O úvalském okolí – 13. díl

Naše procházka časem po okolí starých Úval se pomalu chýlí ke konci. Započali jsme ji více než před rokem a vinou autora nabyla řada těchto článků nežádoucí délky. Bylo to způsobeno častým odbočováním od popisného způsobu vyprávění a někdy i nevhodnými komentáři. Autor si trochu pozdě uvědomuje, že vyčerpal již trpělivost čtenářů a jejich zájem. Zároveň se za zmíněné nedostatky omlouvá a prosí ještě o malé strpení: příští kapitola bude již poslední.

O úvalském okolí – 11. díl

V dobách feudálních náležely Úvaly s okolím ke kraji Kouřímskému. Toto větší území bylo rozděleno na panství čili dominia, z nichž každé bylo samostatnou správní jednotkou s pravomocí soudní i berní. Každé panství mělo svého feudálního majitele, který vykonával svou moc prostřednictvím vrchnostenské správy. V našem případě to bylo panství Škvorecké, které od roku 1623 patřilo Liechtensteinům stejně jako sousední panství Černokostelecké, Uhříněveské a Kounické.

O úvalském okolí – 2. díl

V úvodní kapitole tohoto vyprávění jsme si s mírným přispěním tiskařského šotka trochu porozprávěli o tzv. starých zlatých časech a nyní je již třeba věnovat se úkolu, který je obsažen v titulku.

Prokůpkův mlýn

Dolní mlýn, také zvaný Sýkorův, ale v Úvalech dnes známý více jako Prokůpkův mlýn, najdete v samém centru města pár kroků od železničního nádraží…