Vítězové voleb se dostali do vedení města Úvaly

Vládnoucí koalice Otevřené Úvaly + ODS + TOP 09 se v Úvalech rozpadla. Do vedení města se dostali poprvé zástupci Pro Úval – vítězové posledních komunálních voleb./aktualizováno/

Při schvalování programu jednání zastupitelstva 20.6.2024 nečekaně podal návrh na odvolání členů rady města Jan Černý /Pro Úvaly/. Pro zařazení bodu do programu hlasovali všichni přítomní.
čas videozáznamu 3:18

Jaromír Gloc navrhuje odvolání Petry Fuxové z pozice radní města /Otevřené Úvaly/.
Hana Němcová se ptá na důvod, je to pro ni překvapení.
Jaromír Gloc to zdůvodňuje absencí komunikace a nedobrého řízení města. Chce rekonstruovat celou radu města. Starostka komunikaci členky rady města a její práci hodnotí dobře.
9 zastupitelů hlasuje pro odvolání: 5x zastupitelé Pro Úvaly, Hana Kameníková /TOP09/, Ondřej Martinovský a Miloslav Kolařík /ODS/, Tomáš Leier, DiS. /ČSSD/
4 proti: Miloš Ulrich /TOP 09/, Markéta Rydvalová, Josef Polák, Hana Němcová/3x Otevřené Úvaly/
2 se zdrželi: Petra Fuxová  /Otevřené Úvaly/, Alexis Kimbembe /ODS/
Pro jistotu se hlasování dokonce opakovalo.
čas videozáznamu 5:24

Tomáš Leier navrhuje odvolání místostarosty Miloše Ulricha /TOP 09/.
Hlasování proběhlo se stejným politickým poměrem. Pro hlasovali zástupci Pro Úval, ČSSD a dva hlasy ODS. Pro odvolání stranického kolegy se tentokrát zdržela Hana Kameníková.
čas videozáznamu 13:18

Jan Černý navrhuje na místo neuvolněného místostarosty Vojtěcha Dvořáčka /Pro Úvaly/. Pro návrh hlasovali: 5x Pro Úvaly, 1x TOP 09, 1x ČSSD, 2x ODS.
čas videozáznamu 14:50

Vojtěch Dvořáček navrhuje na volné místo člena rady města Jana Černého /Pro Úvaly/. Pro návrh hlasovali: 5x Pro Úvaly, 1x TOP 09, 1x ČSSD, 2x ODS.
čas videozáznamu 18:39

Na návrh Jana Černého se přerušilo jednání a nová rada města se na 20 minut sešla v zázemí jednacího sálu.

Nové složení rady města Úvaly od 20.6.2024:
Markéta Rydvalová /Otevřené Úvaly/
uvolněný místostarosta Alexis Kimbembe /ODS/
neuvolněný místostarosta Vojtěch Dvořáček /Pro Úvaly/
člen rady Jan Černý /Pro Úvaly/
člen rady Miloslav Kolařík /ODS/

Další jednání zastupitelstva probíhalo podle avizovaného programu. Václav Buček se celého jednání účastnil na dálku on-line.

Josef Polák /Otevřené Úvaly/ se v závěru zeptal na způsob fungování obměněné rady města. Starostka (po jednání rady v pauze) věří v normální navazující fungování rady města. Jan Černý /Pro Úvaly/ slíbil vyhotovit nové programové prohlášení pro zbytek volebního období. Ondřej Martinovský /ODS/ zmínil, že zastupitelé hlasující v rozporu s koaliční smlouvou od této smlouvy před jednáním zastupitelstva jednotlivě odstoupili. Martinovský, Kolařík a Kameníková ve svém odstoupení od koaliční smlouvy údajně uvedli, že budou dále vystupovat jako nezávislí (nelze je dále spojovat se stranami, za které byli zvoleni). TOP 09 odstoupí  od koaliční smlouvy v průběhu večera.

/čas videozáznamu 1:57:30/

Informace o dojednání koalice Otevřených Úval a ODS s podporou TOP 09 v září 2022:
https://www.uvaly.cz/v-uvalech-je-dojednana-koalice-do-roku-2026

Podle hlasování lze vyvodit novou devítičlennou „vládnoucí koalici“. Zřejmě poprvé od listopadu 1989 je v pětičlenné radě města „koalice“ zastoupena jen většinově (třemi z pěti členů) a nemá obsazen post starosty.

Záznam jednání zastupitelstva města Úvaly 20.6.2024: https://www.youtube.com/watch?v=lggwhxclUc4
použitá grafika: youtube.com

 

Výsledky voleb 2022 v Úvalech, zvolení zastupitelé se zvýrazněním nově vzniklé „koalice“:

Otevřené Úvaly – Mgr. Hana Němcová
Otevřené Úvaly – Markéta Rydvalová
Otevřené Úvaly – Josef Polák
Otevřené Úvaly – Petra Fuxová

Pro Úvaly – Mgr. Vojtěch Dvořáček
Pro Úvaly – Mgr. Jaromír Gloc
Pro Úvaly – Ing. Jan Černý
Pro Úvaly – Ing. Jan Plašil

Pro Úvaly – Václav Buček

ODS – Ing. Alexis Kimbembe
ODS – Miloslav Kolařík
ODS – Bc. Ondřej Martinovský

TOP 09 –  Bc. Miloš Ulrich
TOP 09 – Ing. Hana Kameníková

ČSSD – Tomáš Leier, DiS.

Written by