Představení zastupitelů – Ing. Alexis Kimbembe

Formou odpovědí na otázky se v seriálu 15 příspěvků seznamte se zastupiteli města Úvaly zvolenými pro období 2018 – 2022.

Údaje z kandidátky 2018: Občanská demokratická strana, 2/ Kimbembe Alexis Ing., 55, ODS. ekonom, místostarosta, člen ODS
458 hlasů. Zvolen zastupitelem. Místostarosta města (uvolněný).

Jaká je vaše profesní dráha a pro jaké firmy jste pracoval? Jaké máte vzdělání?
Kde a jak dlouho jste bydlel? Proč jste se rozhodl bydlet v Úvalech?
Od kdy a s jakými výsledky se angažujete politicky?
Jak jste aktivní ve veřejném životě v Úvalech? Co bylo impulsem k rozhodnutí kandidovat v Úvalech v komunálních volbách?
Jaký máte politický cíl? V jakém stavu má být naše město, abyste z komunální politiky odešel s pocitem splnění svých cílů?

Kdo jsem?
Narodil jsem se dne 10.12.1962 v Mindouli v Kongu – Brazzaville. Po absolvování matematicko-fyzikální fakulty v Brazzaville se mi naskytla příležitost studovat ve východní Evropě.

Do Československa jsem přijel v roce 1988 (ve svých 25 letech). Po příjezdu následovala 8 měsíců příprava na studium, tzn. v první řadě intenzivní kurs českého jazyka. Musím připustit, že český jazyk je pro cizince velice těžký. Po úspěšném ukončení studia na vysoké škole v Ostravě – obor ekonomika, jsem se rozhodl zde zůstat nastálo.

V roce 1997 jsem získal státní občanství ČR a tentýž rok jsem vstoupil do ODS. Od roku 2002 jsem byl dvě volební období zastupitelem za Ostravu-jih. V následných komunálních volbách jsem již nekandidoval, jelikož jsem věděl, že v Ostravě dál žít nebudu. Před 5 lety jsem se přestěhoval do Úval, kde žiji se svojí přítelkyní.

Jsem rozvedený a mám tři syny. Dva jsou již dospělí a nejmladšímu je 14 let. V době mého uvolnění do funkce místostarosty jsem 11 let pracoval v Kladně, na pozici vedoucího controllingu a 15 let referent plánování ve Vítkovici.

Na prvním veřejném zasedání po komunálních volbách zazněla otázka, jak a čím mohu být městu prospěšný. Jsem si jist, že obavy a předsudky nejsou na místě. V ČR žiji 30 let, což je již víc jak polovina mého života.

Po celou dobu se zajímám o politiku nejen u nás, ale i ve světě. Město, ve kterém žiji, mi není lhostejné. Proto jsem přestoupil z ostravské ODS do Úval, abych se mohl aktivně podílet na rozvoji města a být prospěšný v místě, kde jsem doma už 10 let.

Priority jsou v koaliční smlouvě, která je na webu města. Vždyť politika je týmová práce, i když lze mít jiné názory na věc.

Jako místostarosta pro rozpočet a finance, asi jsem kompetentní, jelikož celá moje pracovní kariera odehrává se v oboru, takže budu se snažit být užitečný tím, že budu naslouchat a pomáhat v rámci mé kompetence.

Nejsem konfliktní člověk. Ochotně vyslechnu názory jiných a rád zodpovím i dotazy týkající se mé osoby.

 

Written by