Představení zastupitelů – Tomáš Leier, DiS.

Formou odpovědí na otázky se v seriálu medailonků seznamte s nově zvolenými zastupiteli města Úvaly pro období 2022 – 2026.

Údaje z kandidátky ČSSD 2022: 1. místo, Tomáš Leier, DiS., 29 let, zdravotnický záchranář
Zvolen zastupitelem.

Jaká je vaše profesní dráha a pro jaké firmy jste pracoval? Jaké máte vzdělání?
Vystudoval jsem SOŠ sociálně správní. Po maturitě jsem začal studovat na VOŠ zdravotnické obor zdravotnický záchranář. Vždy jsem chtěl pomáhat a po střední škole jsem pochopil, že je to má cesta. Umocnil to ještě fakt, že pocházím ze zdravotnické rodiny a rozhodování bylo o to jednodušší. Moje první zaměstnání byla práce v IKEM na Oddělení akutní kardiologie, kde jsem byl dva a půl roku. Byl to pro mě odrazový můstek pro mou současnou práci na vysoce specializovaném pracovišti Kliniky anestezie a resuscitace ve Fakultní nemocnici Motol. Zde již pracuji přes pět let. Kromě práce u lůžka zastávám i pozici zástupce vedoucí směny a zabývám se výzkumem v oblasti ošetřovatelství.

Kde a jak dlouho jste bydlel? Proč jste se rozhodl bydlet v Úvalech?
Narodil jsem se v Ústí nad Orlicí a velkou část svého života jsem prožil v Chocni ve východních Čechách. Do Úval jsem začal jezdit po seznámení s mojí ženou, která zde vyrůstala a má tu svoji rodinu. Tudíž znám město mnohem dříve, než jsem tu fyzicky začal bydlet. Rád jsem poslouchal vyprávění manželčiny babičky o žití v Úvalech, když byla malá . Město se mi moc líbilo a s manželkou jsme se rozhodli, že po nájemním bydlení v Praze si postavíme rodinný dům v Úvalech. Během stavby jsme bydleli u rodičů ženy a po stavbě se nastěhovali s čerstvě narozenou dcerou do svého. V současnosti v Úvalech bydlím pátým rokem.

Od kdy a s jakými výsledky se angažujete politicky?
Vždy jsem byl politicky spíše levicově smýšlející člověk a podporovatel sociální demokracie. Před dvěma lety jsem se rozhodl, že vstoupím do strany a pokusím se pomoci přímo uvnitř, i když jsem věděl, že to nebude vůbec lehké. Organizace v Úvalech byla téměř rozpadlá. Proto jsem ji postupně začal znovu dávat dohromady a zisk jednoho mandátu v komunálních volbách beru za velký úspěch. Rozhodně jsme překvapili spoustu obyvatel včetně minulého vedení.

Jak jste aktivní ve veřejném životě v Úvalech? Co bylo impulsem k rozhodnutí kandidovat v Úvalech v komunálních volbách?
Poslední tři roky jsem z důvodu pandemie a pracovního vytížení v nemocnici moc aktivní bohužel nebyl, ale nyní to hodlám napravit. Do této doby jsem studoval a zorientovával se v místní politice. Podával jsem připomínky a námitky (,,vraťte pozemky za přeložkou I/12 do nezastavěného území“) k novému územnímu plánu. Když jsem do Úval začal jezdit, tak jsem nemohl pochopit, proč město pár km od Prahy má spoustu ulic hliněných. Naštěstí se to v posledních letech o hodně zlepšilo i za cenu zadlužení města. Myslím, že Petr Borecký toho pro Úvaly udělal hodně, ale byla to tu vláda jednoho muže a svojí arogancí dokázal umlčet své kritiky. Vstupuji do politiky, protože mě už nebaví pouze hodit volební lístek do urny a čekat co se bude dít, ale chci být součástí dění a mít přístup k informacím. Mám spousty nápadů, které by městu mohli být užitečné. Úvaly jsou krásné město, ale mají spoustu rezerv.

Jaký máte politický cíl? V jakém stavu má být naše město, abyste z komunální politiky odešel s pocitem splnění svých cílů?
Mým cílem je, aby Úvaly byly hezčím a příjemnějším městem pro nás všechny. Myslím, že by to tak měli mít všichni zastupitelé. Je to cíl, který nikdy nekončí, protože bude vždy co zlepšovat, zkrášlovat a modernizovat pro blaho nás všech.

Written by