Klánovický les

Rozsáhlý lesní porost na východním okraji Prahy. Část území (225ha) vzhledem k fauně a flóře chráněno. Vyhledávané místo odpočinku. V lese je několik značených turistických stezek. Z Klánovic směrem k Úvalům vede značená naučná stezka vedoucí místy zaniklých osad.
Za silnicí Praha – Kolín lesní porost pokračuje k Úvalům „Škvoreckou oborou“.

Klánovický les Klánovický les Klánovický les

Informace o naučné stezce též na stránkách ZŠ Klánovice … www.zs-kl.cz -> naučná stezka