Představení zastupitelů – Bc. Pavlína Bínová

Formou odpovědí na otázky se v seriálu medailonků seznamte s nově zvolenými zastupiteli města Úvaly pro období 2022 – 2026.

Údaje z kandidátky Pro Úvaly 2022: 3. místo, Bc. Pavlína Bínová, 36 let, projektová manažerka, lektorka jógy
Zvolena zastupitelkou.

Jaká je vaše profesní dráha a pro jaké firmy jste pracovala? Jaké máte vzdělání?
Vystudovala jsem obor Politologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Většinu pracovního života jsem se ale věnovala obchodu na pozici Sales manager. Pracovala jsem pro firmy jako Contera Management, Forum Media nebo Imper CZ. V poslední době se více orientuji na projektový management.

Kde a jak dlouho jste bydlela? Proč jste se rozhodla bydlet v Úvalech?
V Úvalech bydlím šestým rokem. A proč? Protože se mi tu líbí.

Od kdy a s jakými výsledky se angažujete politicky?
Jsem v tomto oboru nováčkem.

Jak jste aktivní ve veřejném životě v Úvalech? Co bylo impulsem k rozhodnutí kandidovat v Úvalech v komunálních volbách?
Učím v Úvalech jógu. Ohledně kandidatury do zastupitelstva mě oslovil spolek PRO Úvaly a protože jsme si lidsky sedli a program mi dával smysl, na nabídku jsem kývla.

Jaký máte politický cíl? V jakém stavu má být naše město, abyste z komunální politiky odešla s pocitem splnění svých cílů?
Nemám politický cíl. Chci odcházet s pocitem, že jsme dokázali komunikovat slušně a lidsky nejen mezi sebou, ale i směrem k občanům.

 

Written by