Zdůvodnění změn ve vedení města Úvaly

Vyjádření zastupitelů ke změnám ve vedení města Úvaly, které byly jimi odsouhlaseny na zastupitelstvu 20.6.2024.

(Změny obsazení rady města Úvaly jsou popsány v článku Vítězové voleb se dostali do vedení města Úvaly.)

/aktualizováno, doplněno je stanovisko dalšího zastupitele/

Vyjádření spolku Pro Úvaly /viz také facebook Pro Úvaly/:

Na zastupitelstvu dne 20. června jsme iniciovali výměnu dvou dosavadních členů Rady města za kandidáty našeho spolku. Na místa v radě jsme nominovali dva naše zastupitele – právníka Vojtěcha Dvořáčka a manažera v oblasti telekomunikací a energii – Jana Černého.

/redakční poznámka/
Představení zastupitelů na Uvaly.cz v roce 2019:
Vojtěch Dvořáček
Jan Černý

Dlouhodobě jsme byli konfrontování s nedobrou situací ve vedení města: některé  důležité oblasti města (jako např. kapacita školek, chodník Pražská, malá kapacita kontejnerů na tříděný odpad,…) nebyly řešeny resp. byly řešeny pozdě. Jiné kroky, zásadní pro podobu města nebo jeho další rozvoj, byly manažersky nepříliš zvládnuté (výkup pozemků pod komunikacemi, směna pozemků s Lesy ČR), problémy jsme spatřovali ve vedení diskusí, v celkové komunikaci (s občany, developery, dodavateli,…) i způsobu rozhodování. V neposlední řadě nás také mrzelo, že řada důležitých věcí nebyla vůbec konzultována se zastupiteli, a to ani některými koaličními (např. jednání o zrušení přejezdu, či diskuse o další podobě lokality „Cukrovar“).

Tato nespokojenost postupně narůstala nejen u nás opozičních zastupitelů, ale přidávaly se k ní i hlasy z koalice (některé hlasitěji, jiné smířlivěji), ba dokonce i z řad veřejnosti. Nakonec jsme se spolu s některými z nich rozhodli, že převezmeme část odpovědnosti za řízení našeho města.

Motivací k tomuto kroku je tedy primárně chuť se zapojit do řízení města a řešení zmíněných problémů. Aby se noví členové rady mohli zapojit, museli dva dosavadní odejít. Chtěli bychom jím tímto poděkovat za práci, kterou pro město s nejlepším vědomím a svědomím odvedli.

Většina členů rady zůstala bez obměny. Není také od věci připomenout, že Vojtěch Dvořáček získal ve volbách nejvyšší počet hlasů vůbec (skoro dvě pětiny možných hlasů) a Jan Černý třetí nejvyšší počet hlasů. Jedná se tedy naopak o zapojení zástupců velké skupiny voličů v rozhodovacích procesech. Nejde však jen o zvolení těchto dvou zastupitelů do rady, cílem je i zapojení členů výborů a komisí do řízení města a příprav projektů.

Cílem určitě není a nebylo zcela měnit kurs a pálit mosty, cílem je skutečně primárně zlepšení fungování města a rozhodovacích procesů. I proto jsme požádali starostku města Markétu Rydvalovou, aby zůstala ve funkci. Sice některé její kroky jsme z opozičních lavic kritizovali, ale vážíme si její pracovitosti a například posun v projektu svazkové školy považujeme za její úspěch.

K hlasováním o změně ve vedení města vedly obdobné důvody i zastupitele zvoleného za ODS Ondřeje Martinovského.

Na dotaz Uvaly.cz uvádí opožděné řešení kapacity školek, průtah ulice Pražská, malou kapacitu kontejnerů na tříděný odpad, ale také výkup pozemků pod komunikacemi, směnu pozemků s Lesy ČR. K důvodům doplňuje:

V neposlední řadě mě také mrzelo, že řada důležitých věcí nebyla vůbec konzultována se zastupiteli, a to ani koaličními (např. jednání o zrušení přejezdu, či projekt komerčního domu seniorů).  Tato nespokojenost postupně narůstala nejen u mě, ale i u dalších koaličních zastupitelů, a nezřídka tyto hlasy zaznívaly i z široké veřejnosti. Proto jsem podpořil nápad zapojit do práce pro město i zastupitele z vítězného spolku minulých voleb, tedy Pro Úvaly, a hledat široký konsenzus u klíčových témat pro naše město.

Věřím, že díky této obměněné sestavě rady města se podaří udržet kontinuitu již rozpracovaných projektů, zrychlit jejich tempo, zlepšit celkovou informovanost zastupitelů i veřejnosti. Také budu podporovat a spolupracovat na utváření dlouhodobé strategie rozvoje města, která v současné době z mého pohledu chybí. I proto podporuji setrvání starostky města Markéty Rydvalové ve funkci a vážím si její pracovitosti, kterou prokázala například u největšího projektu Svazkové školy.

Přeji radě města dostatek energie a elánu, které využijí pro rozkvět Úval.

O vyjádření byli také požádáni další zastupitelé hlasující pro změny. Jejich stanovisko zde bude zveřejněno po získání jejich vyjádření.

Written by