Parkování u nádraží v Úvalech

Otevření „závor“ (přejezdu na náměstí), zprovoznění nultého nástupiště po dodělání výhybek od října, osazení výtahů do nádražního podchodu… nádraží se dostává do finále. Stavba na železnici ještě nekončí…

Ukončení stavby rekonstrukce železničního úseku Běchovice – Úvaly za 1,5 mld. Kč bylo původně naplánováno na 30.4.2016.Zázemí stavby bude stále zabírat odstavnou plochu patřící SŽDC (Správa železniční a dopravní cesty). Kdy se tedy bude moci opět parkovat u nádraží? Podle původních informací se zde bude parkovat nejdříve od poloviny roku 2016. Projekt výstavby opravdového parkoviště na tomto místě je však podle informací podaných zastupitelstvu zařazen do projektů ITI financovaných z peněz EU pro období po roce 2016. Vzhledem k přístupu „státu“ však bude patrně k výstavbě parkoviště potřeba ještě odkoupení samotného pozemku. Finanční rezevu na odkup pozemku město zatím vytvořenou nemá.

Jak má vypadat parkoviště je patrné na obrázku studie. /zdroj: mestouvaly.cz/
parkoviště nádraží Úvaly

Na plochu vedle nádraží se podle studie vejde zhruba 100 míst pro automobily. Zbytek plochy rezervované v územním plánu jako „parkoviště nádraží“ pohltila stavba nové továrny. Propásnutí nabídky státu na odkup tohoto pozemku již dříve  /4. 11. 2014/ kritizoval na účet bývalého starosty pana Šťastného /ODS/ p. Kroutil, který by zde raději viděl plochu pro parkoviště s výhledem výstavby patrového parkovacího domu v budoucnu /pozn. svažitost pozemku k podjezdu tomu opravdu nahrávala/.
Pohled pana Šťastného byl odlišný: „…V prostoru nalevo od nádraží (stojíme-li k nádraží čelem) bude parkoviště pro cca 100 aut. Domnívám se, že to je horní hranice toho, co naše město ještě snese. Dovedete si představit ten mumraj po ránu a v podvečer, kdyby tam byl parking například pro 300 aut? Já nikoliv. …“

Ale ani parkoviště pro 100 aut zatím nebude. Kde je tedy v Úvalech nejbližší volné místo pro parkování u nádraží ? „Jisté“ místo je Náměstí Svobody u pošty, odkud je to na nádraží do 5 minut chůze!

FOTO: Parkoviště u nádraží v Českém Brodě
parkoviště Český Brod

Written by