Ing. Alexis Kimbembe – Občanská demokratická strana

Lídři kandidátek pro komunální volby a kandidáti na starostu města Úvaly pro období 2022 – 2026 odpovídají na předem zaslané předvolební otázky.

Ing. Alexis Kimbembe

V Úvalech bydlím posledních 14 let, před tím jsem žil 20 let v Ostravě. Do voleb jdu z přesvědčení. Jsem členem ODS od roku 1997 a dvě volební období jsem byl zastupitelem v Ostravě Jih. Nyní jsem předsedou místního sdružení ODS Úvaly, je tedy logické, že kandiduji.
Hlavním cílem je pokračovat v rozvoji města, pro mě je to dostavba svazkové školy a mateřské školy, rozšíření čističky odpadních vod (ČOV), vyřešení dlouhodobého zásobování Úval pitnou vodou.

Několik let se připravuje nový územní plán města Úvaly. Jaké plochy jsou podle vás vhodné pro další výstavbu a jak zastavěnost budete chtít ovlivňovat v případě vašeho zvolení? Na jakých plochách podle vás nemá v Úvalech probíhat další výstavba?

Územní plán je základním dokumentem pro rozvoj města. Prvním krokem je aktualizace strategického rozvojového plánu města Úvaly, kde bude detailně uvedeno, co a jak na území města můžeme vystavět, aby vyhovovalo infrastruktuře města.
Vhodné plochy pro další výstavbu:
– Nad koupadlem
– Zálesí
– Skeříkov
– Vinice
– Cukrovar a intravilán (pokud to je možné).

Budu chtít ovlivňovat zastavěnost za přeložkou, i když vím, že to dle smlouvy bude problematické.
Výstavba by neměla probíhat mezi „Skeříkovem“ a „Slovany“.

Budete chtít změnit výši a podmínky poplatků spojených s novou bytovou výstavbou?

Regulační poplatek slouží, jak již název napovídá, k regulaci výstavby ve městě. O jeho změně neuvažuji při nejmenším, dokud nedostavíme školu, školky, nerozšíříme čističku odpadních vod a ostatní infrastrukturu.

Jak chcete změnit podmínky omezeného a placeného parkování ve městě, rozsah zón s omezeným parkováním a výši poplatků?

Současný stav bych ponechal do doby, než kraj postaví parkovací dům na území bývalých uhelných skladů. Poté bych nahradil papírové kotouče, které se používají nyní na náměstí + Husova ulice, parkovacími automaty s dobou parkování max. 2 hodiny, poplatek 5 Kč/hodina.
Při dalším zhoršení možnosti parkování, bych v budoucnu uvažoval o rozšíření placené zóny.

Jak konkrétně chcete podpořit vznik nových ordinací lékařů ve městě?

Současná poliklinika je kapacitně nedostačující. Město má omezené finanční prostředky a je tedy výhodnější spolupráce se soukromým investorem.
O rozšíření polikliniky mělo město i provozovatel zájem. Problém byl v jednání se zdravotními pojišťovnami, které neumožnily polikliniku plnohodnotně vybavit (např. rentgenem), jelikož je v Jirnech obdobné zařízení v provozu.
Vedení města také jednalo se zájemcem, který chce postavit novou polikliniku na pozemku PT servisu. Pokud se to podaří, bude to pro občany velkým přínosem.

Co budete chtít změnit na transparentnosti města a Technických služeb?

Město je dostatečně transparentní v rámci platné legislativy.

Co ještě chcete prostřednictvím Uvaly.cz sdělit voličům před komunálními volbami, které se konají 23. a 24. září 2022?

Milí spoluobčané, obracím se na Vás v předvolebním čase, abych Vám připomněl, proč na konci září volit ODS. Nebudeme slibovat nesplnitelné, nejsme populisté. Žijeme v těžké době, a tak není snadné udržet si životní optimismus. Volební program jsme nazvali “Pokračujme společně v rozvoji města“ viz ODSuvaly.cz
Alexis Kimbembe

ODS Úvaly, web: https://www.ods.cz/ms.uvaly/nasi-lide/mistni-rada /red.pozn. volební program ODS Úvaly v době vydání článku není na webu dostupný/
facebook: www.facebook.com/odsuvaly

Written by