Představení zastupitelů – Ing. Zdeňka Havránková

Formou odpovědí na otázky se v seriálu 15 příspěvků seznamte se zastupiteli města Úvaly zvolenými pro období 2018 – 2022.

Údaje z kandidátky 2018: PRO Úvaly, 10/ Havránková Zdeňka Ing., 61, chemik, jednatelka firmy, bez politické příslušnosti
864 hlasy. Zvolena zastupitelkou.

Jaká je vaše profesní dráha a pro jaké firmy jste pracovala? Jaké máte vzdělání?
Vystudovala jsem střední průmyslovou školu chemickou v Praze v Křemencově ulici, zaměření analytická chemie a v roce 1981 jsem promovala na VŠCHT v Praze na katedře anorganické technologie. Dalších 10 let jsem pracovala jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu ochrany materiálu G.V.Akimova, jak se tehdy tato instituce jmenovala. Moje zaměření byla aplikace a vlastnosti kovových žárových povlaků, především žárového zinku. V roce 1992 jsme s dalšími třemi kolegy založili malou firmu na zpracování zinkových odpadů. Existujeme doposud. V současné době jsem jednatelka firmy.

Kde a jak dlouho jste bydlela? Proč jste se rozhodla bydlet v Úvalech?
Rozhodnutí o Úvalech za mě udělali mí prarodiče a praprarodiče před více jak 100 lety a já jsem jim za jejich rozhodnutí vděčná. Nikdy jsem neuvažovala o tom, že bych se přestěhovala. K Úvalům mám osobní a citové vazby již od dětství. Vždycky se mi na nich líbila zeleň uvnitř i v okolí města a racionálně jsem oceňovala snadnou dostupnost Prahy s veškerými službami a kulturou.

Od kdy a s jakými výsledky se angažujete politicky?
Nebyla jsem členkou žádné politické strany, stejně jako mí rodiče. Tedy pokud nepočítám své členství v úvalském SSM, se kterým jsme v dnes již neexistujícím kulturním domě pořádali přehlídky countryových kapel, zahájili činnost filmového klubu, provozovali improvizované letní kino. Tam asi bude původ mé celoživotní snahy zprostředkovávat Úvalákům různé kulturní zážitky. Na začátku 90. let jsem byla zvolena do městského zastupitelstva jako kandidátka OF. Léta jsem se pak jakékoliv angažovanosti tohoto typu vyhýbala, konkrétně až do roku 2014, kdy mě oslovili zakládající členové nově vznikajícího spolku PRO Úvaly.

Jak jste aktivní ve veřejném životě v Úvalech? Co bylo impulsem k rozhodnutí kandidovat v Úvalech v komunálních volbách?
Řadu let pracuji v kulturní komisi. Název této komise se v průběhu těch přibližně 28 let, kdy jsem jejím členem, různě proměňoval, ale náplň zůstala stejná. Zajištění městských kulturních akcí od jejich výběru, objednání až po realizaci. Mě osobně byly vždy bližší komornější pořady – koncerty klasické hudby, malých hudebních uskupení, besedy se zajímavými osobnostmi, autorská čtení, filmové dokumenty. Především v tomto směru budu v práci v kulturní komisi pokračovat. Od roku 2004 jsem členkou Letopisecké komise RM, posledních několik let komisi předsedám. Přes 2 roky se angažuji v občanské aktivitě Zachraňme koupaliště.
V Úvalech se začalo překotně stavět. Tím v tomto případě nemyslím developerské projekty, ale stavební aktivity města. To samo o sobě je určitě skvělé, ale postupně jsem začala nabývat dojmu, že se v návrzích řešení neberou v úvahu potřeby budoucích uživatelů stavby a názory občanů. Někdy stačí jen dílčí nedostatek, např. příliš velký příčný sklon chodníku a nevhodně umístěný přechod. Pokud tyto detaily způsobují každodenní komplikace, negativně to ovlivní názor občanů na celý projekt. U drobností lze provést opravu, pokud je k tomu vůle. U velkých projektů už to většinou není možné. Pro mě konkrétně posledním impulzem, který mě přesvědčil, že je třeba se více angažovat, byla stavba Domu volnočasových aktivit „65“, respektive jeho kulturní sálek s nevyhovujícím zázemím namísto kvalitního multifunkčního prostoru. Po počátečním rozladění z promarněné příležitosti, jsem se rozhodla, že nemá cenu jen kritizovat. Lepší je být blíž rozhodovacímu procesu a snažit se přispět k lepšímu výsledku.  Rozhodně nepřeceňuji své schopnosti. Mám ale ve svém okolí spoustu chytrých lidí, se kterými se mohu poradit. Proto jsem také sebrala odvahu tentokrát kandidovat. Za těch pár měsíců práce v zastupitelstvu města zjišťuji, že ani z pozice zastupitele není snadné prosadit návrhy na zlepšení.

Jaký máte politický cíl? V jakém stavu má být naše město, abyste z komunální politiky odešla s pocitem splnění svých cílů?
Přes svou významovou mnohoznačnost pro mě slovo politika znamená pouze účast na co nejlepší správě obce a snad to nebude znít moc nadneseně, službu. Stejně jako ostatní zastupitelé si uvědomuji problémy a zatím nenaplněné potřeby města. Nepochybuji, že mé cíle jsou prakticky stejné jako jejich. Ráda bych, aby mělo město za čtyři roky stabilizované finance, podařilo se zabrzdit jeho překotný růst, výrazně se zlepšila obslužnost autobusovou dopravou z okrajových částí města do centra a k nádraží, podařilo se vyřešit nedostatečnou kapacitu školy a školek, dokončila se stavba koupaliště. Vzhledem k zájmu o kulturu ve městě bych byla ráda, kdyby pokročila příprava stavby městské knihovny (i když se obávám, že vzhledem k napjatosti financí na víc, než projektovou přípravu v tomto období nebudou peníze), zrealizoval se další kulturní prostor vhodný pro taneční aktivity MDDM i kulturní akce města a vznikla organizační jednotka, například pod záštitou městské knihovny, jejíž náplní práce by bylo zajišťování kulturních akcí ve městě. Jakýmsi vzorem správného fungování takové organizace je pro mne Beseda v Klánovicích. Podobné plány má i současné vedení města. O to snazší bude společně tuto myšlenku realizovat.
Svoji práci v zastupitelstvu vidím jako konečnou, omezenou tímto volebním obdobím. Zapojení do činnosti komisí a zájem o dění ve městě s koncem mého mandátu jistě neskončí.

Fotografie: web www.prouvaly.cz

 

Written by