Představení zastupitelů – Mgr. Jaromír Gloc

Formou odpovědí na otázky se v seriálu 15 příspěvků seznamte se zastupiteli města Úvaly zvolenými pro období 2018 – 2022.

Údaje z kandidátky 2018: PRO Úvaly, 2/ Gloc Jaromír Mgr., 37, analytik, bez politické příslušnosti
857 hlasů. Zvolen zastupitelem.

Jaká je vaše profesní dráha a pro jaké firmy jste pracoval? Jaké máte vzdělání?
Studoval a promoval jsem na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Působení na fakultě jsem si trochu protáhl i díky tomu, že jsem během studia 4 roky učil matematiku a informatiku na jednom gymnázium v Praze.
Současně s ukončením studia jsem ukončil i svoji pedagogickou dráhu. Rok jsem se rozkoukával v Deloitte, a pak na pár let zakotvil jako vedoucí týmu v digitální reklamní agentuře, kde jsem měl na starosti dodávky webových stránek a posléze i dalších produktů a řešení on-line marketingu klientům.
Podílel jsem se i hodně na vývoji interního systému, což mi po pár letech umožnilo změnit obor a přejít do menší IT firmy, právě řešit IT systémy pro externí klienty. A tak mojí hlavní úlohou dnes je umět pomoci klientům mé firmy ujasnit si své potřeby, pomoci jim definovat zadání a zajistit dodávku IT řešení, které potřebují.
Ale obecně mě baví výzvy více než teplé místo a pokud práce, kterou dělám mě již dál neinspiruje a nemotivuje, rád měním obor.
Během studia VŠ a prvních let práce jsem ještě hodně dobrovolničil v Junáku – pořádal jsem mezinárodní akce, vymýšlel a několik let vedl vzdělávací kurzy pro vedoucí a podílel se i na metodice a obsahu jejich vzdělávání. Byla to pro mě velká škola toho, jak pracovat s lidmi, jak je vést, jak plánovat a realizovat projekty a jak z nich se pro příště umět poučit.

Kde a jak dlouho jste bydlel? Proč jste se rozhodl bydlet v Úvalech?
V Úvalech jsem od narození a teď už bydlím na třetí, snad již na dlouho poslední, adrese. Vždy se mi tu líbilo a jsem rád, že jsem ani moc nemusel přesvědčovat svou ženu, abychom tu zůstali, když jsme opouštěli domy rodičů a hledali společné bydlení.

Od kdy a s jakými výsledky se angažujete politicky?
Politicky se angažuji od zrodu spolku PRO Úvaly (2013-14), kam mě pozval Honza Černý, se kterým jsme se znali z dětství ze skautu. Zrovna jsem byl jako vedoucí skautů naštvaný na šlendrián při rozdělování příspěvků pro spolky ve městě, kdy mi do očí někteří zastupitelé lhali o tom, jak (ne)dodržují své vlastní směrnice. Honzovi vize Úval se mi líbili a rozhodl jsem se mu pomoci.
Hned při mé první kandidatuře v roce 2014 jsem byl zvolen zastupitelem a v roce 2018 podruhé. Aktuálně řídím finanční výbor zastupitelstva, což je poradní orgán pro zastupitele složený z 11 Úvaláků, kteří sledují hospodaření města, vyjadřují se k ekonomickým a finančním otázkám. Máme také na starosti i nejrůznější kontroly, jejichž výsledky zveřejňujeme na veřejném zasedání zastupitelstva.
O celostátní politiku se zajímám, sleduji dění v ČR, užívám si každé svobodné volby, ale o nějaké politické kariéře mimo Úvaly, nebo v rámci politických stran dnes neuvažuji.

Jak jste aktivní ve veřejném životě v Úvalech? Co bylo impulsem k rozhodnutí kandidovat v Úvalech v komunálních volbách?
Jsem hodně spojen s úvalskými skauty, i když poslední dobou již ne tak aktivně. Nějaký čas jsem vedl oddíl vlčat (kluci 6-11 let), nějaký čas celé úvalské středisko a dnes, když středisko vedou kluci, kteří z mých vlčat vyrostli, jim alespoň trochu pomáhám s hospodařením. Jsem rád, když mě občas vezmou s sebou na výpravu, nebo na brigádu, občas pomůžu s organizací nějaké větší akce, ale jinak jsem spíš mimo hlavní dění.
V roce 2015 jsem ještě pomáhal rozjet v Úvalech lesní školku, která nejprve fungovala jako dětský klub a od září 2017 se nám podařilo jako jedné z prvních lesních školek v republice vstoupit do rejstříku školských zařízení a poskytujeme tak oficiální předškolní péči.

Jaký máte politický cíl? V jakém stavu má být naše město, abyste z komunální politiky odešel s pocitem splnění svých cílů?
Líbí se mi vize, ve které se lidé více podílejí na veřejném dění okolo sebe. Bohužel dokud nebude samo nejvyšší vedení města opravdu chtít, většina lidí nebude mít zájem se zbytečně angažovat. Často vidí, že dávno je vše rozhodnuté a veřejné diskuze slouží jen pro prezentaci připravených řešení, kde už skoro není co měnit. A tak rezignují. Tohle je potřeba budovat a tohle podporuji.
Na druhou stranu si nemyslím, že se v komunální politice dá něčeho trvale dosáhnout, pokud to nejsou hmotné cíle jako postavení chodníku, nebo opravení silnice. Takže spíš to vnímám tak, že aktuálně mám nějaké množství volného času a schopností, které jsem ochoten věnovat veřejnému angažmá v Úvalech a pomáhat, kde můžu, věcem, kterým věřím.
Ale v životě je spoustě daleko důležitějších věcí a jednou určitě přijde čas, kdy tyto věci v mém životě převáží, a tak se zase budu věnovat jim.
A pokud budou Úvaly opravdu otevřené, jak píšu výše, budu mít možnost se, kdykoliv zase budu chtít, zapojit i bez nějaké volené funkce…

 

Fotografie: web www.prouvaly.cz

 

Written by