Kde vzít na plánované investice?

Ekonomická krize se dotkne rozpočtu každé rodiny, firmy, státu i měst. Události letošního roku mění priority na všech úrovních. Jak zvládnou Úvaly změnu hospodářského cyklu?

Poslední roky byly hospodaření Úval ve znamení dokupování pozemků pod komunikacemi a jejich opravy, rekonstrukcí nemovitostí, budování nových staveb a růstu provozních nákladů města. Zdrojem financování měly být rostoucí příjmy města od státu, dotace, nové úvěry a prodej pozemků města. / Více v článku „Rok 2019 bude pro Úvaly nejtěžší“/

Podíváme se, jak se změnila finanční kondice města v posledních letech. Zadluženost města v podstatě stále roste. Objem dlouhodobých závazků města Úvaly na konci loňského roku dosáhl 188 mil. Kč. Všechny úvěry čerpá město od Komerční banky.

Z původní predikce způsobů financování rozvoje města však nedošlo na prodej pozemků. Do nabídky se měly dostat pozemky pod skládkou na Vinici, které čekají na změnu územního plánu. V loňském roce starosta představil záměr na výstavbu výškových budov v areálu bývalého cukrovaru. Pod stavební uzávěrou jsou také pozemky města u Horoušánek. Poslední (zatím zcela nezastavitelné) pozemky má město ještě U Obory a na Vinici.

Budou noví zastupitelé se změnou ekonomické situace šetřit, nebo bude město pokračovat ve všech plánovaných investicích? Prostor pro zvýšení zadlužení má město Úvaly minimální.

Written by