Přejmenované a zapomenuté názvy ulic v Úvalech

Oříškem dosud bylo hledání ulic, které byly v průběhu doby přejmenovány.

4 změny a z náměstí je ulice
Například Palackého náměstí pojmenované po r. 1918 se v roce 1945 přejmenovalo na  Masarykovo náměstí, za tři roky v roce 1948 změnilo název na Náměstí Marie Majerové a po sametové revoluci od 1.7.1992 na Arnošta z Pardubic. Navíc zde vypadlo slůvko „náměstí“, což často obyvatelé kritizují. Ale historické náměstí se pouhým přejmenováním na obyčejnou ulici nepředělalo. Při posledním přejmenování byly návrhy pojmenování například „Staroúvalské náměstí“ nebo „Staré náměstí“.

Změn v názvech bylo více. Nejvíce se přejmenovávají ulice se jmény politicky aktivních osob anebo politicky motivované názvy.
Například ulice Wilsonova se v roce 1945 přejmenovala na Stalinova a v roce 1948 na Rudé armády (nebo třída Rudé armády). Dnes ji známe jako Pražská ulice po posledním přejmenování v roce 1992.
Při přejmenování ulice Julia Fučíka (od roku 1948) jsme se od 1.7.1992 vrátili k původnímu názvu ulice „Rašínova“.
Pojmenování ulice Habermannova /dnešní Hakenova/ zřejmě odkazovalo na politika a ministra sociální péče Gustava Habermanna, který v předvolebním období plném přednášek a mítinků navštívil 17.9.2022 Úvaly, kde si prohlédl novou družstevní kolonii „Na Slovanech“.

Přejmenované ulice v Úvalech:
(po r. 1918) Palackého náměstí -> (1945) Masarykovo náměstí -> (1948) náměstí Marie Majerové -> (1.7.1992) Arnošta z Pardubic
Wilsonova -> (1945) Stalinova -> (1948) třída Rudé armády -> (od 1.7.1992) Pražská ulice
Rašínova -> 1948 Julia Fučíka -> (od 1.7.1992) Rašínova
Šmeralova -> (od 1.7.1992) Bratří Čapků
Habermannova -> Hakenova
Jiráskova část odbočující přes železniční přejezd a na Jirny -> Foersterova
Macharova -> Vítězslava Nováka a (od MDDM k Husově ulici) Vojanova
Revoluční -> Žižkova
Žižkova -> 5. května
Jeronýmova (schody mezi Komenského a Hálkova) -> dnes součástí ulice Hálkova, ulice Jeronýmova je dnes pojmenovaná ulice v Radlické čtvrti
Dvořákova -> část ulice Škvorecká byla dříve označena jménem Dvořákova

Staré i aktuální platné názvy ulic v Úvalech najdete na webu Uvaly.cz s vysvětlením původu pojmenování ulice.

Síť lesních stezek na svazích Vinice dal název ulice-neulice Bendlova stezka. Nejkratší ulicí ve městě je Arnoštova, která odbočovala z hlavní ulice na Český Brod přes trať k místu, kde byla socha Arnošta z Pardubic. Železniční přejezd dnes neexistuje a pozemek ulice je součástí soukromého průmyslového areálu truhlárny (dříve parketárna). Trochu jako hlavolam jsou tři na sebe kolmé ulice v části U Horoušánek pod jedním názvem Glücksmannova ulice. Ulice Jirenská se zase v úseku několika set metrů rozdvojuje, aby dále pokračovala na Jirny. Rozdvojená je také ulice Pod Slovany. Nedávným hříchem pojmenování ulic nové výstavby je ulice Na Stráni. Jde o tři rovnoběžné neprůjezdné slepé ulice přístupné z ulice Škvorecká.

Ani nově vzniklý rejstřík názvů ulic v Úvalech nemusí být vyčerpávající. Můžete se setkat s neexistujícím pojmenováním ulic, neznámými názvy a dalšími hříčkami v jejich pojmenování. Na starých pohlednicích najdete například ulici „Nádražní třída“. Před pojmenováním ulic v Úvalech se uváděla adresa „Náměstí“. U lokace bydliště jednoho z obyvatel je uvedeno „V Cihelnách“, i když žádná ulice tímto názvem pojmenována nebyla. Obyvatelé ulice „třída Rudé armády“ /dnes Pražská/ v roce 1968 improvizovaně přepsali uliční cedule názvem „Dubčekova“.


zřejmě první uliční mapa města Úvaly, z roku 1929
Václav Sommer, Josef Flégr a Jan Mik, Úvaly jindy a nyní

Written by