Jak pomohly nalezené dukáty

Byl jednou chudák vdovec, měl malou holčičku, Zdeničku. Bývali v chaloupce se zahrádkou, sázeli si brambory na políčku za humny, v létě sbírali klestí, paběrkovali po polích, v zimě seděl tatínek za stavem, Zdenička pletla koše. Ale po dva roky se neurodilo, práce nebylo, nebylo odkud vzít na živobytí, čím zaplatit dáňku, až přišli páni od úřadu, dali vybubnovat, nazítří se bude prodávat chalupa, zahrádka, pole, domácí zvířata, všecko. Tak kdysi bývalo.  

Kde zvířátka obrala Petrovské loupežníky

Na kterém statku žil otec se svou dcerou Zdeničkou, kteří chovali ovci, kačenu Lindušku, kohouta Kokrháče, kocoura Macka, kozla Nebojsu a psa Voříška se z pohádky Václava Říhy „Zvířátka a Petrovští“ nedozvíme. Známé je ale místo, kde zvířátka v chudé době vzala peníze na zaplacení daní. Petrovští loupežníci obývali chalupu v osadě, co by kamenem dohodil a zbytek do kopce lesem z Úval došel…

Klánovický les

Rozsáhlý lesní porost na východním okraji Prahy. Část území (225ha) vzhledem k fauně a flóře chráněno. Vyhledávané místo odpočinku. V lese je několik značených turistických stezek. Z Klánovic směrem k Úvalům vede značená naučná stezka vedoucí místy zaniklých osad. Za silnicí Praha – Kolín lesní porost pokračuje k Úvalům „Škvoreckou oborou“.