Šuple

Na počátku byla myšlenka. Šárčina myšlenka. Myšlenka tak silná a upřímná, že bylo možné ji zhmotnit až do živého projektu, který se začal rozvíjet. Tou myšlenkou bylo pomáhat dětem a dospělým s Downovým syndromem či jiným mentálním postižením a jejich rodinám.

Se svými rodiči se totiž Šárka stará o bratra Bronislava, který se s Downovým syndromem narodil. Má tak mnoho zkušeností. Bylo tedy jen otázkou času pomoci větší měrou a své nabyté teoretické i praktické znalosti předávat dál.

V roce 2014 vzniklo „Šuple“ (nezisková organizace Šuple, z.ú.). Na startu zakladatelé navštívili jiné organizace, které se věnují práci s lidmi s mentálním postižením. Šárka Zemková dodává: „ Všude nám vycházeli vstříc a snažili se nám zodpovědět všechny naše otázky. Děkujeme! Hodně času nám také zabralo studium legislativy a hledání nejvhodnější formy pro zastřešení naší práce. 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který definuje jako jednu z právnických osob v neziskové sféře „ústav“. Proto naleznete v našem názvu zkratku „z. ú.“, tedy zapsaný ústav. Tuto formu jsme zvolili především proto, že nám umožní provozovat vedlejší činnost, která bude také sloužit k financování Šuplete.“ říká zakladatelka Šárka Zemková.


Hlavním naším posláním je podporovat děti a dospělé s Downovým syndromem a jiným mentálním postižením, kteří jsou zdravotně a sociálně znevýhodněni, v aktivním zapojení do společnosti, v seberealizaci, vzdělávání, co nejvíce soběstačnosti dle individuálních možností jedince, naplnění smyslu života. Podpořit jejich přiblížení se každodennímu životu lidí bez postižení, napomáhat jim během jejich procesu růstu i stárnutí. Naplnit jejich potřeby způsobem, který je běžný pro nás ostatní, nabízet společensky hodnotné a smysluplné aktivity.

Šuple má za sebou již 5 let existence. Neziskovka sídlí v Úvalech, ale spolupracuje s rodinami i z jiných měst. Činnost představuje zakladatelka Šárka Zemková.

Kolika rodinám a lidem s hendikepem pomáháte?
Spolupracujeme se 48 rodinami s lidmi s hendikepem a s dalšími 30 rodinami bez postižení, protože naše akce jsou otevřené všem, kdo mají zájem.

V roce 2017 mohlo Šuple, z. ú. díky příspěvkům  a darům poprvé za sponzorovat také rehabilitační pobyty klientům z celoročního Domova Laguna Psáry, kterým jejich finanční prostředky neumožňují zúčastnit se rekreačních pobytů mimo jejich Domov. Jednalo se o uhrazení pobytu ve Štúrovu 2017 (celková částka 11 760 Kč) pro Alenku z tohoto Domova a o uhrazení pobytu v Chorvatsku 2017 (celková částka 8 100 Kč) pro Helenku z tohoto Domova. Obě dvě, Alena i Helenka, žijí v Domově Laguna již několik let, kdy zůstaly sami bez maminky a rodiny. Jejich finanční situace jim neumožňuje účastnit se více aktivit ani pobytových akcí mimo zařízení. Na běžnou režii jim zbude pouze 15 % z důchodu, což vychází ze zákona. Kromě běžných denních potřeb se z těchto 15 % hradí i léky. Ostatní finance pokryjí výdaje na měsíční platby v Domově. Toto je běžná skutečnost v domovech sociální péče u klientů s hendikepy u celoročních pobytů.

Říkala jste, že se vám v roce 2017 nepodařilo nalézt vhodný prostor k pravidelnému setkávání a z tohoto důvodu jste museli zrušit pravidelné aktivity, které probíhaly v předchozích letech. Jak se situace změnila?
Situace i v roce 2019 je stále stejná, jsme bez vhodného prostoru, ale zato se nám daří uskutečňovat větší množství víkendových aktivit. Rok 2019: leden – zámek Loučeň, zabijačka na Letné v Praze, lázně Poděbrady, únor myslivecký bál, březen hory Jizerky, duben Choceň a Vysoké mýto, květen Štúrovo, Morava Jízda králů, červen – Olomouc, Dřevěnice, červenec okolí Plzně, srpen Střelské Hoštice, Jižní Čechy, září Chorvatsko, říjen Jindřichův Hradec, listopad Jižní Čechy, prosinec Krkonoše.


Chceme pokračovat ve zlepšování zdravého životního stylu našich kamarádů s hendikepem a zaměřit se na zvyšování fyzické kondice a pravidelný trénink jak v bocce, tak v přehazované a více se rozvíjet v atletice a lyžování. Rádi bychom chodili pravidelně 1x týdně plavat. Protože České hnutí speciálních olympiád pořádá hodně sportovních akcí – sportovní hry, národní turnaje, samozřejmě olympiády a je škoda se jich neúčastnit. Vždyť v každém člověku je sportovní duch a touha něco dokázat a pohyb je ta nejlepší deviza pro zdraví. I v roce 2019 se věnujeme pořádání výletů, kulturních aktivit, pobytových akcí, byli jsme na národních turnajích v bocce v Olomouci, přehazované v Dřevěnicích, čeká nás v srpnu atletika v Olomouci, v září plavání v Praze atd.

Jakým způsobem vás případný zájemce může podpořit?
Samozřejmě budeme rádi za jakýkoli dar, který určitě využijeme např. jako odměnu při akcích, kde vždy každý účastník dostává diplom – příklad darů tužky, batůžky, bločky, papírenský sortiment, kancelářské potřeby aj.  Za dary předáváme darovací smlouvy. Finanční dary jsou využívány např. na úhradu návštěv kulturních akcí a památek, úhrady účastnických poplatků při účasti na sportovních akcích, olympiád, poplatky za tělocvičny, pronájem bazénu, kancelářské potřeby, úhrady pobytů pro potřebné aj. Finanční dar je možné přijmout hotově nebo na účet č. 2400668711/2010 proti darovací smlouvě. Nepeněžní pomocí může být např. správa našich stránek, která bohužel pokulhává za probíhajícími akcemi.

Děkuji za rozhovor a přeji všem šťastný rok 2019.

Šuple, z. ú.
Lužická 1328, 250 82 Úvaly
www.vsupleti.cz
Předmět činnosti neziskovky:

  • Informační a poradenské služby pro rodiny pečující o osoby s mentálním postižením, zejména se zaměřením na osoby s Downovým syndromem.
  • Podpora celoživotního zájmového vzdělávání osob s mentálním postižením.
  • Organizace a realizace vzdělávacích, sportovních, kulturních, rekreačních, rehabilitačních, rekondičních a volnočasových aktivit.
  • Pomoc při adaptaci a integraci do společnosti formou spolupráce s dalšími organizacemi.
  • Podpora rodin s osobami s Downovým syndromem na základě předem stanovených podmínek.
  • Informační a vzdělávací činnost pro odbornou i laickou veřejnost a instituce pečující o soby s mentálním postižením.
  • Spolupráce s dalšími i zahraničními organizacemi podobného zaměření.
  • Nakladatelská a vydavatelská činnost.

 

Written by