Lesní školka

Nedávno jsme psali o úvalských školkách. Po okamžité vlně reakcí byl článek doplněn o soukromé „školky“ s odkazy.  Obsazenost školek v okolí Úval můžete najít s ministerskými údaji o naplněnosti na mapě.Mezi ostatní (neoficiální) školky se od září v Úvalech zařadí i „lesní školka“…

Obsazenost školek na mapě /aktualne.cz/

Fungování „lesní školky“ v Úvalech v rozhovoru vysvětlí Mgr. Pavla Šímová, ředitelka školky a taktéž jedna z jejích zakladatelek.

Jak vznikl nápad na lesní školku?
Protože v Úvalech doposud žádná lesní školka nebyla, rozhodlo se několik aktivních rodičů, že ji založí, aby pro své děti vytvořili alternativu k běžné městské školce. Lesní školky se hlásí k myšlence maximálního pobytu dětí v přírodě „s dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů“ je jejich hlavním mottem, které bylo hlavním impulsem i pro nás. Stejně tak souzníme s moderními a alternativními pedagogickými směry, které vycházejí z partnerského přístupu k dětem a respektu k jejich individuálním potřebám (např. Waldorfská škola, Montessori, koncept Respektovat a být respektován, Výchova Nevýchovou, škola Summerhill aj…). Co je však hlavní, chceme být pro děti parťáky, kteří dokáží přiznat své chyby, uznat, že nejsme dokonalí, a sdělit, co cítíme a potřebujeme – a přesně to chceme naučit i děti. Jednoduše komunikovat tak, abychom všichni byli v pohodě a užívali si poznávání života skrze přírodu, její zákony a rituály s ní spojené.

Vedoucí skautů nedávno prozradil, že školka bude mít brzo zázemí v nově postavené skautské klubovně. Z politických programů (odkaz 2014-2018) jsem myslel, že to bude 1-2 třídy dětí v městské školce, které nebudou potřebovat třídu, protože budou trvale venku a tím se zvětší kapacita městské školky?
Od lesních tříd při mateřské škole jsme upustili především z toho důvodu, že nám stávající cesta (založení spolku) připadala přirozenější pro fungovaní lesní školky. Sice si jako spolek nemůžeme sáhnout na peníze od státu jako běžné MŠ, máme však více svobody a prostoru pro činnost.

Lesní školky prý obecně vznikají z nadšení lidí, ne z potřeb města. Jak vás podpořilo vedení města?
Pokud náš projekt město schválí, budeme mít zázemí v „tesko domku“ pod Úvalskou základní školou. Čeká nás pak na něm spousta práce, kterou – i za přispění rodičů – bezpochyby dovedeme do zdárného konce. Na přípravy se moc těšíme. Tato „základna“ dětem bude sloužit hlavně jako „jídelna“ a „ložnice“. Všechny ostatní aktivity budeme směřovat do přírody. Uchýlíme se tam opět pouze v případě špatného počasí.

Lesní školka DÚLEK ÚvalyNejvětší výdaj je asi v  případě lesní školky plat učitelek?
Ano, veškeré peníze jsou určeny hlavně na platy zkušených pedagogů. Jsme nezisková organizace a snažíme se o co největší úspory a transparentnost hospodaření. Náš účet tedy bude transparentní.
Aby školka měla profesionální úroveň, povedou ji 3 pedagogové. S dětmi budou vždy dva z nich. Ve skupině s pedagogy bude maximálně 15 dětí. Pod vedením ředitelky – absolventky oboru „učitelství pedagogiky“ na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a dlouholeté skautské vedoucí – budou pedagogové vedeni k týmové spolupráci a k důkladné přípravě programu pro děti, zapadajícímu do konceptu a filosofie školky, a zároveň k partnerskému přístupu k dětem…

Takže kolik bude rodiče stát jedno dítě ve vaší školce?
Máme tři varianty docházky a každá je cenově odlišná. Provozní doba školičky bude
8.00 – 17.00 s možností vyzvedávat děti už po obědě podle domluvy s pedagogy (tetami). Veškeré informace o naší školce včetně školkovného je možné nalézt na našich www stránkách.

Co „když to moje dítě nevydrží“, co pak v průběhu roku s ním?
Jsme přesvědčeni, že „to vaše dítě vydrží“, a to proto, že program budeme přizpůsobovat především potřebám dětí. Chceme proto malou skupinu (max. 15 dětí), aby bylo možné přistupovat ke každému dítěti individuálně. Výlety, jejich délka a náročnost se bude samozřejmě uzpůsobovat možnostem a schopnostem dětí. Pro případ únavy nebo náročného počasí budeme mít vytápěnou základnu.

dulek1Jaké děti přijímáte?
Přijímáme všechny děti bez rozdílu ve věku od 3 do 6 let, jedinou podmínkou je nadšení pro pobyt venku. Rodiče dětí si zkrátka přejí, aby jejich dítě trávilo více času v přírodě s fajn učitelkami – žádný křik, přemáhání smutku nebo únavy, označování výkresů jako špatných nebo správných. Prostě pohoda, motivace, fantazie, prostředí přírody, zážitkové vzdělávání. Když se budou “učit” o včelách, tak se na úly půjdou podívat ke včelaři, ochutnají med… Skupina bude záměrně smíšená, aby se děti mohly navzájem obohacovat a hledaly způsoby komunikace napříč různým věkovým kategoriím.

Jaký budou mít děti program?
Program společně v současné době intenzivně připravují hlavní pedagogové (tety). Považujeme za velmi důležité, aby jej spoluvytvářely a tím se s ním plně ztotožnily a s dětmi ho prožívaly. Připravujeme tématické bloky, např. já a příroda kolem mě, já a zvířátka, já a moji kamarádi ve školce, já a roční zvyky apod., které budou zapadat do rytmů ročních období. Denní režim bude klasický se svačinami, obědem a poledním odpočinkem. Chceme, aby děti hodně chodily na výlety, navštěvovaly například místní řemeslníky (aby viděly, jak se co dělá), aby vše bylo protknuto výtvarnem, hudbou, dramatickými prvky, rukodělky, sportem aj. Vzhledem k typu školky doufáme ve spolupráci rodičů nejen při různých slavnostech, ale třeba právě i při vyhledávání místních řemeslníků nebo zajímavých míst k probádání. Naším cílem je vytvořit komunitu rodičů, dětí, učitelů a přátel DÚLKU, jejichž společným cílem bude skvělá školka plná úžasných a spokojených dětí, které budou mít hluboký vztah a zodpovědnost k městu Úvaly, což může mít v budoucnu (nejen pro město) vysokou mezilidskou hodnotu.

Děkuji za rozhovor, přeji spokojené usměvavé děti.

„D ÚLEK“ –  Dětský Úvalský Lesní Klub. V Úvalech začíná v září 2015. Zahájení školního roku bude dvoutýdenním adaptační obdobím s možností přítomnosti rodiče. Ve skupině bude maximálně 15 dětí. Děti mají čisté hygienické zázemí, tekoucí vodu i splachovací WC nebo nočník. Krédo školky: „Neexistuje špatné počasí, jen špatně oblečené děti.“
Více informací na www.skolka-dulek.cz
Ještě probíhá zápis pro školní rok 2015/2016.

Written by