Rok v opozici

V říjnových volbách 2014 získal v Úvalech zcela nový spolek nezávislých kandidátů PRO Úvaly celkem 27,0 % hlasů a s těsným rozdílem 733 hlasů (49 voličů) se umístil na druhém místě za spolkem Otevřené Úvaly. Po rozhovoru se starostou a oběma místostarosty přinášíme rozhovor s “opozičními” zastupiteli. Prozradí nám, jak funguje opozice a řízení města 1,5 roku po volbách.

Na otázky odpovídají všichni čtyři zastupitelé PRO Úvaly – Jan Černý, Vojtěch Dvořáček, Jaromír Gloc a Naďa Kouklová.

Jak jste spolek nezávislých PRO Úvaly dali dohromady? Přeci jen jste vznikli poměrně těsně před volbami.
Jan Černý: Impulsem byl návrh nového územního plánu, který byl zveřejněn prakticky přesně před 2 lety. Naštvalo mne, že návrh dokonce přidával k již tak velkým zastavitelným plochám další a kritici rozšiřování Úval mlčeli. Shodli jsme se, že se nám nelíbí více věcí na tehdejším vedení města a shodou okolností byly ten rok na podzim volby. Pokud chce člověk něco opravdu změnit, má si říct se svým programem o podporu lidí a jít do toho a to jsme si i my řekli.

cerny-2015
Foto: Spolek PRO Úvaly dal dohromady jeho současný předseda a nyní i zastupitel Jan Černý. Na fotografii s rodinou.

Naďa Kouklová: Před 2 lety mne a Petra Hrubého oslovil Honza Černý kvůli nově vznikajícímu Územnímu plánu, který se mohl připomínkovat, myslím, do konce března. Věděl o nás, protože jsme se angažovali ohledně daně z nemovitosti. Honza porovnal ÚP Úval s ÚP Českého Brodu a ten úvalský byl méně pečlivý. To byla první společná akce a tehdy prvně padl dotaz, zda jako “mlaďoch” nechce vstoupit do politiky. Vnímala jsem, že by bylo pro Úvaly dobře, kdyby přišli i úplně noví, mladí, chytří, nezatížení nadšenci. Sice s tím nepočítal, má 3 malé děti /redakční pozn.: kromě Nadi Kouklové mají ostatní tři ostatní zastupitelé každý tři malé děti/, ale přesto zkusil oslovit své známé a kamarády, já oslovovala aktivní spoluobčany a nakonec se nás sešla parta.

Vojtěch Dvořáček: Ale ne, zase tak těsně to, alespoň po faktické stránce, nebylo. Honza oslovil různé “znepokojené spoluobčany,” jestli by to své “znepokojení” nechtěli nějak nasměrovat. Někdo měl zájem větší, někdo menší, nakonec zůstala možná i poměrně různorodá skupinka lidí.
Ta různorodost se samozřejmě může občas projevit negativně, ale na druhou stranu poměrně široké rozvrstvení členů co do věku nebo “domovské” čtvrti docela dobře brání případnému tunelovému vidění problémů.

Jaromír Gloc: Mě si taky našel přímo Honza, znali jsme se ze skautského oddílu. A já zrovna byl naštvaný na vedení města, když jsem zjistil, jak nedodržují své vlastní vyhlášky a někteří zastupitelé okatě lžou na zastupitelstvu a pak už to šlo rychle…

Jaromír Gloc
Foto: Jaromír Gloc získal nejvíce hlasů z kandidátky PRO Úvaly, 649 hlasů. To je o polovinu více než oba současní místostarostové – Alexis Kimbembe /ODS/ 403 hlasů a místostarosta Vítězslav Pokorný /ČSSD/ 409 hlasů.

Jak zvládáte být zároveň zastupitelem a fungovat ve svém zaměstnání?
Vojtěch Dvořáček: Dění ve městě a svým rolím v zastupitelstvu věnujeme poměrně dost energie, zvlášť když přihlédneme k tomu, že vše děláme (téměř) ve volném čase. Ale v tom musím hodně vyzdvihnout roli všech členů a spolupracovníků spolku, kteří pomáhají v městských komisích a výborech, připravují podklady, hledají různé projekty dobře fungující v jiných městech … atd.
My zastupitelé bychom asi byli víc vidět, kdybychom trávili čas péčí o veřejná prostranství, jenže tak nějak pořád zastávám názor, že přínos k chodu společenstva by u voleného zástupce s nějakou profesní odborností neměl být primárně v tom, jak umí veřejně zametat nebo hrabat.
A upřímně, asi by mi to už moc neprocházelo doma, už takhle jsem své děti obral o hodně času ve prospěch x-set stránkových materiálů zastupitelstva a zadávacích dokumentací veřejných zakázek 🙂

Naďa Kouklová: Oproti kolegům jsem trochu ve výhodě. Rozhodla jsem se, že odejdu do předčasného důchodu, abych mohla naplňovat své “poslání”, mediaci. Chystala jsem se, že budu šířit osvětu o této skvělé metodě, kdy mediátor pomáhá lidem projít těžkým obdobím, když jim nefunguje komunikace s partnerem, dětmi, rodiči, sousedy, šéfem…. Ale zároveň jsem se stala zastupitelkou a tuto aktivitu nyní upřednostňuji. Kolegy zastupitele obdivuji, že jsou schopni se třemi malými dětmi a zaměstnáním ještě pracovat pro obec. Stejný obdiv mám i k ostatním členům našeho PRO spolku, protože bez jejich práce a pomoci by pro mne zodpovědnost byla k neunesení.

Jaká byla srážka s realitou  – s fungováním zastupitelstva a s fungováním městského úřadu?
Jan Černý: Myslím si, že jsme byli dobře připraveni teoreticky. Dokonce jsme po volbách opakovaně vedení města upozorňovali, že podle zákona to má jít tak a tak a vedení města naši připomínku akceptovalo. Zastupitelstvo, komise a městský úřad jsou však především lidé a tak mají svoje zvyky, návyky, postoje, kamarády, preference, styl práce. Teprve když člověk zná lépe jak konkrétní lidé fungují, mnohem lépe chápe realitu a výstupy úřadu a vedení města. Toto seznámení s lidmi nám určitě nějaký čas sebralo.

Vojtěch Dvořáček:  Samozřejmě byly první měsíce „velmi těžce seznamovací“ a v některých později se objevyvších a pro nás stále nových věcech se rozkoukáváme i nyní (i když možná někoho, takovým přiznáním zklamu nebo naštvu).
Velká část nám udělených hlasů byla určitě protestních, a chápu, že hodně lidí mrzí, že je ve městě staronové vedení, navíc z části i se stejnými lidmi. Věci se ale prostě a jednoduše nějak vyvinuly, cena by podle mne byla příliš vysoká a současná pozice nám dává určitou svobodu v té oponentuře. I když na rozdíl od širšího vedení města asi mnohem obtížněji prodáme ten „byl jsem při tom“ efekt současných let konjunktury a modernizací z cizí kapsy – nového nádraží, krajských peněz na rekonstrukci průtahu, poměrně štědrého IROPu atd. Na druhou stranu, hodně věcí z našeho programu současné vedení už zavedlo a bez naší přítomnosti v zastupitelstvu by k tomu celá koalice našla čas mnohem později nebo spíš vůbec.

Takže se něco z programu spolku, který skončil v opozici, přece jen realizuje?
Jan Černý: Před volbami jsme sepsali Vizi pro Úvaly, a když dokument projdu, opravdu se toho spousta plní. Vedení města a asi nejvíce starosta města vnímá (i když to nepřizná), že naše vize dostala značnou podporu a proto je dobré z ní spousta věcí realizovat. Možná si někdo po čtyřech letech řekne – PRO Úvaly neprosadili nic, všechno prosadil starosta. Kolikrát však vidím, že naše podpora konkrétní dobré věci či projektu pomáhá starostovi města prosadit danou věc – projekt u koaličních partnerů a to je prostě dobře. Nebyl jsem zvolen proto, abych měl nějakou funkci, ale abych hájil program a to jde.

Jaromír Gloc: Mě přijde, že naše Vize pro Úvaly musela oslovit i spoustu ostatních zastupitelů. A tak jen postupně odškrtáváme body, které jsou uváděny v život. Jako by se nám někdo snažil ukázat, že naše přítomnost v zastupitelstvu není potřeba a naše nápady zařídí i bez nás. 🙂

Jaký přínos jste pro město jako opozice?
Vojtěch Dvořáček: Řekl bych, že jsme docela slušná, konstruktivní, ale zároveň přiměřeně dotěrná opozice. Leckdy bychom měli být ještě mnohem dotěrnější (anebo konstruktivnější), ale všichni čtyři i celý spolek máme jen omezené množství času pro sběr podkladů a informací a tak bohužel občas zvítězí vědomí, že boj s určitou věcí jen odčerpá zdroje a k úspěchu nepovede.

Jaromír Gloc:  Já bych zase vyzdvihl, že jsme takový katalyzátor otevřenosti města. Bez naší přítomnosti by prostě některá témata nikdy přes zastupitelstvo neprošla – stačí vzpomenout on-line přenosy ze zasedání… O  nich už jednou koalice ve stejném složení hlasovala a neprošly a najednou stačí, že v zastupitelstvu jsou PRO Úvaly a ejhle, téměř všichni hlas ují „pro“. Rozklikávací rozpočet, o kterém ještě těsně po volbách jeden ze zastupitelů Otevřených Úval prohlašoval, že to jsou vyhozené peníze, je najednou prioritou, která se bude brzy spouštět. Najednou to jde…

Odhaduji, že v tomto volební období je při jednání zastupitelstva 85 % času zastupitelstva na starostovi, 10 % času spotřebují zastupitelé PRO Úvaly a zbylí zastupitelé promluví ojediněle, obvykle jen pár vět. Dlouho v Úvalech opozice vůbec nebyla. Není to důvodem, že na zastupitelstvu často houstne atmosféra jen tím, že dotazy „jsou“?
Naďa Kouklová: To je dost výstižné. Dotazy slouží k porozumění nebo vyjasnění a ne k úmyslnému zdržování. Opozice je rovnocenným, zodpovědným spolutvůrcem. Příprava na každé jednání je časově hodně náročná. Oceňuji přípravu materiálů na zastupitelstvo, jsou obvykle hodně obsáhlé a je za jejich přípravou vidět spousta pečlivé práce.
Několikrát jsme se zastupitelé sešli předem, nejasnosti vyjasnili a tehdy zastupitelstva probíhají ve větším klidu. Jasnější a klidnější komunikaci také napomohlo, že jsme se během roku a půl více poznali a s některými kolegy zastupiteli se navyšuje důvěra.

Naďa Kouklová
Foto: Naďa Kouklová je mezi občany populární od doby, kdy spoluorganizovala petici za snížení daně z nemovitosti po jejím skokovém nárůstu. Koeficienty pro výpočet daně byly sníženy a příjmy získané z daně město utrácí za předem účelově určené výdaje.

Jan Černý: Ano diskuze je často „PRO Úvaly vs. pan starosta“. Dalším důvodem, proč houstne atmosféra, je velmi špatná distribuce materiálů zastupitelům od města. Jestliže zaměstnaný člověk dostane 250 stran textu k prostudování týden před jednáním, ne vše si můžeme vzájemně ujasnit včas.
Snažíme se jednat čestně. Některé zastupitele tak rozčiluje naše vylučování se z hlasování a diskuze, když přicházíme do střetu zájmů. Zřejmě je to štve právě proto, že tím tak trochu ukazujeme na jejich střet zájmů, který oni vůbec neřeší.

Jaromír Gloc: A “nejlepší” to bylo při MS v hokeji, to byly diskuze prakticky zakázané, protože se musel stihnout hokej…

Nemáte pocit, že polemika vzniká příliš často?
Jan Černý: Definice, co je to často a co je to málo je relativní. Pamatuji si, jak pan starosta přijel z jednání zastupitelstva Škvorce, které jednalo o připojení k projektu Svazkové školy v Úvalech. Byl v šoku z množství lidí na zasedání, z množství připomínek, z chaosu na jednání. Přijde mi, že v Úvalech jsme co se týče polemik v mírném podprůměru. Teď nakonec nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Každopádně, když prosazujeme náš program, nebo v návrhu od vedení města se nám zdá něco špatně, vždy se ozveme. To je naše povinnost.

Jak komunikujete jako spolek z opozice s vedením města?
Jan Černý: Já osobně jsem spokojen. Je to sice jedna velká one man show, ale změna oproti minulému vedení města je obrovská. Problémy, které já vnímám, vyplývají právě z toho, že je to one man show pana starosty. Tím, že se tlačí spousta věcí překotně, neprojednají se v komisích, tak o nich skoro nikdo neví a vznikají fámy. Příkladem jsou třeba nové radary na Slovanech a v Radlické čtvrti – zastupitelé ani členové dopravní komise neví, o co jde. Celkově hodnotím pracovitost a nasazení pana starosty velmi pozitivně.

Naďa Kouklová: Komunikace s Petrem Boreckým je vstřícná. Z mého pohledu byla dříve nedůvěřivá a zbytečně konfrontační. Líbí se mi, že když přijdeme s nějakým návrhem, není smeten ze stolu, protože je od opozice, ale doladíme představy a pak se věci rychle, někdy i velmi rychle, dějí. Vnímám, že je to možné hlavně díky starostovi a jistě také díky týmu blízkých spolupracovníků na úřadě. Oceňuji způsob vedení setkávání a porad panem starostou. Dojde-li k napětí nebo konfrontaci mezi lidmi, situaci usměrní v pravý čas tak, že se aktéři mohou cítit respektováni a ne přehlíženi.

Děkuji za rozhovor.

Written by