Skauti praskají ve švech

Se stoletým výročím založení republiky slavily sto let také úvalské spolky. V závěru roku se uskutečnila výroční výstava skautského střediska Úvaly. 

Při podobné příležitosti před pěti lety byl vyzpovídán Saip (vedoucí skautů Jaromír Gloc), který v rozhovoru tehdy prozradil jak skautský oddíl roste. /„Skauti v Úvalech“/

Skauti v Úvalech jsou vesměs parta velmi mladých lidí, obvykle je problém poznat v hloučku vedoucí. Od posledního povídání o úvalských skautech se změnilo nejen vedení úvalského střediska, které nyní vede Josef Boubín.

Jak jsou na tom skauti v Úvalech dnes?
Myslím, že dobře. Naše členská základna dlouhodobě roste. V současné době se blížíme ke 130 členům. Klučičí oddíl Fénix a dívčí oddíl Safira, které vychovávají věkovou skupinu od 7 let mají zájemců víc, než dokáží každoročně přijmout.

Zdá se, že skautské středisko praská ve švech? V areálu je živo i v průběhu pracovního dne…
V areálu je téměř pořád plno. Přes všední den využívá prostory lesní školka Dúlek. Na odchod malých dětí každý den rovnou navazují schůzky oddílů. Během týdne v klubovnách probíhají různé rady a schůzky, ať už vedení oddílů, střediska nebo vedoucích co připravují třeba tábor. Občas si také půjčují naší klubovnu různé spolky z Úval. Využíváme tak prostory na 100 %. Jsme za to rádi. Máme novou klubovnu a je radost, když je tak pěkný prostor plně využíván. Na víkendy k nám jezdí často skauti z jiných měst, kteří využívají skvělou polohu Úval. Mají to kousek do Prahy a zároveň se dá během pár minut z kluboven dojít do pěkného lesa.

Představení Lesní školky Dúlek v příspěvku z roku 2015.

Z čeho je vlastně hrazen provoz skautského střediska? Mám pocit, že rodiče tam děti někdy odloží jako do běžného odpoledního zájmového kroužku. Máte proškolené pedagogy – vedoucí a nějaké granty na provoz?
Chod skautského střediska není na finance příliš náročný. Především proto, že skauting je z principu dobrovolnická činnost a vedoucí nedostávají za práci s dětmi zaplaceno. Tím se lišíme od komerčních kroužků. Dostáváme příspěvky a dotace od města, které nám s financováním běžného provozu, topení, elektřiny atp. pomáhají. Členské poplatky tvoří menší část příjmů. S tisícovkou na rok jsme myslím nejlevnějším kroužkem. Tábory stojí necelé 4 tisíce. I zde však nejsou vedoucí placení, někteří si berou i dovolenou, aby tam mohli být.
Vedoucí, aby mohli pracovat s dětmi, si musí složit zkoušky. Vedoucí oddílu musí mít celkem tři, včetně zdravotnického kurzu. Tato forma vzdělání je pro nás povinná, nesvěříme vedení dětí někomu, kdo nemá „skautské vzdělání“. Je to směs pedagogiky, psychologie, skautských základů, tvorba her a programů a taky základy účetnictví, zdravověda atd. Zkoušky bývají náročné a to nejen časově.

Mám tomu rozumět tak, že o „hlídání“ dětí se starají vedoucí ve svém volném čase zcela zdarma?
Ano, přesně tak. Myšlenka skautingu má hlubší podstatu a výchova dětí je její součástí. Cíl skautského hnutí by se dal shrnout do věty „Skrze jedince změnit svět“. To je samo o sobě odměňující. Skauting přináší spoustu radosti a příležitostí i vedoucím. Mnoho roverů od nás jezdí třeba na mezinárodní skautské akce. Jamboree – celosvětové setkání skautů bylo minulý rok v Americe, to předcházející v Japonsku. Skauti z Úval na tyto akce hodně jezdí. Jsou i menší setkání skautů, třeba „jen“ z Evropy. Junák – český skaut dává vedoucím velkou podporu v různých formách.

Na konci roku 2019 bylo v organizaci Junák v ČR registrovaných 64 383 skautů v celkem 2 172 oddílech.
Pokud byste vynásobili hodiny práce všech skautských dobrovolníků průměrnou mzdou, vyšly by vám náklady 1 000 000 000 Kč (1 mld.), které jsou v ČR vykonány skauty při práci s mládeží každý rok zdarma.

Skautská výchovná metoda:

  • zákon a slib
  • družinový systém
  • učení se zkušeností
  • symbolický rámec
  • příroda
  • program osobního růstu
  • dospělí průvodci 

Údaje z prezentace „Jak se pomocí skautingu naučit plavat v moderních tekutých časech?“ Miloše Říhy, který řídí Skautský institut v Čechách

Kromě schůzek v průběhu týdne pořádáte i víkendové výpravy do přírody nebo za poznáním. Každý rok pořádáte letní tábor…
Každý oddíl má přibližně jednou do měsíce jednodenní či víkendovou akci. Někdy se jede někam pryč, někdy bývá v Úvalech. Na tábor jezdíme již tradičně na Sázavu. Máme tam kousek od Kácova pěknou louku. S přibývající členskou základnou musíme i rozšiřovat vybavení. Máme teď nové šapitó a taky teepee. Ty využíváme spíše na hry. Děti spí v klasických podsadových stanech.
Jaká bude letošní táborová hra ti ale ještě neřeknu. Tábor připravují letos především vedoucí oddílů a já už jim do toho zas tolik nekecám.

Vedle života zálesáků řešíte i organizační otázky, stavíte si vlastními silami vybavení tábora, opravujete klubovny střediska, řešíte finance… Jaká budoucnost čeká skauting?
Ano, všechno si řešíme sami. To je právě na skautingu skvělá věc. Dá ti možnost si vyzkoušet věci, ke kterým by jsi se v normálním životě nedostal. Sedmnáctiletý člověk málokde dostane zodpovědnost a možnost dokázat, že něco fakt zvládne. Samozřejmě, vše je úměrně k věku. V sedmnácti začneš s jednodenní výpravou včetně programu, o rok později máš na triku akci na celý víkend a za pár let vedeš celý tábor. Nikdo ale na to není sám. Práci si dělíme tak, aby se to dalo zvládnout i při všech jiných povinnostech.

Já jsem středisko začal vést, když jsem ještě studoval na vysoké škole. Žádosti o dotace, organizace všech různých akcí, komunikace s rodiči, veřejností, městem… to všechno je obrovská škola do života. Těžím z toho do teď. Takovouhle zkušenost si můžeš napsat i do životopisu, jen je potřeba to přeložit do jazyka byznysu. Vedení dětského tábora je potom schopnost vedení týmu 15-20 lidí, práce s motivací, dovednost plánovat a organizovat atd.

A jak je na tom český skauting? Myslím, že skvěle. Trápí nás samozřejmě spoustu problémů, ale řekl, bych, že jsou to hezké problémy. V celé republice je už několik let o skauting obrovský zájem. Oddíly mají pořadníky pro zájemce, přestávají stačit klubovny a nejsou vedoucí. To je problém i u nás v Úvalech. Myslím ty vedoucí. Je to spousta času, práce a zodpovědnosti a mnohdy se toho lidé leknou. Máme ale i dospělé nováčky, kteří s námi začali před pár lety skautovat.

použité foto: Skautské středisko Úvaly – letní tábor, víkendové výpravy, Josef Boubín

 

 

 

 

Written by