Tomáš Leier, DiS. – Česká strana sociálně demokratická

Lídři kandidátek pro komunální volby a kandidáti na starostu města Úvaly pro období 2022 – 2026 odpovídají na předem zaslané předvolební otázky.

Tomáš Leier, DiS.

Jmenuji se Tomáš Leier, je mi 29 let a pracuji ve fakultní nemocnici Motol. Sice nejsem rodilý Úvalák, nicméně mi toto město není lhostejné a přirostlo mi k srdci. Bydlím v Úvalech pět let, ale trávil jsem zde čas již dříve se svoji ženou, která zde má rodinu a vyrůstala tu. Do místní politiky vstupuji s vizí, o kterou se chci podělit. Tuto vizi naleznete na www.cssduvaly.estranky.cz. Mezi cíle naší strany patří, aby se město rozvíjelo a modernizovalo bez nutnosti zásahu do místní přírody a bylo hezčím a příjemnějším městem. Dále, aby se naše město stalo co nejvíce energeticky soběstačným, abychom mohli lépe čelit nynějším nepříznivým podmínkám a pomoci i všem v Úvalech. Třetím cílem je, aby rozpočet města byl úsporný a dlouhodobě udržitelný s co největším využitím peněz z dotačních programů.

Několik let se připravuje nový územní plán města Úvaly. Jaké plochy jsou podle vás vhodné pro další výstavbu a jak zastavěnost budete chtít ovlivňovat v případě vašeho zvolení? Na jakých plochách podle vás nemá v Úvalech probíhat další výstavba?

Nelze měnit územní plán pod tlakem developerů! Chci, aby se město nebálo jednat s developery a nejednalo s nimi v rukavičkách. Je jim potřeba klást podmínky, které budou pro město a místní užitečné, ať jde o budování infrastruktury, budování škol, školek, hřišť, atd. S tím souvisí vymáhání těchto podmínek a kontrola jejich plnění. Nechci v Úvalech mít sklady a příval kamionů v okolí města. Jsem pro zachování místní přírody a tuto přírodu více zpřístupnit lidem. Zásadní směr rozvoje města bude v udržení celistvosti města, v zabránění vzniku odtržených lokalit bez návaznosti na ostatní úvalské čtvrtě. Cílem je Úvaly stmelovat ve svébytné a živé město s vlastním společenským a kulturním životem. Další výstavbu v Úvalech budeme tedy preferovat pouze v rámci intravilánu města a duchu scelování městských částí. Jako hlavní úkoly pro toto období v souladu s tím vidíme:
– schválení typu zástavby areálu „Cukrovar“ s důrazem na umístění knihovny a kulturního sálu,
– schválení územního plánu města bez výstavby „za přeložkou“,
– budeme podporovat zástavbu rodinných domů na větších pozemcích (ne sídelní kaše).

Budete chtít změnit výši a podmínky poplatků spojených s novou bytovou výstavbou?

Ne, nebudeme chtít v tomto ohledu nic měnit.

Jak chcete změnit podmínky omezeného a placeného parkování ve městě, rozsah zón s omezeným parkováním a výši poplatků?

Každopádně nechceme parkovací zóny. Nebudeme rušit současná parkovací místa, pokud za ně nebudeme mít dostačující náhradu. I když v tomto ohledu nebudeme populární, tak bychom do budoucna zpoplatnili parkování na náměstí Arnošta z Pardubic a parkoviště vedle vlakového nádraží. Vystavili bychom parkovací automaty. Cena na náměstí by byla podobná, jako je v Českém Brodě.  Délka stání do jedné hodiny by byla zdarma a za další započatou hodinu by řidič zaplatil 20 Kč. Na parkovišti u vlakového nádraží by bylo parkování zpoplatněno částkou 10 Kč za využití služby do 12 hodin, do 24 hodin za 20 Kč a nad 24 hodin 100 Kč za den. Zpoplatnění by nastalo až po výstavbě autobusového terminálu a P+R parkoviště na místě bývalých Uhelných skladů, které by bylo zdarma. Dále  budeme od městské policie požadovat důslednější kontrolu při dodržování pravidel parkování.

Jak konkrétně chcete podpořit vznik nových ordinací lékařů ve městě?

Rozhodně chceme v Úvalech lepší zdravotní péči než je dnes. Při takové výstavbě, která tu probíhá a nárůstu počtu obyvatel je to nedostačující. Chceme tu mít větší spektrum lékařských oborů a možností vyšetření, například alespoň RTG a uděláme pro to vše.  Nynější starosta přišel s výstavbou zdravotnického střediska, kde má sídlit plastická chirurgie, oddělení následné intenzivní péče a přidružené ordinace. Popsal to jako hotovou věc. Podle plánu má být vše postaveno do tři let. Bohužel už zapomněl dodat, jak v tom město je a bude zainteresováno. Budeme moci s investory jednat o tom, jaké ordinace zde budou? Prvotně budeme prosazovat dokončení rekonstrukce, rozšíření budovy polikliniky a přiblížení jejího interiéru současným standardům. Za druhé chceme více spolupracovat se zdravotním střediskem v Jirnech tak, aby vznikl funkční komplex zdravotní péče dostupný všem občanům Úvalska.

Co budete chtít změnit na transparentnosti města a Technických služeb?

Myslím si, že město je transparentní dost, ale spokojeni nejsme se stálou pomalostí zveřejňování zápisů Rady města, komisí a nakonec i zastupitelstva. To by mělo být do týdne od jednání. Málo transparentní a ještě méně srozumitelné je hospodaření Technických služeb. Občané nerozumějí např. výpočtu vodného a stočného, hospodaření sběrného dvora, za úvahu by stálo zavedení služeb pro občany, což v řadě měst je. Zveřejňování rozpočtu města by mohlo být jednodušší a srozumitelné, a to i z hlediska pravidelné kontroly jeho čerpání, aby tomu rozuměli všichni. Nelíbí se nám, že plán investic schválený v orgánech města není často dodržován.

Co ještě chcete prostřednictvím Uvaly.cz sdělit voličům před komunálními volbami, které se konají 23. a 24. září 2022?

Milí sousedé, přijďte v září k volbám a volte ČSSD jistotu pro Úvaly pod číslem 3. Veškeré informace naleznete na www.cssduvaly.estranky.cz nebo na FB stránce ČSSD Úvaly.
S pozdravem Váš Tomáš Leier.

ČSSD Úvaly, web: cssduvaly.estranky.cz ( volební program )
facebook: www.facebook.com/CSSDuvaly

Written by