý certifikát SCIO, jehož jsme držiteli, potvrzuje dobré výsledky ze srovnání našich žáků v testech, kterým je podrobujeme. Důkazem je např. také celkové hodnocení podzimního testování všech kvartánů v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech. Z hodnocení SCIO: „Výsledky vaší školy v českém jazyce a matematice jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování“ /srovnání s 20 gymnázii a dalšími školami v ČR/. Někteří naši kvartáni dosáhli v tomto testování také výjimečné individuální výsledky v rámci celého Středočeského kraje. Certifikáty mimořádného výkonu v češtině obdrželi Dominik Benák, Michaela Šedinová a Petr Sekyra, v matematice získala certifikát Monika Kabíčková a Ondřej Varga a Tereza Kliková v OSP (Obecné studijní předpoklady). Těmto našim žákům, z nichž někteří jsou z Úvalska, blahopřejeme a děkujeme jim za reprezentaci školy.
Vše najdete popsané i s grafy a certifikáty na školním facebookovém profilu…

Studijních úspěchů  máme celou řadu. V letošním školním roce zazářili  v soutěži Bobřík informatiky v kategorii KADET naši studenti, kteří obsadili hned první tři místa v rámci České republiky…. Téhož výsledku jsme v této soutěži dosáhli i v loňském roce. Kompletní vyhodnocení za celý loňský školní rok 2013 – 2014 je podrobně za všechny typy soutěží a předmětových olympiád popsáno ve výroční zprávě školy, která je dostupná na našem webu.

V tomto školním roce máme za sebou teprve okresní kola některých olympiád, kde naši žáci opět dosáhli výborných výsledků. Není výjimkou, že i zde nám patří celé stupně vítězů. Výsledkové listiny rádi průběžně zveřejňujeme na webu i na FB profilu.

Ve srovnání s pražskými školami se mi zdá škola hůře vybavená / mimo zájem pozornosti zřizovatele?
Gymnázium Český BrodVybavenost školy, stavebně technický stav nemovitostí atd. to je stará bolest škol ve Středočeském kraji. Vše se odvíjí od způsobu financování. Jak dopadne rozpočet školy závisí na tom jaký je počet žáků a také na tom jaký je normativ na žáka pro daný typ studia – kolik Kč „přináší“ každý zapsaný žák. Naše gymnázium je malé a normativ na žáka gymnázia v tomto kraji zoufale nízký. Praha má finanční normativ upravený na pražské podmínky. Mandatorní výdaje – musíme svítit, topit, zaplatit vodné i stočné a dešťovné, uhradit náklady na služby, revize. Když je zima mírná, můžeme na konci roku z mírného přebytku něco malého koupit. Pokud jde o nové počítače ve škole – pomohly nám peníze získané mimo oficiální rozpočet  z projektu EU, tzv. šablony.
Velice dobře se v posledních letech spolupracuje ředitelství školy se Společností přátel gymnázia (SPG). Rodiče vzácně pochopili současnou situaci, která v českém školství panuje. Jsou pro vedení školy aktivní oporou při organizování akcí pro studenty. Finanční výtěžek z akcí, které společně s SPG pořádáme, tato společnost moudře využívá k podpoře projektů na zlepšení prostředí ve škole nebo na sponzorský nákup učebních pomůcek. Mnoho rodičů pomáhá věcnými i finančními sponzorskými dary. Za kalendářní rok 2014 SPG předala škole sponzorsky oficiálním protokolem učební pomůcky, nábytek, spotřební materiál či vybavení v hodnotě téměř čtvrt milionu korun. Velice si této spolupráce vážíme.
Zodpovědně mohu prohlásit, že je daleko snazší získat pomoc od naší Společnosti přátel gymnázia než od našeho zřizovatele.
Máme také přislíbenu podporu pro pořádání dalších akcí. Rodičům se zalíbila i připravovaná revitalizace krásné školní zahrady. Bakalářská práce diplomantky ze Zemědělské Univerzity je již před dokončením, a tak na účet SPG přišly od rodičů našich žáků první sponzorské peníze, které mají být použity na nezbytné arboristické zásahy. V prostoru zahrady by měla být i místa určená pro výuku za vhodných klimatických podmínek a počítáme i s amfiteátrem. Ten ale musí být navázán na plochu nového školního hřiště. Hledáme zdroje, ze kterých bychom mohli tyto svoje plány financovat.
V nejbližší době budeme rušit nevyhovující septiky a napojovat vnitřní areálovou kanalizaci na kanalizaci městskou.

Jak jste našli tak štědrého mecenáše pro chemickou laboratoř?
Od roku 2012 jsme měli již dvě velká setkání absolventů a vytvořili jsme tak novou tradici. Nepochybně se tak daří napomáhat udržení kontaktů a vazeb se školou jak v rovině praktické, tak i ryze osobní, řekněme i citové. Díky laskavosti a filantropii našeho úspěšného absolventa p.Ing. Tomáše Němce (maturitní ročník 1977) jsme mohli  otevřít zbrusu novou chemickou laboratoř v hodnotě 620.000,- Kč. Pan Ing. Němec je předsedou představenstva ČGS a vlastně nikdy nepřestal svoji „Alma Mater“ sledovat. Proto bylo navázání kontaktu mezi námi – spolužáky – od prvního okamžiku velice příjemné a vstřícné.

Gymnázium Český Brod
Gymnázium Český Brod

To jsou vaši absolventi tak úspěšní? Pořádali jste nedávno setkání absolventů, profesorů a žáků. Máte informace o úspěšné kariéře i dalších studentů?
Českobrodské gymnázium předalo maturitní vysvědčení mnoha šikovným absolventům. Oprávněně se po celá desetiletí připomínalo, že mezi ty nejlepší patří herci Radovan Lukavský a Otakar Brousek. Všichni je znali, každý na jejich jméno pozitivně zareagoval. Kolik dalších vynikajících absolventů, kteří jsou vysokoškolskými profesory, nebo lékařů, vědců a učitelů jsme opomněli vlastně ani neumíme vypočítat. Na loňském podzimním setkání byli zaregistrování tři vysokoškolští profesoři, jeden z nich dokonce přijel z Německa, kde působí. Velkou radost mi udělala i přítomnost spolužáka z mého maturitního ročníku, generálního vikáře pražské arcidiecéze Mons. Michaela Dominika Slavíka, ThD.
Další z absolventů se osobně ohlásil s tím, že je držitelem několika světových patentů, že publikoval ve světových vědeckých časopisech a v igelitové tašce mi předal k další archivaci fascikl svých vědeckých článků.
Současní absolventi nás mnohdy překvapí tím, že úspěšně studují dvě vysoké školy současně, získávají vědecké hodnosti a úplně největší radost máme z toho, že na gymnáziu studuje již 3. generace našich absolventů.

Jaký je zájem o studium na vaší škole?
Pro příští školní rok 2015 – 2016 se opět otevírá po jedné třídě s nejvýše 30 žáky v každém ze studijních oborů. Očekáváme, že k přijímacím testům do osmiletého studia přijde až 90 uchazečů. Testy do studia čtyřletého přivedou asi 30 zájemců. Přijímací řízení pro nový školní rok 2015 – 2016 bude zcela jistě pro naše gymnázium znamenat pilotní ověřování centrálního zadávání testů z českého jazyka a matematiky. Absolvování obou těchto testů bude pro první kolo přijímacího řízení nutnou podmínkou k tomu, aby se vůbec mohl zájemce tohoto přijímacího řízení zúčastnit.
Informace o tom jak bude organizováno přijímací řízení zazněly v průběhu prvního i druhého dne otevřených dveří. Způsob vyhodnocení  výsledků je popsán  na školním webu v povinně zveřejněném souboru.  V něm je určeno, jak budou využity výsledky pilotních testů ČJL a MAT od CERMATu ve vzorcích, ze kterých se počítá konečný výsledek žáka v 1. kole přijímacího řízení.

Děkuji za rozhovor. Lukáš Rubeš

Written by