Krásná Mariina studánka

Pokud si vyjedete na kole za Úvaly a pojedete za hřbitovem na Tlustovousy, nezapomeňte se zastavit u studánky. V poslední zatáčce před Tlustovousy, kde vám napoví dřevěný ukazatel, odbočte na polní cestu vlevo ze silnice. Mariina studánka leží poblíž cesty z Tlustovous do Hodova. Po pár metrech vás překvapí krásně upravené místo…

Místo komentáře použijeme popis z místa…

Studánku jsme pojmenovali „Mariina“ podle babičky majitele sousedního pole. Ta zahynula za německé okupace při transportu 1000 vězňů. Nikdo nepřežil. Studánku postavil neznámý stavitel v roce 1834, v roce 1914 a 1966 byla opravena. Druhou opravu provedl podle pamětníků pan Josef Šnajdar z Tuklat.

 

V nedávné době byla značně poškozena zemědělskou činností. O studánku, která je obecním majetkem, se začalo zajímat Kulturní sdružení Tuklaty-Tlustovousy. Nechalo vypracovat návrh na opravu a rozpočet studánky. Cena za opravu byla vyčíslena na 71 000,- Kč. Následně sdružení požádalo o dotaci. Ta však byla zamítnuta. Proto se členové kulturního sdružení rozhodli, že studánku opraví sami. Upravili také její okolí a přístupovou cestu tak, aby se studánka stala zajímavým výletním místem nejen pro naše občany. Nesmíme zapomenout, že pomohli i ti, kteří nejsou ve sdružení, včetně dětí. Jak se to podařilo, posuďte sami.

Přejme společně této studánce mnohá další staletí, a aby již nikdy neupadla v zapomnění.

Mariina studánka
Opravdový pramen dokládá stále bublající písek v prameništi.

Mariina studánka
Málokdo by čekal na obyčejném poli takovou pěknou studánku.

Mariina studánka
Uklizeno, posekáno, čisto,… i bez dotací se najde ruka k dílu, která při návštěvě vezme konev a pomůže mladým stromům v parném létu.

Poznámka: Marinina studánka je také v Úvalech, na Výmole v Králičině a je také nedávno upravená. Více v článku „Údolí Králičina“.

 

Written by