Město kupuje horní mlýn

Horní mlýn Úvaly

„Mlejn panský hořejší“ byl jedním ze tří mlýnů v Úvalech. Jeho využití se patrně nejvíce dotklo vybudování rybníku Fabrák pro účely cukrovaru a zrušení horního rybníka nad mlýnem. Rozsahem polností patřících k mlýnu s č.p. 12 je jasné, že šlo vždy o významnou hospodářskou usedlost. Po zrušení cukrovaru stejným majitelem byl mlýn prodán. Mletí bylo ukončeno v roce 1941…

Nový majitel p. Skála hospodářství přebudoval na konzervárnu ovoce a zeleniny. Toto využití měl objekt i v dobách socialismu. Objektem stále protéká voda zatrubněným náhonem končícím pod mostkem přes silnici a vedoucí do Výmoly pod školou. V Úvalech, kde až do 90.let 20. století v podstatě nebyla splašková kanalizace a Výmola trpěla odpadními vodami z celého města, dostávala Výmola lepší vůni po jahodách nebo okurkách právě z úvalské Fruty. Ostatně okurky z Fruty nechyběly v tombole žádného z plesů v té době.

Přítok (na fotografii z zleva) do Výmoly pod školou:
soutok Výmoly

Po restitucích a prodeji objektu původními majiteli byla v místě výrobna plastových oken ISTA a následně objekt sloužil farmaceutické firmě ZETA.

Na minulém jednání zastupitelstva 19. 2. 2015 zastupitelé souhlasili s nabídkou majitele a objekt město kupuje za 11,2 mil. Kč. K jakým účelům bude celý areál nyní sloužit není ještě jasné. V podkladových materiálech pro zastupitelstvo to uvedeno není. Podle příspěvků na facebooku města zde bude hlavně nové sídlo Veřejně prospěšných služeb. Podle starosty mohou být kancelářské prostory také využity pro Městský úřad Úvaly nebo úředníky z Brandýsa nad Labem. Areál tak zcela přirozeně rozšíří současný areál MěÚ „Multitecu“ v Riegerově ulici.

Fotografie z roku 1912 z knihy „Úvaly v průběhu staletí“:
Horní mlýn Úvaly

Objekt na křižovatce ulic Riegerova a 5. května dnes:
Horní mlýn Úvaly

Written by