Tank v Úvalech přehodil výhybku

Železniční nehody v Úvalech. Tentokrát o tanku, který přehodil výhybku a vykolejil vlak.

Bylo to již několik let po odsunu okupačních ruských vojsk z našeho území. Pro přesun vojenské techniky byla využívána železnice. V lednu 1994 jel přes Úvaly vlak plný tanků. Na patnáctém vagonu se však tanku vychýlila za jízdy hlaveň a zdemolovala odjezdové návěstidlo před vjezdem do železniční stanice Úvaly. Sloup návěstidla byl tažen vlakem až zachytil přestavnou tyč srdcové výhybky a přestavil ji do opačné polohy. Lokomotiva, prvních 14 vagonů a první podvozek 15. vagonu jely rovně po první koleji a druhý podvozek s dalšími vagony zatočily na nultou kolej. Vykolejený vagon byl tažen přes železniční přejezd, bylo strženo trolejové vedení, rozhlas a návěstí.

Částečný provoz na trati byl na jedné koleji obnoven po 8 hodinách vyprošťování tanku a vagonu. Při této nehodě se naštěstí nikomu nic nestalo.


zdroj: PhDr. Lenka Mandová, Život Úval 1994

 

Written by