Úvalský kostel na pohlednici

Pohlednice nazvaná „Úvalský kostel“ byla odeslána v roce 1949 již za vlády komunistů.

Úvalský rodák Vladimír Leština známý svou aktivitou kolem loutkového divadla také ilustroval dětské pohádky. Tato krásná perokresba jako pohlednice je spíše unikátní – tématem v poválečné době  a použitím perokresby na pohlednici.

Více informací: Vladimír Leština

Written by