Pootevře se v úterý 16. 12. úřad Úvalákům?

Netradičně v úterý proběhne třetí jednání zastupitelstva. Program jednání je plný důležitých bodů jako návrh rozpočtu, obsazení kontrolního výboru, nová vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku, ale také jednací řád zastupitelstva.

Dlouho před letošními komunálními volbami jsem se zamýšlel co v našem městě „chybí“ ke spokojenosti obyvatel. Vyslechl jsem si na toto téma v létě také názory osob kandidujících za různé strany, spolky, …

Rozhodl jsem se oslovit napříč úvalské politické spektrum. Oslovit všechny zastupitele s vlastními návrhy na drobné změny v řízení a transparentnosti obecní samosprávy v Úvalech. „Výzvu“ jsem zastupitelům rozeslal 13. 10. 2014, v pondělí po vyhlášení výsledků voleb. Naplnění jednotlivých bodů není jen v rovině organizační, ale v některých případech klade také nároky finanční. Možné způsoby řešení, náklady a přínosy realizace jednotlivých bodů byly dostatečně rozebrány v příspěvcích zveřejněných na Uvaly.cz postupně 18. 11., 19. 11. a 20. 11. 2014.

Dne 14. 11. 2014 jsem podal na MěÚ podnět na zastupitelstvo k zařazení do programu jednání. Plné znění návrhů ke schválení je zde: http://www.uvaly.cz/vyzva-navrh-k-projednani-zastupitelstvem-mesta
Podle stávajícího jednacího řádu (článek 4, odst. 2) je uzávěrka programu jednání „…nejméně 10 pracovních dní před jednáním zastupitelstva města…“. Výzva se tedy na program jednání 27. 11. 2014 již nedostala. Přestože v podkladech k programu dalšího jednání na 16. 12. 2014 „výzva“ také není, dá se předpokldádat, že navrhované body budou zařazeny pod bod 17. – Dotazy, připomínky a podněty občanů.

Co se změnilo za dva měsíce od říjnových voleb?

  • Z druhého zastupitelstva 27. 11. 2014 byl pořízen (zkušební) on-line video přenos s archivací záznamu na youtube.
    A před třetím jednáním zastupitelstva 16.1.2014 je již na webu města (http://www.mestouvaly.cz/radnice/zastupitelstvo) link opět na on-line video přenos.
  • 28. 11. starosta informuje, že od 1. 1. 2015 budou (prozatím 1x měsíčně) vždy ke konci měsíce na webu města zveřejněny kompletní faktury přijaté městem v daném měsíci, současně budou zveřejněny přehledy o naplňování příjmů rozpočtu.
  • … a dále … „Rozpočty města a rozpočtová opatření, schválená zastupitelstvem, budou od prosince na webu města v excelu, a to až na úroveň jednotlivých odborů.“
    A zde je nutné pochválit plnění stránky „rozpočet města“ http://www.mestouvaly.cz/radnice/transparentni-ucty-a-rozpocet-mesta  informacemi.
  • … a také … „V průběhu roku 2015 bude zaveden plně elektronický rozklikávací rozpočet.“
  • Další pozitivní zpráva následuje: „Počínaje dnem 10.12.2014 zpřístupnilo město Úvaly své účty pro veřejnost na internetu. Nyní si může každý občan pomocí internetu zjistit, za co a komu radnice platí a kolik korun to je. Věříme, že i díky tomuto kroku bude hospodaření města pro veřejnost průhlednější.“ Obraty „veřejné transakcí“ na šesti bankovních účtech města najdete pod odkazem http://www.kb.cz/cs/on-line-sluzby/on-line-informace/transparentni-ucty/105539600-mesto-uvaly/index.shtml

Začíná se „výzva“ plnit?

Výzva není o momentální deklaraci vůle současné většiny (8 z 15) zastupitelů. Ve výzvě jde o závazek současných zastupitelů i závazek pro zastupitele a kandidáty přístích voleb.
V návrhu nového jednacího řádu zastupitelstva (bude schvalován 16.12.2014) se hovoří nově o obrazovém záznamu, nikoli o jeho trvalém zpřístupnění na internetu.

článek 13, odstavec 2) „… Vedle zápisu se z průběhu zasedání pořizuje také zvukový záznam a obrazový přenos a záznam. …“
Další zmínka je v bodě 5) „… Následné zveřejnění záznamů však podléhá povinnostem stanoveným v zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.“

Připomeňme si, že naplněním prvního bodu výzvy není on-line přenos jednání zastupitelstva, ale závazek zveřejňování videozáznamu na internetu.
I přesto, že bude jednání zastupitelstva 16. 12. 2014 opět přenášeno on-line (na adrese http://youtu.be/Wmeq-L-rhuE ), přijďte zažít atmosféru jednání zastupitelů do DPS!

Lukáš Rubeš, autor VÝZVY

 

 

Written by