K diskusi nad návrhem nového náměstí

Diskusní setkání k návrhu náměstí je plánováno na pondělí. Občané se budou moci ptát na místa pro parkování obyvatel i zásobování obchodů, povrch vozovky nebo plochy náměstí,… Tak, jak předpokládali architekti, autoři projektu. Jedna zajímavá reakce přišla po zveřejnění informativního článku. Podívejme se na plán očima jiného architekta…

Poznámka redakce: informace o nové podobě náměstí je publikována v článku Vydlážděné náměstí nebo zelená náves?
/doplněno: Videozáznam diskusního večera je k dispozici na http://youtu.be/WMGQ7D8BN7k /

 

Postřehy k diskusi nad novým návrhem podoby náměstí Arnošta z Pardubic
aneb
Jak navrhli náměstí architekti za peníze investora Hostýnu už v roce 2008

Předem předesílám, že jsem stavební projektant a rozhodně nebývá mým zvykem posuzovat veřejně práci profesních kolegů.

Zde mne k tomu vedly tyto velké důvody:
1.   není mi jedno, jak bude vypadat centrum města, kam jsem se přistěhoval
2.   vůbec mi není jasné KDO objednával „Studii regenerace historického centra Úval, 06/2008“ a JAKÉ bylo zadání
3.   chybí mi jakákoliv odborná a věcná diskuze o podobě centra s ohledem na jeho budoucí funkci

K jednotlivým bodům:

1. jak bude vypadat centrum města

Když jsme se přistěhovali do Úval, bylo to městečko, které mělo (a pořád ještě částečně má ) volný výběh do okolní krajiny a nebylo zastavěno neproniknutelným krunýřem developerských hradeb. Centrum působilo trochu ospale, maloměstsky …. ale, kde to lze ještě najít ?

Náměstí, vlastně „nenáměstí“, tvoří rozšířená skloněná ulice, ukončená zatáčkou. To jsou opravdu nevýhodné výchozí parametry pro architektonické řešení.

Ve výše zmíněné studii to konstatují i architekti:
“ Úvaly jsou dnes zpomalený, zanedbaný svět. Jsou však také místem, kde paradox života blízko přírody a současné závislosti na hlavním městě může být překvapivě smířen. Železnice přináší po vlně industrializace jemnější kvality. Jizvy, které způsobila, splácí ideálním spojením s centrem Prahy. A krásným viaduktem.“

Pěkné, co ? Proto mne zaráží ta zarputilost řešit náměstí tak, jako by to bylo opravdu náměstí, tzn. zadlážděním všech volných ploch, a ne spíše jako komfortní obytnou ulici, kde by vznikly přirozené shromažďovací prostory vyvolané potřebami obyvatel.

Ostatně k tomu rovněž architekti vyzývali:
„Historické jádro Úval už jen stěží bude jediným městským centrem. Úvaly dnes centrum v tomto smyslu ani nemají (těžiště takového místa se přirozeně posouvá mimo historické jádro, například do lokality bývalého cukrovaru). Město spíše nabízí mozaiku funkcí, zážitků a atmosfér, jako korálky na šňůře náhrdelníku.“

Nedá mi to nepodoknout, že zde zřejmě díky určité nekoncepčnosti nová centra těžko vzniknou, protože salámová developerská metoda výstavby rozmělní vhodné plochy na jednotlivé zájmová území – viz. Hostýn.

2. …parkování

Výše zmíněná studie, ze které vychází mimo jiné i řešení náměstí, počítá ze stavem v roce 2008.
Není zde zohledněná nová funkce budovy čp. 95 (nová radnice ?) a čp. 18 (knihovna ?).

Ortofoto současného stávajícího stavu, v podkresu návrh:
projekt náměstí Úvaly

Návrh řešení:
projekt náměstí Úvaly

V Technické zprávě PD je tabulka bilance parkovacích stání v rámci řešeného prostoru ve vlastnictví města Úvaly. V záhlaví této tabulky je uveden předpoklad řešení:
„Veřejné plochy řešeného území neslouží k individuálnímu dlouhodobému parkování majitelů a uživatelů přilehlých nemovitostí. Ti jsou povinni tyto nároky uspokojit na vlastním pozemku.“

Z toho vyplývají „pohodová“ čísla na nároky parkovacích míst na náměstí. Majitelé soukromých bytových mají smůlu, nemají bydlet na náměstí.
Z dokumentace není jasné KDE tedy budou parkovat, když to navrhované řešení vylučuje.
A ti ostatní ? Návštěvníci knihovny, radnice, restaurací, škol, …. ?

V tabulce jsou o parkování zajímavá čísla:
náměstí – severní fronta:
stávající park. místa                      celkem  49 míst
navrhovaná park. místa                 celkem 11 míst + 2 ztp      z toho 6 parkovací automat
náměstí – jižní fronta:
stávající park. místa                      celkem  41 míst
navrhovaná park. místa                 celkem 21 míst + 2 ztp      z toho 10 parkovací automat
škola:
samostatně řešeno (před tělocvičnou, před kostelem, v Podhájí         celkem  53 míst (kdy to bude ????)

ostatní:
areál Multitec                                celkem  67 míst + 4 ztp
mimo náměstí – alej                      celkem 71 míst + 4 ztp

A optimistický závěr ?
Místo původních 136 parkovacích míst (včetně Husovy) bude nově 255 parkovacích míst (!!!) + 18 ztp. A je to. Nové řešení „účetně“ zlepšilo parkovací kvalitu v centru o fiktivní plochy. To se to navrhuje doprava v klidu !

2. …zeleň

Nikdy bych si nemyslel, že až obsedantní záliba mnohých řešitelů veřejných ploch zadláždit celou plochu ( nejlépe různými druhy dlažeb – ať to vypadá !!!! ) dorazí i do Úval.
Zelené plochy jsou devalvovány na jakási „rabátka“ ( zvýšená zelená plocha, vymezená zídkou), která holt vyjdou.
Ani nemá cenu s tím polemizovat, protože dané řešení se příčí mému chápání veřejných prostor typu obytné náměstí.
Celá koncepce je, dle mého názoru, typickým řešením unifikovaného  inženýrsko-architektonického řešení používané „od Šumavy k Tatrám“. Různé trendové typy dlažeb, trendové (nejlépe dotační) mobiliáře. Proto se vytrácí osobitý charakter center městeček.
Chybějící zeleň nenahradí žádný estetický mobiliář, který budou používat rozesmáté šťastné maminky s kočárky, kolem kterých se budou radostně batolit děti pod slunečníky přilehlých restaurací.

PS: kdepak asi skončí použitá „jetá“ původní dlažba, tolik ceněná v západní Evropě, jako autentický silniční retro-materiál ?

2. …dostavby čp.95 a čp. 18

Vůbec jsem nepochopil dostavbu objektů na jižní straně náměstí.
Ty kvádříky jsou myšleny vážně?
A to jsem propagátor plochých střech !

projekt náměstí Úvaly

3. diskuze o podobě centra s ohledem na jeho budoucí funkci

Zpracovatelé studie (A.LT architekti v.o.s.) sami píšou:
“ ….. smyslem předkládané práce je pojmenovat identitu historického centra Úval, hledat možná řešení jeho problémů a naznačit možnosti jeho vývoje.
Návrh si klade za cíl iniciovat a odborně podložit diskuzi o budoucnosti historického centra Úval a je výsledkem více než půlroční soustředěné práce.
Nyní je tedy třeba diskutovat, korigovat.
Je totiž nezbytné, aby se práce tohoto druhu těšila širokému konsensu, neboť horizont její realizace daleko přesahuje jedno volební období.“

Bohužel diskuze byla minimální, odborná vůbec (nebo o ní nevím) a projekt naopak dospěl až do fáze žádost o stavební povolení.
A víc a víc nabývám dojmu, jestli vůbec bylo NĚJAKÉ ZADÁNÍ, nebo je to spíše představa projektantů, které platil MEI aby se zalichotil městu Úvaly.

Proto mne napadla „hříšná“ myšlenka: CELOU AKCI ÚPRAVY NÁMĚSTÍ STOPNOUT A ZNOVU SE KONCEPČNĚ ZAMYSLET NAD NOVÝM ŘEŠENÍM.

Všechna stávající řešení jenom konzervují stávající dispoziční stav náměstí a akcentují veškeré rušící nectnosti řešeného území – rušná doprava kolem školy, absence klidové zóny, …

PS:
A co třeba odklonit dopravu z centra přes zbouraný objekt čp.18 směrem k areálu Multitec a dále do ulice Riegrova? Získala by se tak tolik potřebná klidová zóna v dolní části náměstí u školy.

PPS:
„Zadání patří otcům, provedení umělci“ Jan Blažej Santini-Aichel

Příspěvek zaslal p. Peter Kytlica, Úvaly

Written by