V Úvalech je dojednána koalice do roku 2026

Výsledek povolebních jednání: stávající koalici Otevřených Úval a ODS podpoří TOP 09, kandidátkou na starostku je Markéta Rydvalová z Otevřených Úval.

Výsledek komunálních voleb 2022 je již znám. Svůj volební program prosadí a ve vedení radnice usedne uskupení, které dohromady získá většinu v patnáctičlenném zastupitelstvu.

Jak pro vítěze voleb (Pro Úvaly, 5 zastupitelů), tak pro druhé Otevřené Úvaly (4 zastupitelé), to znamená sladit programové cíle ideálně se dvěma dalšími politickými subjekty nebo vládnout spolu. Možných koaličních kombinací se letos nabízelo více, ale vítězná koalice bude jen jedna. Po neobvykle dlouhém jednání bylo po čtyřech dnech podepsáno „Memorandum o koaliční spolupráci“ mezi Otevřenými Úvaly, ODS (Občanská demokratická strana) a TOP 09. V zastupitelstvu by tato koalice měla disponovat devíti hlasy.

Rozložení křesel v radě města Úvaly podle této dohody:

  • Otevřené Úvaly – uvolněná starostka (Markéta Rydvalová) + 1 radní (Petra Fuxová)
  • ODS – uvolněný místostarosta (Alexis Kimbembe) + 1 radní (Miloslav Kolařík)
  • TOP 09 – neuvolněný místostarosta (Miloš Ulrich)

Podrobnější program koalice zatím není znám.
V opozici po letošních volbách skončí ČSSD a vítěz voleb Pro Úvaly.

Co bylo a nebylo realizováno z minulého koaličního programu?
Priority koalice Otevřených Úval a ODS podle koaliční smlouvy 2018 – 2022:

Koalice bude vzájemně předem konzultovat „zásadní opatření“ a za ta se považují rozpočet města a územní plán. Mezi Programové priority patří:
dostavba areálu MŠ Cukrovar
výstavba svazkové školy
modernizace stávající ZŠ a školky
modernizace a rozšíření vodohospodářské soustavy (kromě vodovodů, kanalizace a čistírny také rekonstrukce rybníků Horní Úvalský a Lhoták a oprava koryta Výmoly v centru města)
dokončení koupaliště
autobusový terminál a regulace parkování v okolí nádraží
stavba sběrného dvora
rekonstrukce ulic
příprava projektu knihovny
nový územní plán města

použitá grafika: facebook TOP 09ODS

Written by