Úspěšné středeční ráno pro hloubkaře

V posledních měsících druhé světové války se na českém nebi objevovaly spojenecké, zejména americké stíhací letouny, které vešly ve známost jako hloubkaři nebo hloubkoví letci. Jejich úkolem bylo útočit na různé pozemní cíle, jež mohly sloužit k vojenským účelům (na prvním místě parní lokomotivy, proto se hloubkařům přezdívalo kotláři, dále automobily, povozy a v neposlední řadě letiště), a tím ochromovat dopravní infrastrukturu v nepřátelském týlu.

Poprvé o sobě dali u nás hloubkaři vědět 21. května 1944, ale ještě dlouho poté jejich operace nenabyly masovějšího charakteru. Situace se však dramaticky změnila v březnu 1945 a zejména 10. dubna 1945, kdy se západní fronta natolik přiblížila, že se Čechy dostaly do oblasti, v níž působila americká 9. letecká armáda podporující postup vlastních jednotek do hloubi Německa. Hloubkaři se tak stali každodenní součástí života v Čechách.

Dvě lokomotivy si na své konto hloubkaři připsali 18. dubna 1945 ráno v Úvalech.

Použity texty autora: PhDr. Filip Vojtášek 
Čerpáno z knihy:
Pod palbou hloubkařů
Autor: Filip Vojtášek
Vydáno: 2019, Academia
Počet stran: 952
ISBN: 978-80-200-2978-2
Úvaly, 18. dubna 1945 (strana 564)

Dvě lokomotivy vyřazeny z provozu v Úvalech

Lokomotiva č. 344.142 z choceňské výtopny v čele nákladního vlaku č. 5924, který do Úval přijel v 8.59 hodin, inkasovala 20 zásahů. Stalo se tak v 9.35 při výjezdu ze stanice směrem na Prahu. Dva osobní automobily na plošinových vagonech, které podle poznávací značky patřily příslušející Waffen-SS, shořely, pět dalších bylo vážně poškozeno.

Vrchní strážmistr Eisman, velitel úvalské četnické stanice, ve svém pečlivém hlášení uvedl – na rozdíl od hlášení železničářů – poznávací značky (SS-300972, SS-75136, SS-800143, SS-143522, SS-225050, SS-600140 a SS-600137) a rovněž označení plošinových vagonů, na kterých byla převážena (Italia 29249, France 157474, Italia 15515, Halle 38345, Frankfurt 11062 a France 259683).

Nikdo z vlakového personálu a čtyřčlenného doprovodu pod velením SS-Hauptscharführera Aloise Grunenbauera nebyl zraněn.

Druhá lokomotiva, která nesla číslo 434.2230 (výtopna Česká Třebová) byla vyřazena z provozu v 9.30 – měla dokonce 120 zásahů. V 10.50 dorazila z Českého Brodu pro vlak č. 8651 náhradní lokomotiva. Ani v tomto případě nikdo neutrpěl zranění.

Útočící jednotka: Beze vší pochybnosti 368th Fighter Group, která toho dne ráno operovala nad Prahou a okolím.

Útoky amerických a britských hloubkařů na území České republiky v letech 1944 a 1945 na mapě

Hloubkaři jsou v Česku ponejvíce spojováni s americkými letci na strojích P-51 Mustang, P-47 Thunderbolt a P-38 Lightning. Britská RAF používala k těmto účelům převážně letouny typu Hawker Typhoon (které svou robustností a nosností byly k podobné úloze více než vhodné), Hawker Tempest, de Havilland Mosquito nebo Supermarine Spitfire. U sovětského letectva hloubkové útoky prováděly ponejvíce letouny Iljušin Il-2 (Šturmovik).
wikipedia.cz

U Nehvizd zničeny čtyři německé junkersy

2nd Lt. Theodore O. Taubert z 396th Fighter Squadron 368th Fighter Group zničil 18. dubna 1945 asi v 9.20 hodin dva německé transportní letouny Junkers Ju 52 a jeho kolega 2nd Lt. William G. Dixon jeden na provizorní odstavné ploše u Nehvizd severovýchodně od Prahy.

Stroje (celkem jich byly podle zdejších četníků čtyři), které patrně patřily k III./TG 2, se do Nehvizd přesunuly poté, co přečkaly s velkou dávkou štěstí útok 78th Fighter Group na letiště v Kralupech nad Labem. Vojáci je u silnice k Toušeni zamaskovali větvemi, ale ukázalo se, že to nebylo nic platné… „Můj wingman mi říkal, že vidí letadlo blízko budovy a já jsem mu odpověděl, ať na něj zaútočí, že ho budu krýt. Ovšem při letu střemhlav jsem spatřil další Ju 52 a přesvědčil se, že se jedná o jiné letadlo, než viděl wingman. Zaútočil jsem podélně přes celé pole a mé střely zasáhly Junkerse do nosu a pilotní kabiny. Než jsem ho minul, byl v plamenech od rozlitého benzínu. Zaútočili jsem ještě několikrát, dosáhli několika dobrých zásahů a pozorovali, jak z letadel stoupá dým vysoko do nebe,“ vzpomínal po šedesáti letech na tuto úspěšnou misi Theodore O. Taubert.

Poslední bojová mise 365th Fighter Group bez jediného výstřelu

Maj. George R. Brooking (aniž by to tehdy věděl) vedl 4. 5. 1945 poslední bojovou misi 365th Fighter Group za druhé světové války.

Když dvanáct letounů typu P-47 Thuderbolt z 388th Fighter Squadron 365th Fighter Group dorazilo v pravé poledne 4. května 1945 ku Praze, naskytl se pilotům ztěží uvěřitelný pohled.

Údajně v prostoru mezi Berounem, Radotínem, Hostomicemi a Novým Knínem (patrně tedy po výpadovce z Prahy do Plzně nebo do Strakonic) se přesouvala jihozápadním směrem zdánlivě nekonečná kolona složená asi z tisíce aut a koňských potahů. Počet lidí – vojáků i civilistů, kteří se snažili uprchnout před Rudou armádou do Bavorska, Američané v hlášení odhadli na čtyři tisíce.

Když se velitel americké formace Maj. George R. Brooking snesl nízko nad zem, uviděl devět tanků, z nichž některé vlekly přívěsy po okraj naložené židlemi, matracemi, klecemi pro ptáky, koly a dalšími předměty. Nezdálo se, že by lidé nepříteli věnovali velkou pozornost – někteří posedávali na krajích silnice či mávali kusy bílé látky. Maj. Brooking se proto rozhodl kontaktovat návodčího, aby mu pomohl s identifikací, ale konkrétní odpověď nedostal. Ani z jedné strany nepadl výstřel, a proto vydal rozkaz k návratu na základnu ve Fritzlaru.

Celkem při útocích hloubkařů na našem území zahynulo nejméně 1100 lidí – vojáků, českých a německých civilistů, železničářů a vězňů z koncentračních táborů. Hloubkaři u nás vyřadili z provozu 900 parních lokomotiv. Řádově lze uvést odhad škod: stovky z provozu vyřazených lokomotiv, více než tisíc zničených nebo poškozených osobních, nákladních a cisternových vagonů (plus zasažené budovy, servisní zařízení, přerušené koleje apod.), asi 300 zničených německých strojů (plus zasažené hangáry, postavení flaku, přístávací plochy apod.) a stovky zničených vojenských a civilních vozidel, koňských potahů zemědělců a německých uprchlíků apod.

zdroje:
https://hloubkari.wordpress.com/2013/07/02/625488-uvaly-18-dubna-1945/?fbclid=IwAR05vWClk7z26OG6SEynf4DBtRmX7_sh7eKwEiovAIXZZLZ_qE6YRdkXe_M
https://hloubkari.wordpress.com/2013/11/04/u-nehvizd-shorely-tri-transportni-junkersy/#more-934099
https://hloubkari.wordpress.com/2014/05/08/na-dlouhou-kolonu-piloti-z-365th-fighter-group-nakonec-nezautocili/#more-934245
https://www.zelpage.cz/clanky/hloubkari-postrachem-zeleznicni-dopravy-na-konci-valky
ilustrační grafika:
zasažená lokomotiva, Francie, archiv NARA

 

Written by