Z ředitelského stolu Laurin & Klement

Na začátku byl emailový dotaz na firmu Elektronspol v Úvalech. Milá návštěva z Kanady. Pátrání v archivech. Výsledkem bylo zajímavé zjištění o inovativní firmě, která si pro svůj růst vybrala v roce 1939 Úvaly. 

O nečekané další pokračování příběhu se v roce 2020 postaral pan Jiří Frynta z Prahy. V pozůstalosti po jeho otci byly drobnosti s logem Elektronspol. „Na pracovním stole mého otce byl kalamář se jménem firmy Elektronspol a v zásuvce kožený zápisník s logem této firmy.“ Otec byl synovcem p. Ing. Viléma Frynty, továrního ředitele firmy Laurin a Klement, později Škodovy závody v Mladé Boleslavi. Lze se domnívat, že oba „upomínkové“ předměty věnoval majitel firmy Elektronspol ing. Chmela řediteli firmy Laurin a Klement ing. Vilému Fryntovi jako poděkování dodavatelské firmy.

Upomínkové předměty předávané v rodině Fryntů neskončily v koši nebo v bazaru. Pan Jiří Frynta na internetu objevil článek o historii firmy Elektronspol a napadlo ho věnovat předměty zpět rodině zakladatele továrny „jako připomínku lepších časů v první republice a jako vyjádření díků za práci tvořivým, pracovitým a aktivním lidem“.

Emaily proletěly z Prahy do Úval, do Kanady, do Prahy a paní Erica Viezner předala kontakt na dceru Marii Manzac, která pobývala v té době v Praze. V mezičase covidových vln se uskutečnilo v Praze milé setkání. Vnučka továrníka dostává do rukou upomínkové reklamní předměty svého dědy. Skvěle vyčištěné předměty Jiří Frynta vrací zpět z ředitelského stolu Laurin & Klement do Elektronspolu….


FOTO: vlevo Jiří Frynta, vpravo Marie Manzac

Na jaře 2023 zemřela v Kanadě Erica Viezner, která si jako dítě z Úval dobře pamatovala i na záhon jahod před továrnou rodičů…

Written by