Vydlážděné náměstí nebo zelená náves?

Stavba, která na rok nebo dva, ovlivní (ne)průjezdnost městem, obchody v centru Úval a na příštích 50 – 100 let dá městu novou tvář… Diskusní večer k přestavbě náměstí se koná v pondělí 2. 3. 2015. Prohlédněte si plány v tomto článku…

/doplněno: Videozáznam diskusního večera je k dispozici na http://youtu.be/WMGQ7D8BN7k /

Pokud kraj zaplatí rekonstrukci ulice Pražská, vozovky přes náměstí a novou Riegerovu ulici k Penny vč. mostu přes Výmolu za přibližně 121 mil. Kč (20 mil. z rozpočtu města), zůstane městu ještě investice do přeměny zbylé plochy náměstí. Jak má náměstí vypadat již vybralo vedení města v roce 2009. Vydlážděná plocha bez trávy, zeleně a se silnou redukcí parkování vyvolala nedávno emoce…

Nyní se opakuje možnost, aby občané vyjádřili své připomínky a názory k tomuto vítěznému projektu.

Tomu, jak vypadalo centrum Úval v minulosti, se věnoval článek „Náměstí se silnicí za 144 milionů“ z října 2014. V článku jsou také popsány fáze stavby, která jistě ovlivní na několik let centrum města a místní podnikatele. Nyní se otevírá poslední možnost ovlivnit podobu náměstí podle projektu za více než 700 tis. Kč a s plánovanou investici přesahující 23 mil. Kč v cenách r.2009. Jak bude vypadat centrum města příštích 50 – 100 let?

pozvánka města:

Pomalu ale jistě se blíží doba, kdy bude zahájena rekonstrukce průtahu městem a spolu s tím i rekonstrukce centra města. Město má v současnosti zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci náměstí Arnošta z Pardubic od architektonického ateliéru A.LT Architekti. Tato dokumentace je ke stažení na webu města v sekci Rozvoj města. Určité diskuse a debaty již probíhaly na toto téma v minulých letech, přesto si však myslíme, že je ještě prostor pro případné úpravy této dokumentace.
Zveme vás tímto k diskusi nad novým návrhem podoby náměstí Arnošta z Pardubic.
Diskusní večer bude, jak je již v Úvalech zvykem, přenášen na internetu.
Datum konání: pondělí, 2. 3. 2015, od 18:00
Místo: velký sál Pětašedesátky, Riegrova č.p. 65, Úvaly
Své návrhy a postřehy k tématu diskuse – navrhované podobě náměstí Arnošta z Pardubic – můžete posílat i na e-mail: vystavba@mestouvaly.cz
Těšíme se na vaše připomínky a účast.
Petr Borecký, starosta města

Přikládáme dva pohledy z vizualizace náměstí z webu města.
(Grafika je z návrhu architektonického ateliéru A.LT architekti.)

První pohled je z rohu náměstí od drogerie (ta je vpravo) dolů ke škole
/Místa pro stromy, které tam nejsou, občas betonový sokl nahrazující i lavičku, jinak je plocha vydlážděná. Místo s předzahrádkou dnes tuto funkci neplní, podobně jako současná předzahrádka před nočním barem v Husově ulici./
projetkt náměstí Úvaly

Druhý pohled je z opačné strany od školy nahoru směrem do Husovy ulice k závorám
projetkt náměstí Úvaly

Z představení projektu vybíráme další pohledy na budoucnost Úval…

Změna u kostela
projetkt náměstí Úvaly

Situace s parkováním, vedení vozovky přes náměstí
/Asi nejdůležitější pohled, tímto ovlivníme podnikání a fungování provozoven na náměstí a život v centru Úval./
projetkt náměstí Úvaly
projetkt náměstí Úvaly
projetkt náměstí Úvaly

Použitý moderní mobiliář…
autobusová zastávka
projetkt náměstí Úvaly
stojany na kola
projetkt náměstí Úvaly
moderní vzhled kašny na náměstí

projetkt náměstí Úvaly

vlajkové stožáry na betonových podstavcích (srovnání s výškou člověka)
projetkt náměstí Úvaly
patníky vymezující pohyb aut
projetkt náměstí Úvaly

moderní lavičky
projetkt náměstí Úvaly
odpadkové koše
projetkt náměstí Úvaly
sloupy veřejného osvětlení
projetkt náměstí Úvaly

 

Written by