Představení zastupitelů – Miloslav Kolařík

Formou odpovědí na otázky se v seriálu 15 příspěvků seznamte se zastupiteli města Úvaly zvolenými pro období 2018 – 2022.

Údaje z kandidátky 2018: Občanská demokratická strana, 7/ Kolařík Miloslav, 69, nečlen, podnikatel,  bez politické příslušnosti
431 hlas. Zvolen zastupitelem. Člen rady města.

Jaká je vaše profesní dráha a pro jaké firmy jste pracoval? Jaké máte vzdělání?
Od roku 1964 do roku 1990 jsem pracoval na komunálu města Úvaly /tehdejší Technické služby/.
Od roku 1990 dosud jsem OSVČ. Jsem vyučený strojní zámečník. Mám pět koncesí, mj. nakládání s nebezpečnými odpady – vyvážení a likvidace odpadu. Pro Technické služby města Úvaly pracuji na živnostenský list.

Kde a jak dlouho jste bydlel? Proč jste se rozhodl bydlet v Úvalech?
Matka je z Úval, ale narodil jsem se v Praze na Žižkově, odkud se matka v mých šesti měsících vrátila zpět do Úval. V Úvalech jsem se několikrát stěhoval. Nyní bydlím ve svém domě. 70 let jsem Úvalák.

Od kdy a s jakými výsledky se angažujete politicky?
Před sametovou revolucí jsem se politicky neangažoval. V sedmdesátých letech, když jsem se vrátil z vojny, tak jsem se jednou napřáhl kamenem proti ruským vojákům. Byla z toho aféra.
Vždy jsem kandidoval jako nestraník. Třikrát na kandidátce s Ivanem Černým, pak za nezávislé „Za rozvoj Úval“, za ODS, TOP 09 a teď ODS. Vždy jako nezávislý kandidát. Nejsem členem žádné politické strany.

Jak jste aktivní ve veřejném životě v Úvalech? Co bylo impulsem k rozhodnutí kandidovat v Úvalech v komunálních volbách?
Impulsem byla vždy „voda“. To je moje stěžejní téma. Po revoluci mě přemluvil Ivan Černý a od té doby pořád pro město něco řeším kolem vody a kanalizace. Z města se na mě stejně kolem vody pořád s něčím obraceli.
Opakovaně jsem byl na kandidátkách podle toho, kdo mě přemluvil. Vlastní kandidátku bych sestavovat nechtěl.

Jaký máte politický cíl? V jakém stavu má být naše město, abyste z komunální politiky odešel s pocitem splnění svých cílů?
Zlikvidovali jsme ztráty ve vodovodním řadu. Zlepšil se nátok do čistírny. Změny jsou k lepšímu. Je mi už 70 let a kandidovat příště již nechci. Možná budu ještě v nějaké komisi tak, jako jsem nyní členem komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství.

 

Foto:  facebook ODS

Written by