Na týden se uzavřou závory přes trať

/aktualizováno/ Jak již stavební firma avizovala, na týden se uzavře železniční přejezd v Úvalech. Původně plánované uzavření……se i díky informacím Uvaly.cz /6.10.2014/ podařilo oddálit na dobu, kdy je znovuotevřen podjezd v ulici Na Spojce. Se vstřícným přístupem dokonce stavební firma slibovala ušetřit i chodce a provizorně jim otevřít i nádražní podchod do ulice Pod tratí. To by chodcům v této situaci a zimě asi nejvíce zkrátilo obchůznou trasu /viz reportáž z listopadu/. K trvalému otevření vyústění nádražního podchodu dojde již od 1. 2. 2015.
Prohlédněte si celý plán omezení spojených se stavbou:

 • od neděle 1. 2. do pondělí 9. 2. 2015
  • Silniční uzavírka přejezdu, v tuto dobu již má být trvale (byť provizorně) otevřen přístup k nádražnímu podchodu z ulice Na Spojce.
 • nádražní podchod od nádražní budovy nebude uzavřen
  • Změnou organizace stavby došlo k zajištění stálého používání nádražního podchodu od nádražní budovy i běhen pokládání kolejí nad ním.
  • Cestující tak při nastupování a vystupování nebudou nebezpečně přecházet přes prostor kolejiště a budou moci vždy použít podchod.
  • K uzavření podchodu a dokončení jeho rekonstrukce dojde až v roce 2016!
 • od 16. 2. do 3. 3. 2015 
  • První výluka jedné koleje a zřejmě mírné prodloužení intervalů závor a tvoření front aut, která nepoužijí objízdnou trasu podjezdem ulicí Na Spojce otevřeného pouze do 3. 3. (pěší budou moci podjezdem procházet stejně jako v loňském roce).
 • od 3. 3. 2015
  • Plán počítá se zpřístupněním nádražního podchodu pro pěší také chodníčkem podél zadní koleje (za protihlukovou stěnou) přímo od závor. Pro překonání výškového rozdílu bude zhotoveno dřevěné schodiště do vyústění podchodu pod druhým nástupištěm.
 • od 3. 3. do 29. 6. 2015:
  • Výluka kolejí 0, 1, 3 způsobí prodloužení intervalů závor. Podle informace starosty Úval (22. 1. 2015) dokonce z bezpečnostních důvodů mohou zůstat závory trvale zavřené!
  • Pro železniční dopravu bude k dispozici pouze jedna kolej! Můžeme tak předpokládat i komplikace v železniční dopravě.
  • Pro silniční dopravu dojde k uzavření podjezdu pod mostem Na Spojce. Důvodem je stavba druhé poloviny nového železničního mostu.
  • Toto období bude kritické nejen pro automobilisty, ale i pro pěší. Pěší budou moci použít průchod podjezdem v ulici Na Spojce, nebo průchod nádražním podchodem přístupným buď z ulice Pod Tratí nebo nově zbudovaným schodištěm od chodníčku od závor.

Informace zde budeme aktualizovat hned, jak budou k dispozici od koordinátora stavby nebo stavební firmy.

 

přejezd u závor

Written by